Terrordådet i Christchurch: Risken för terrorism ökar i hela Europa

  • Fredag 15 Mar 2019 2019-03-15
E-post 668

Två attacker mot moskéer i Christchurch, Nya Zeeland, slet på bara några minuter 49 människor från livet. De troende hade samlats för att be när minst en man, försedd med automatvapen, tog sig in och metodiskt sköt först männen, sedan kvinnorna. Attentatet tvingar hela Europa att höja beredskapen inför följdaktioner och motreaktioner. Något som såväl Säpo identifierat och som, i fallet med motreaktioner, internationellt erkända forskare varnat för.

Den muslimska minoriteten på Nya Zeeland är liten, inte mer än drygt 46 000 personer. Fredagens terrordåd dödade fler än en på tusen. De blev måltavlor för terrorn för att vita nationalister tycker att muslimer får för många barn.

I det manifest som terroristen spridit på Internet, med underrubriken “Towards a new Society we march ever forwards” anges en rad med kopplingar till Sverige och svenska förhållanden som kan komma att bli besvärande för det svenska samhället. Dels nämndes den svenska Youtubern Pewdiepie, dels hänvisades till attentatet på Drottninggatan. Dådet i sig, och även referenserna, kan provocera till motrektioner. 

Pewdiepie tog kraftigt avstånd från terrordådet.

Attacken livesändes på Facebook samt terroristen har förklarat sina motiv i sitt manifest. Strävan är att starta ett inbördeskrig – i hela västerlandet. Detta skall ske genom att öka splittringen i samhället, skapa en atmosfär av rädsla och därigenom hetsa människor att ta till våld mot varandra. Mördaren hoppas att massmordet på oskyldiga muslimer ska starta en våldsspiral. En tanke han har fog för och som ligger in linje med vad internationell forskning kommit fram till de senaste åren. Vad som förvärrar situationen är att gärningsmannen greps levande och kan då, precis som Breivik, komma att tjäna som martyr med dissidentstatus för den våldsbejakande fascistiska högern.

Säkerheten har efter attentatet höjts på moskéer runtom i Europa. Vid lunchtid i dag kom över tusen personer till fredagsbönen i Göteborgs moské som genomfördes med synligt polisbeskydd.

Samtidigt presenterades under veckan Säpos årliga rapport om säkerhetshotet. Säpo skriver att den våldsbejakande islamistiska miljön fortfarande utgör det största hotet vad gäller attentat.Terrorhotnivån i Sverige ligger kvar på förhöjd nivå, en trea på en femgradig skala. Det beslutet fattade säkerhetspolischefen i december 2017. Beslutet baserar sig på NCT:s bedömning som nu är klar.

– Det finns individer både i Sverige och utomlands som betraktar terrorattentat mot mål i Sverige som legitima. Ett fåtal av dessa individer har både avsikt och förmåga att genomföra attentat. Ett eventuellt terrorattentat kan planeras eller genomföras på uppdrag av aktörer såväl i Sverige som utomlands, men kan även utföras på eget initiativ, säger Linda Thörnell, chef för NCT.

Det främsta terrorhotet mot Sverige kommer under 2018 sannolikt från islamistiskt motiverad terrorism.

Denna hotbild har inte förändrats med attentatet i Christchurch. Snarare förstärkts. De idag 150 jihadistiska återvändare kan provoceras till hämdaktioner mot symboler eller personer som drivit opinon mot våldsbejakande och våldstillämande islamism. Utöver dessa finns uppskattningsvis 2000 radikaliserade islamister med våldskapital i Sverige enligt Säkerhetspolisen. 

På den europeiska nivån har Ledarsidorna.se sedan en tid samarbetat med bland annat Elham Manea, professor vid univeritetet i Zürich, i studierna av Brödraskapets expansion i Europa samt ingår nu i den arabiska tankesmedjan Apema, en del av ”The European Assembly Against Extremism and Terrorism”.  ”The European Assembly Against Extremism and Terrorism” anordnade så sent som under torsdagen en konferens om just terrorism I Bryssel.

Mer läsning: Brussels conference warns of the danger and effects of Islamic groups on migrants and Muslims in Europe (på engelska).

Polariseringen av debattklimatet mellan den sekulära staten samt konstitutionen i relationen till framför allt Muslimska Brödraskapet är en medveten strategi menar bland annat professor Elham Manea. Den syftar till att provocera fram motreaktioner för att på så sätt legitimera religiöst-politiskt våld i Islams namn vilket Ledarsidorna.se redogjort för i en tidigare artikel. Och det finns en skattefinansierad infrastruktur för att åstadkomma detta som byggts upp under lång tid.

