Saknad i riksdagens kammare: Morgan Johansson, justitieminister

Mikael Damberg. © Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se®
  • Onsdag 13 Mar 2019 2019-03-13
E-post 1980

När riksdagen debatterade hanteringen av IS-återvändare fick regeringen kritik för att agera senfärdigt med att skärpa terrorlagstiftningen. Mikael Damberg tog debatten för regeringen trots att det är en annan minister som konsekvent försenat och lakat ur arbetet med lagstiftningen och varit inblandad i varje förseningsbeslut sedan 2010. Morgan Johansson.

– Regeringens senfärdiga arbete med åtgärderna mot terrorism och IS-återvändare har försatt Sverige i en allvarlig situation. Jag tror att många människor i vårt land tillsammans med mig frågar sig; hur kan hanteringen av så viktiga frågor ha tillåtits gå så långsamt, frågade sig Moderaternas rättspolitiske talesperson Johan Forsell.

Inrikesminister Mikael Damberg försvarade regeringens arbete.

– Oppositionens roll är att säga att det går långsamt, men vi jobbar på med nya åtgärder.

– Jag konstaterar bara att vi har genomfört en lång rad lagskärpningar och just nu lägger vi fram tre nya lagar. Det är full fart framåt med lagstiftning på det här området och det kommer vi fortsätta göra. 

Men oppositionen har dessvärre fog för sin kritik. Och det är ingen slump att regeringen kör fram inrikesminister Mikael Damberg (S) som hitintills är obefläckad av tidigare underprestationer. En underprestation där den som borde tagit debatten, justitieminister Morgan Johansson som är det statsråd som är ansvarig för rättsfrågor, borde ställts till svars. Johanssons historia är lång inom det specifika lagrummet. En historia av underprestation och förseningar. Mer eller mindre medvetna.

  • 2013 lät Morgan Johansson rösta ner det enda utredningsförslag som lades under mandatperioden 2010-2014 i egenskap av ordförande för justitieutskottet.
  • 2014 aviserade Morgan Johansson en skärpt lagstiftning mot terrorister avseende resor och finansiering. Lagförslaget skulle läggas fram i juni 2015 och så sent som i april  samma år lovade Johansson Ledarsidorna.se explicit att ingenting försenade lagen.
  • I juni meddelades att lagen skulle försenas till att tidigast läggas fram i december 2015. 
  • Lagarna antogs till slut 2016 men ligger idag på mellan en tredjedel till hälften av de europeiska straffskalorna.
  • Åklagare har klagat över den veka lagstiftningen som försvårar internationellt samarbete. Åklagarnas synpunkter var kända redan när lagrådsremissen gick ut av Morgan Johansson men han negligerade helt dessa synpunkter.

Den lagstiftning som nu införs, som börjar gälla den första augusti om inte fler förseningar inträffar vilar på ett utredningsdirektiv från den 18 december 2014 för att förhindra och bekämpa terrorism som ställs i FN:s säkerhetsråds resolution 2178 från 2014. Utredningen, som antog namnet “Utredningen om genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism” avlämnade den 17 juni 2015 delbetänkandet “Straffrättsliga åtgärder mot terrorismresor” och den 15 juni 2016 delbetänkandet “Straffrättsliga åtgärder mot deltagande i en väpnad konflikt till stöd för en terroristorganisation”.

Utredingen har kantats av flera tilläggsdirektiv som försenat utredningen. Bland annat det direktiv som beslutades den 4 maj 2017 enligt vilket uppdraget inte längre skulle omfatta de bestämmelser i terrorismdirektivet som rör skydd av, stöd till och rättigheter för offer för terrorism. När sedan lagförslagen, att kriminalisera deltagande i en terroristorganisation väl kom för ett par veckor sedan visade det sig att regeringen, i likhet med lagarna som stiftats under förra mandatperioden, lagt sig ånyo lägst i Europa. Ansvarig minister var Morgan Johansson.

Förutom de ständiga förseningarna har regeringen tagit bort alla mekanismer för stöd till brottsoffren för mördarsekter som IS. En sekt där 150 personer återvänt och idag lever i frihet i det svenska samhället. Och i flera fall är de idag utrustade med skyddade identiteter så att de kan hålla sig undan för sina brottsoffer.

Regeringen följer andemeningen i Miljöpartiets motion från riksdagsåret 2011/2012 där Mehmet Kaplan och Maria Ferm menade att stöd till organisationer som Hamas och IS är ett så kallat åsiktsbrott som inte skall straffbeläggas överhuvudtaget. Tvärtom menade Ferm och Kaplan skulle Sverige driva på för att de länder i EU och i Nordiska Unionen som infört lagar som till exempel i Norge eller Danmark skulle avskaffa dessa. Just de lagar som gör det möjligt att nu åtala IS-terroristen Michael Skråmo i Norge. I Sverige är inte detta möjligt. Av numera lätt insedda skäl.

Maria Ferm är tjänstledig från sitt riksdagsuppdrag och tjänstgör idag som en av statsministerns egna statssekreterare i SB/SAM, Statsrådsberedningens samordningskansli. Ferm ansvarar bland annat för att lägga sista handen vid allt som till slut landar på regeringssammanträdena. Inget lagförslag eller annat beslut passerar samordningen utan att Ferm kan säga sitt eller välja att helt plocka undan ärenden.

För allt detta lagstiftningsarbete, inklusive de ständiga förseningarna och den konsekventa urlakningen, ansvarar Morgan Johansson. Det hade varit naturligare att Morgan Johansson hade stått i riksdagen igår och försvarat och förklarat regeringens arbete sedan 2014 och sin egen prestation sedan 2010. Lagstiftningsarbetet, eller rättsfrågor, är dessutom Morgan Johanssons ansvar enligt regeringens egen hemsida. Terrorlagar är i allra högsta grad en rättsfråga som spänner över allt från internationella konventioner över till svenska grundlagar, lagar och författningar. 

Det är ingen slump att regeringen nu låter Mikael Damberg ta debatterna och vara ansiktet utåt och därmed kasta ut honom på djupt vatten. Damberg är fläckfri på detta område medan Morgan Johansson rimligen borde röra sig allt närmare ett misstroendevotum. 

Om det fanns en fungerande opposition.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.