Socialdemokraternas kongress: Dramatiken sitter i detaljerna

Stefan Löfven. ©Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se®
  • Lördag 23 Mar 2019 2019-03-23
E-post 399

Under fredagen inleddes Socialdemokraternas kongress i Örebro. En kongress utan motionsrätt och med två teman: utbildningspolitik och hur partiet ska locka fler. De stora händelserna på senare tid, det historiskt låga valresultatet och den de facto fempartiuppgörelsen i samband med regeringsbildningen saknas på dagordningen men kommer prägla kongressen utanför kongresshallen.

Att det är en kongress utan motionsrätt är ingenting dramatiskt. Tidigare hade Socialdemokmraterna endast en kongress vart fjärde år, året innan ordinarie val, men eftersom varje mandatperiod har inneburit ett behov av en extrakongress för att avhandla fyllnadsval och specifika sakfrågor fann partiet för gott att permanenta extrakongresserna som numera kallas för tema-kongresser.

Som perioden sedan valet 2018 utvecklats finns det dock gott om ämnen att behandla för kongressombuden men vad de säger kommer inte några reportrar kunna bevaka eftersom de diskussionerna förs i rum som är stängda för media. Undantaget var gårdagskvällens allmänpolitiska debatt som låg utanför programmet men som blev till en egen punkt efter att partiledningen givit med sig. Stämningen beskrevs från flera närvarande som nervös.

Socialdemokraternas partikongresser är främst kommunernas tillställning, det är då basorganisationen kommer fram i debatten.

Framför allt är det sedan de sidodiskussioner som följer av det ena temat, hur partiet skall kunna locka fler medlemmar och väljare som sedan blir det avgörande. Det finns ett starkt missnöje från kommunerna kring den förda migrationspolitiken och kongressen är framför allt kommunorganisationernas enda möjlighet att påverka partiledningens vägval. Socialdemokraterna är i detta fall som alla andra partier, kommunerna glöms eller göms bort i perioden mellan kongresserna. Det andra är LO:s roll i ett framtida parti – efter det att Kommunal nu dragit in partibidraget om tre miljoner kronor per år överväger fler LO-förbund att göra detsamma.

Missnöjet med vad som levereras av Socialdemokraterna växer i samma takt som Socialdemokraterna tappar LO-väljare till andra partier, främst Sverigedemokraterna.

Även om Stefan Löfvens linjetal under kongressen blir en viktig indikation om vägval och fokusering står vissa prioriteringar klara. Stefan Löfven (S) är självkritisk – och menar att Sverige gjort för lite för att stoppa hedersbrott.

– Det hör inte alls hemma i Sverige och då gäller det att motarbeta det så kraftigt vi kan. 

Hedersbrott har sedan 2006 varit en av de lägst prioriterade områdena inom Socialdemokraterna som har lika låg trovärdighet på området som Miljö- respektive Vänsterpartiet. Hade Liberalerna inte pressat på för att lyfta frågan i Januariavtalet hade staberna runt Stefan Löfven begravt frågan i minst två år till. Vare sig S-kvinnor, SSU eller Socialdemokrater för Tro och Solidaritet är speciellt intresserade av ämnet. Tvärtom har dessa sidoorganisationer sedan 2006 aktivt arbetat för att pressa bort företrädare som Nalin Pekgul, Carina Hägg och Ann-Sofie Hermansson från maktpositioner för att få in sina kandidater istället. Hedersfrågorna är besvärande i relationen till viktiga väljargrupper att hantera för partiledningen som antingen varit delaktiga, som när Carin Jämtin gav Carina Hägg respass, till att tyst se på när såväl Nalin Pekgul som Ann-Sofie Hermansson rensades ut.

Den senaste utrensingen av Ann-Sofie Hermansson var förankrad hos en majoritet i Verkställande Utskottet.

När Stefan Löfven säger”så kraftigt vi kan” menar han exakt detta. Socialdemokraterna kan inte så mycket som ett direkt resultat av utrensningarna de senaste tio åren varför det inte heller kommer levereras något i egentlig mening de närmaste två åren.

Även när Stefan Löfven säger att han har svårt att uttala ordet är det helt sanningsenligt. Han har inte hört det, än mindre uttalat det i någon större utsträckning alls. Utöver ett enskilt möte med Nalin Pekgul under förra mandatperioden så är hans egen kompetens begränsad till i praktiken vad hon har framfört i enrum under en timme.

Artikeln i Aftonbladet är i praktiken planterad för att börja förbereda för att driva opinion. Men att något har förändrats inom partiet är att tro på för mycket. Ska Stefan Löfven kunna sätta det fokus han vill på hedersrelaterad brottslighet bygger det i praktiken på att kongressen helt enkelt utesluter två hela sidoorganisationer, SSU och Tro och Solidaritet, där motståndet och förnekandet varit starkast.

Endast ett parti, Sverigedemokraterna, har tidigare uteslutit en hel sidoorganisation för att den inte marscherat i takt med partiet i tillräcklig grad.

För socialdemokratiska kremlologer finns det detaljer att hänga upp sig på samt engagera sig i och det är bland annat vilka externa besök som genomförs. Att LO:s ordförande Karl Petter Thorwaldsson är närvarande alla tre dagarna är självklart då han även sitter i det verkställande utskottet. Av tradition brukar även så många som möjligt av  tidigare ordförande vara närvarande under linjetalet men i år kommer den skaran vara decimerad. Ingvar Carlsson har tidigare aviserat att han kommer tacka nej av åldersskäl, Mona Sahlins närvaro är sannolikt inte direkt efterfrågad och Håkan Juholt är vare sig efterfrågad eller ens intresserad själv. Återstår Göran Persson. Om Persson dyker upp är det som förväntat, om han istället skulle välja att sitta kvar på det närliggande Torp skulle det vara en skräll av tämligen stora proportioner.

Av samarbetspartierna Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet kommer sannolikt endast Miljöpartiet att dyka upp om nu samtliga bjudits in. Liberalerna har helt enkelt inte råd att dyka upp på den tidigare huvudmotståndarens kongress samtidigt som Centerpartiet inte kan representera den liberala mitten ensam. Annie Lööfs position inom Centern är inte heller oemotsagd längre. Det finns en gryende missnöjesrörelse inom Centerpartiet som nu bevakar Januariavtalets löften in i minsta detalj.

Att sedan Miljöpartiet skulle dyka upp är mindre troligt även om sannolikheten finns. Språkrören är allt annat än populära bland kongressombuden samtidigt som partiledningen nog gör klokt i att hålla tema-kongressen som intern och inte ta värdefull tid för kongressombuden i anspråk för att andra partiers företrädare skall få mediatid.

Som förutsättningarna för årets temakongress för Socialdemokraterna utvecklats är det endast Stefan Löfvens linjetal som kan vara av intresse för allmänheten. Övrigt som avhandlas finns i detaljerna samt i de rum ingen journalist har tillträde.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se