Socialdemokraternas valanalys ett resultat av postmarxistiskt navelskåderi

© Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se
  • Onsdag 20 Mar 2019 2019-03-20
E-post 971

Socialdemokraternas valanalys presenterades under måndagen. Analysen är inte en analys i ordets rätta bemärkelse utan är ett rent beställningsjobb från den storstadsfalang i partiet som vill föra en migrationspolitik mer i samklang med Miljöpartiet. Trots att opinionsutvecklingen vände i maj 2018 efter de tuffare beskeden kring migrationspolitiken fokuserar analysgruppen i praktiken uteslutande på partiinterna reaktioner. 

Valresultatet är för lågt och inget som partiet kan vara nöjt med, säger Marika Lindgren Åsbrink, en av de sex i valanalysgruppen på en presskonferens under gårdagen.

– Vi har ett minskat stöd bland unga väljargrupper vilket naturligtvis är djupt problematiskt. Vi ser också en kraftig nedgång bland arbetsväljare, framför allt LO-medlemmar, och det kommer att vara avgörande att vända den utvecklingen, säger hon.

Migrations- och flyktingpolitiken hade stor påverkan på opinionen under förra mandatperioden, anser analysgruppen. Stödet för Socialdemokraterna samvarierade med hur och när frågan blossade upp på dagordningen: Från hösten 2015 när flyktingmottagandet var som störst till omställningen av migrationspolitiken, och till debatten om gymnasielagen 2017.

Trots att Socialdemokraterna i maj 2018 skärpte retoriken och därmed vände den nedåtgående trenden och beredde vägen för för en bredare välfärdsdebatt kopplar valanalysgruppen inte ihop dessa händelser. Valanalysgruppen, som till större delen utgörs av personer från uttalade storstadsregioner eller sitter i Riksdagen eller på LO till vardags med ett undantag, har ett utpräglat vänsterliberalt globalistiskt storstadsperspektiv. Trots att de innan de kommer fram till slutsatserna har alla fakta på bordet:

När flyktingmottagandet var som störst i slutet av 2015 stod även Sverigedemokraternas stöd som högst, och Socialdemokraterna nådde sin lägsta notering på ca 24 procent. Efter att omläggningen av migrationspolitiken träder i kraft i början av 2016 återhämtade sig Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna tappade väljare. Detta fortsätter fram till hösten 2017 då diskussionen om den tillfälliga gymnasielagen tar fart. Socialdemokraterna började återigen tappa väljare och når återigen bottennivån 24 procent i maj- juni 2018. 

I maj förra året presenterade S-ledaren och statsminister Stefan Löfven partiets nya förslag på migrationsområdet – en mer restriktiv politik som väckte stark kritik internt i partiet. Valanalysgruppen landar i att partiledningen misslyckades med att förankra den nya politiken längre ner i partiet, enligt uppgift till DN. Valanalysgruppen betonar att kommande förändringar i migrationspolitiken måste förankras bättre i framtiden.

I maj 2018 presenterade Socialdemokraterna inriktningen för migrationspolitiken under kommande mandatperiod med en socialdemokratiskt ledd regering. Beskedet hade under våren föregåtts av tydliga signaler från Socialdemokraterna om att partiet framöver skulle komma att skärpa politiken i frågor som den grova brottsligheten, kraven på att invandrare att lära sig svenska, stopp för arbetskraftsinvandring till jobb där det inte rådet brist etc. 

Den förändrade retoriken på dessa områden möttes av viss kritik från delar av partiet. Kritiken blev dock betydligt hårdare efter beskedet om att den dittills tillfälliga migrationspolitiken skulle komma att ligga fast under nästkommande mandatperiod. 

Det står i efterhand klart att retoriken i samband med presentationen blev onödigt hård. 

Den blev hård eftersom Socialdemokraterna i samband med införandet av Gymnasielagen, AKA flyktingamnestin för ett urval av afghanska män, framkalla konvulsioner som riskerade pressa partiet under 20 procent när regeringen övergav likabehandlingsprincipen. Likabehandlingsprincipen är det som tidigare burit socialdemokratiska ideal. Partiledningen var helt enkelt tvungen att markera försvaret av denna, en slutsats som inte delas av analysgruppen.

Hela denna passage i valanalysen, när den läggs bredvid Sverigedemokraternas framgångar på de orter som tagit emot flest nyanlända samt de allt större inbrytningarna inom LO-kollektivet vittnar inte bara om en partiledning som är helt i otakt med väljarkåren. Valanalysgruppen är fast i ett postmodernt storstadsperspektiv som inte lyssnar på vare sig LO-medlem eller väljare utanför storstäderna. Som återvände till partiet när retoriken i migrationspolitiken skärptes i maj. Väljarna gillade det. Tro och Solidaritet och staberna gillade det inte. Men väljarna började återvända ändå.

Valanalysgruppen kopplar inte ens ihop det i sin sammanfattning:

Kombinationen av att Socialdemokraterna i egenskap av regeringsbärare drev förslaget om gymnasielagen och samtidigt gav besked om en stramare inriktning av migrationspolitiken skapade osäkerhet hos väljarna och skadade förtroendet för partiet. De väljare som lämnade partiet under denna period gick framförallt till Sverigedemokraterna, men även i viss mån till Vänsterpartiet.

Det var först när Socialdemokraterna skärpte tonen i migrationspolitiken som debatten kunde få det fokus på välfärdsfrågor som eftersträvats. Väljarna gillade det hårdare budskapet och var då beredda att ge välfärdsfrågorna större utrymme. Detta öppna mål missar valanalysgruppen helt vilket parat med sammansättningen, en partielit med storstadsfokus, förstärker slutsatserna.

Hela valanaysen är ett beställningsjobb från Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, SSU samt de delar i LO som står de två sidoförbunden nära. Den förmår inte se varför debatten fick utrymme att vända till partiets fördel utan duckar av hänsyn till den postmoderna storstadsfalang som styr Sveavägen 68 och LO. Det är ingen hemlighet att Karl-Petter Thorwaldsson, LO:s ordförande, i slutna rum eller på sammankomster på Bommersvik för ännu mer generös migrationspolitiska resonemang än dagens. En inställning som genomsyrar i praktiken hela det verkställande utskottet. 

Socialdemokraternas valanalys är ett rent beställningsjobb från kretsen kring statsministern och VU som domineras av Socialdemokrater för Tro och Solidaritet samt SSU. Valanalysen fokus på partiinterna reaktioner på omläggningen av en migrationspolitik som gillades mer av väljarna tyder, i viss mån styrker, att analysgruppen valt ett navelskådande storstadsperspektiv med starka influenser av postmoderna idéer istället för ett utifrånperspektiv.

Vad det var för fråga och budskap som till slut kunde öppna för välfärdsdebatt missar valanalysgruppen helt och hållet.

Analysen spelar Daniel Suhonen och Reformisterna i händerna samtidigt som Tro och Solidaritets ande vilar över den. Detta innebär att Socialdemokraterna nu har öppnat dörren för en “Corbyn”. En kraftig ansats för att göra det som Anders Lindberg strävar efter – att placera Socialdemokraterna ännu högre upp på GAL-TAN – skalan och ännu längre ut i en postmarxistisk riktning.

 

Extramaterial:

Socialdemokraternas valanalys.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se