IS-anhängarnas barn utmanar kommunernas och socialtjänsternas resurser

  • Tisdag 16 Apr 2019 2019-04-16
E-post 576

Enligt lag har socialtjänsten en skyldighet att ingripa om barn far illa. Sedan tidigare har socialtjänsten i till exempel Göteborg och Örebro arbetat med familjer där barn eller deras anhöriga kommit tillbaka från terrorgrupper utomlands, och det finns också ett fåtal fall där barn har omhändertagits. Men dessa barn går inte att jämföra med något annat Sverige erfarit. Det visar unikt material som journalisten Jeannan Moussa har kommit över i en IS-anhängares telefon.

Artikeln som ljudfil nedan

Som Ekot har rapporterat har Säkerhetspolisen och polisen de senaste månaderna ökat informationen till kommunerna om de barn som nu finns i olika läger i Syrien. Flera kommuner har fått ta emot så kallade orosanmälningar och även om de inte kan utredas innan barnen kommer till Sverige är syftet med anmälningarna att kommunerna ska kunna börja förbereda sig.

Hur de olika socialtjänsterna hanterar frågan varierar från fall till fall. Med de besparingar som de i praktiken kraftigt sänkta statsbidragen innebär det att inte alla prioriterar ärendena utan låter vänta fram tills det blir aktuellt. Redan idag rapporterar flera socialtjänster om resursbrist för klienter som uppenbart har rätt till stöd. Flera kommuner har lanserat omfattande sparbeting för socialtjänsten med i många fall halverade tider för missbrukarvård och tillbakadragande av förebyggande insatser. Förebyggande insatser är inte reglerat som tvingande i Socialtjänstlagen.

De resurser som trots allt finns riskerar att behöva omallokeras till de återvändande IS-anhängarna. Såväl barn som medföljande föräldrar.

Mellan 60 och 80 svenska barn finns enligt uppgifter i flyktinglägret al-Hol i Syrien. Många är i dåligt skick, sjuka och undernärda. Enligt släktingar är behovet av mediciner akut rapporterar Aftonbladet. I går träffades runt 20 anhöriga till barn i lägret. De träffades i en förort i Stockholm och planerar nu att åka ner och hjälpa barnen. Ett par av de anhöriga som deltog på mötet har söner som sitter i kurdiska fängelser. Andra har döttrar som lever tillsammans med sina barn i flyktinglägret. Många anhöriga mår väldigt dåligt och känner desperation över att inte kunna hjälpa sina barn och barnbarn.

– Vi kommer packa ner mediciner, mat och allt som behövs, säger Anna, faster till sex barn.

  Barnen ska med till Sverige, oavsett. Vi vädjar också att föräldrarna får komma med. Barnen behöver tillgång till sina föräldrar och föräldrarna bör dömas i Sverige. Svenska medborgare bör dömas enligt svensk lag. Dessutom har kurderna inte kapacitet att klara av detta själva.

Enligt historieforskaren Mats Deland vid Mittuniversitet stod Sverige inför samma situation i slutet av Andra världskriget. Då var flera svenska kvinnor som gift sig med tyska medborgare fast i det krigshärjade Tyskland tillsammans med sina barn.

– I februari 1945 så genomförde den svenska staten en aktion där svenska kvinnor och deras barn hämtades till Sverige, säger han.

Skillnaden är dock stor. I fallet med IS blev barnen en del av mördarmaskineriet på ett helt annat sätt än i Nazi-Tyskland. Den arabisktalande journalisten Jeannan Moussa har kommit över en återvändande kvinnlig tysk IS-anhängares telefon. IS-anhängaren har konsekvent nekat till att överhuvud taget varit i Syrien med sin man och sina barn men efter att Moussa lyckats låsa upp telefonen avslöjar de sparade bilderna en annan verklighet. En annan verklighet än den uppgivna hårfrisörskans och hemmafruns och som bättre stämmer överens med fredspristagaren Nadia Murads vittnesmål om Islamiska Statens bestialitet.

Detta är bara några delar av bildmaterialet som presenterats, det finns även bilder på hur kvinnor förnedrar både ännu levande och döda offer för terrorn i barnens närvaro. Barn som i vissa fall aktivt deltar i terrorn mot tillfångatagna kvinnor och barn i föräldrarnas sällskap.

Nadia Murad, och andra yazidiska offers röster drunknar nu i ropen på att “ta hem” IS-anhängarna med deras barn. Som om de övergrepp hon och hennes numera döda släkt fick uppleva aldrig ägt rum.

Det är ingen slump att andra länder, som Norge och Frankrike, idag har en debatt om placering av barn och övriga anhöriga som går ut på att isolera dessa i något som bäst kan beskrivas som “detention camps”, eller korrekturanstalter för en mer kontrollerad process när dessa väl dyker upp i respektive land.

Det finns all anledning för stats- respektive utrikesministern och regeringen att manövrera försiktigt. Inte bara det folkrättsliga läget innebär flera olika handlingsalternativ, vart och ett med sina olika konsekvenser och bieffekter vilket Ledarsidorna.se redogjort för tidigare.

Mer läsning: IS-barnen öppnar helvetets portar

Snabba, och oövertänkta, beslut som rullar över ansvaret på kommunerna som helt plötsligt måste tränga undan andra omsorgsbehövande klienter som inte varit delaktiga i folkrättsbrott kan påverka opinionen i en allt annan än önskvärd riktning inför EU-valrörelsen. En EU-valrörelse som regeringsunderlaget vill skall handla om klimat och miljö, kamp mot högerpopulism samt opinionsbildning mot Ungerns premiärminister Viktor Orban.

För att fritt citera Katrine Marcal, fd Kielos, i en ledartext från Aftonbladets Ledarredaktion som har ganska precis tre år på nacken:

”En statsminister väljer inte vilken tid han lever i”.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se