Trots nya lagar mot terrorism – Sverige har EU:s svagaste lagstiftning

  • Fredag 1 Mar 2019 2019-03-01
E-post 1321

Regeringen kriminalisering av deltagande och samröre med terrorgrupper är ett välkommet steg, säger Peder Hyllengren, terrorforskare vid Försvarshögskolan, till SvD. Kritiker, som Ledarsidorna, viftar justitieministern bort med att reformer som denna görs i fler steg. Detta stämmer. Fler steg kommer behövas. Sverige ligger fortfarande lägst bland våra grannländer i straffskalor och mycket återstår för att svensk lagstiftning skall kunna vara jämförbar med övrig europeisk.

Hyllengren säger att han och hans kolleger efterlyst förändringen i flera år och ger inte mycket för farhågorna om att det kommer vara svårt med bevisningen i rätten. Han tar Norge, som förbjöd deltagande i terrorgrupper 2013, som exempel.

– I Norge har det varit relativt enkelt att bevisa samröre med terrorgrupp i rättegångarna. Jag tror att den här ändringen kommer att underlätta för åklagare i Sverige, säger han till tidningen.

Kritiker framhåller att lagstiftningen kommer för sent och därmed missar dem som anslöt sig till exempelvis terrorgruppen IS i Syrien och Irak. När förslaget presenterades på torsdagen fick Johansson frågor om saken, men han avfärdade kritiken.

– Om man gör sådana här reformer så gör man det stegvis och ingen regering har skärpt straffen och stärklt lagstiftningen mer än vad vi har gjort, sade han.

Ett av de framsteg som justitieministern presenterade var rekrytering till främmande stridsstyrkor. Tidigare gav detta brott sex månaders fängelse vilket nu fördubbla till ett års. I Norge, som införde sina lagrum 2013 samtidigt som Morgan Johansson stoppade Staffan Danielssons (C) initiativ i riksdagen ligger motsvarande straff på tre års fängelse. 

För deltagande eller samröre med terrororganisation föreslår Morgan Johansson för brott av normalgraden fängelse i två år och vid grovt brott upp till sex. I Norge finns inte distinktionen mellan normalgrad och grovt brott utan straffet bestäms för till exempel finansiering, som i Sverige ger upp till sex års fängelse vid grovt brott istället upp till tio års fängelse enligt den norska straffskalan. I Spanien respektive Frankrike är straffskalorna och de repressiva verktygen ännu mer effektiva. Staten kan helt sonika stänga moskéer som sprider eller bjuder in jihadistpredikanter. En sådan möjlighet kommer inte implementeras i Sverige då det skulle omöjliggöra bland annat Ibn Rushd att fortsatt anordna de “Muslimska Familjedagarna” som vid ett flertal tillfällen bjudit in internationellt kända jihadistförespråkare.

Sverige ligger genomgående fortfarande lägst i Europa i straffutmätning för terrorrelaterade brott. Vilket gör Sverige till ett fortsatt attraktivt land i relativa termer att vara verksam i för terrorsympatisörer. Och finansiärer.

Det som är positivt med det nya lagrummet är att samarbetspartnern Miljöpartiets krav på att stoppa all straffbeläggning av det de anser vara åsiktsbrott nu saknar gehör. 2011 motionerade Mehmet Kaplan och Maria Ferm, den senare numera en av Stefan Löfvens statsekreterare i Statsrådsberedningen, om att inte någonsin införa dagens förslag på terrorlagstiftning utan pressa EU att gå i motsatt riktning. De har nu, tillsammans med Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, för första gången förlorat en dragkamp i Regeringskansliet.

Men att lagarna kommer innebära en kraftig begränsning för viss verksamhet är välkommet. Ledarsidorna.se kunde tidigare avslöja att den nu döde svenske medborgaren Tarif al-Sayyed Issa var medlem i Muslimska brödraskapet och 2015 anslöt sig till Fath-armén, en islamistisk grupp som deltog i den väpnade offensiven för att ta kontroll över Idlib 2015. Med var också fraktioner med kopplingar till al-Qaida samt Fria syriska armén. Fath-armén var delaktig i den etniska rensningen och folkmordet på kristna i Idlib. Av 1 300 kristna överlevde endast två. Folkmordet i Idlib är att beteckna som ett terrorbrott.

Trots att al- Sayyed Issa avbildades av honom själv i full stridsmundering, och att bild på honom med en AK-47 i handen spreds på Muslimska Brödraskapets sidor under tiden för den etniska rensningen hävdar Ibn Rushdsfären och hans familj att han bara var en snäll biståndsarbetare som delade ut presenter till barnen i Idlib.

Förutom att al-Sayyed Issa skulle, om lagen varit i kraft 2015, riskerat fängelse för samröre i mellan två och sex år skulle sannolikt hela familjens finansiella transaktioner börjat granskas. Att resa till en terrororganisation är sällan gratis. Och sällan gör någon det helt på egen hand utan hjälp utifrån.

Hela familjen al-Sayyed Issa har dokumenterat goda relationer till Muslimska Brödraskapet. En av sönerna, Mustafa al Sayyed Issa var tidigare ordförande för Sveriges Unga Muslimer som idag leds av Rashid Musa. En annan av sönerna, Tariq, pekas av internationell expertis ut som en av förgrundsgestalterna ut som Muslimska Brödraskapet i Sverige. Tariq var administratör för en Facebookgrupp allierad med Fath-armén och andra associerade. Facebookgruppen var en av Syrienkonfliktens största med mer än 130 000 medlemmar. Samtliga söner är engagerade i studieförbundet Ibn Rushd och Sveriges Unga Muslimer där sonen Filaaldin ses på bild med  Yusuf al-Qaradawi, det muslimska brödraskapets teologiska och andliga ledare.

 

 

Muslimska Brödraskapet är en rörelse som ofta dyker upp i religiösa konflikter i Mellanöstern. Inte tillräckligt ofta för att få en terrorklassificering på sig men tillräckligt ofta för att ständigt behöva prövas vad för organisation de är. Som folkmorden i Idlib. Stora delar av ledarskapet i IS har sina rötter i den radikala miljö som Brödraskapet är.

Trots senfärdigheten, och trots de internationellt sett fortsatt låga straffen, innebär dock lagskärpningarna och de nya lagarna en viss framgång i arbetet mot terrorism.

Men sist, och svagast i Europa, är Sverige fortfarande. Och kvar som justitieminister, med Centerpartiet och Liberalernas goda minne, sitter Morgan Johansson som sedan 2013 konsekvent sinkat och stoppat alla initiativ.

Att han har samma inställning nu som då vittnar de svaga straffskalorna om.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se