ELHAM MANEA
Elham Manea, professor i islamologi vid universitetet i Zürich, är av dubbla nationaliteter. Jemenitisk och schweizisk.

Manea har specialiserat sig på Mellanöstern och är förespråkare för separation av stat och religion i muslimska länder samt arbetar för uttrycks- och religionsfrihet samt försvaret för civila, mänskliga, kvinnliga och minoritetsrättigheter i MENA-regionen. Hon är också känd som en hård kritiker av ideologier och politik för islamistiska rörelser i sina två former.

Hon är aktuell med sin senaste bok om islamism "Der alltägliche islamismus" samt en rapport om Muslimska Brödraskapet i Europa vilken Ledarsidorna.se och vissa av de som associeras med redaktionen varit behjälplig med att utforma. Såväl rapporten som boken publicerades i mars i år och är för närvarande under översättning till engelska för den engelskspråkiga publiken.

Manea menar att de har indoktrinerats in i en process som utbildar dem till en världsåskådning och en berättelse om offer, och får dem att tro vad de gör är en handling av försvar – och därmed legitim. Inte alla som följer denna ideologi begår terroristhandlingar. Bara få människor gör det. Men det är inte tillräckligt med att endast ha fokus på det våldsbejakande. Vår första prioritet bör vara deras ideologiska och religiösa rötter såväl som de personer som främjar dessa former.

Elham Manea pekar på att själva kärnan i problemet är islamismens ideologi. Men inte den islamiska våldsamma formen, utan dess icke-våldsamma form. Manea ser islamismen som ett spektrum där den våldsamma formen upptar den yttersta kanten. Unga män vaknade inte bara upp en morgon och bestämde sig för att göra Jihad. De blir inspirerade av den icke-våldsamma formen av islamism. En form som inte explicit manar till samling och våld utan stannar vid mobiliseringen. Och låter avståndstagandet mot våld klinga ohört.

Rashid Musa, Sveriges Unga Muslimers ordförande, kan sägas vara ett exempel på denna form som mobiliserar och inspirerar men inte tar steget vidare och samtidigt inte vill ta avstånd från våld.  Inom ramen för ArA sade Musa så sent som i augusti 2018 att

Integration har blivit en säkerhetsfråga och för att myndigheter ska kunna arbeta med integration som en säkerhetsfråga behövs kunskaper och verktyg att utgå ifrån. Därför har vi nu i Sverige institutioner så som Myndigheten för våldsbejakande extremism, Segerstedtsinstitutet, en ny avdelning om terrorism vid Försvarshögskolan, och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Här arbetar människor som avlönas för att ta fram islamofobisk kunskap som ska leda till praktisk politik och åtgärder riktade mot muslimer.

det bara är en tidsfråga innan vi ser en ny politisk rörelse som ställer sig upp och som börjar kräva sina rättigheter och inte ursäktar sig för vilka de är.

Det är en upptrappning i retoriken och den retorik Musa ger uttryck för ligger nära de retoriska tankemodeller som NMR, Nordiska Motståndsrörelsen, använder sig av.

Det finns därmed goda skäl för att såväl Säpo, Gränspolisen som NOA:s demokratienhet att gå upp i beredskap. Inte bara ren hämnd kan komma att utkrävas av de 150 jihadist- eller jihadisanhängare som återvänt från IS som idag går fria på gatorna. Det kan även tjäna som mobilisering av de ytterligare 2000 radikala islamister som Säpo identifierat samt, inte minst viktigt, tjäna som inspiration till Nordiska Motståndsrörelsen att följa den australiensiske terroristen i fotspåren.

Detta forsknings- och erfarenhetsläge med de analyser som följer fråntar dock inte bestialiteten i terrordådet i Christchurch. Det som gör bestialiteten i dådet ännu värre är att gärningsmännen tycks kallt ha räknat med att detta kommer föda just den motreaktion som professor Elham Manea och annan internationell expertis varnat för.

Förutsättningarna för detta är dessvärre mycket goda. 150 IS-terrorister med extremt våldskapital har återvänt och är idag utan egentlig sysselsättning och endast tränade till att döda samt att hata Sverige. Det Sverige som manifestet hänvisar till. 

 

 

Olåst artikel. Stöd Ledarsidorna.se genom att bli prenumerant eller

SWISH: 070-612 53 93
BANK: 4732 00 10832 (Nordea)

Extramaterial:

NCT Årsrapport.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se