Kristendomen är inte garanten för ett demokratiskt och humanistiskt samhälle

  • Söndag 21 Apr 2019 2019-04-21
E-post 492

Kristdemokraternas Ebba Bush Thor utspel på Expressen Debatt om att kristendomen, och kristna värderingar, skulle vara en garant för en liberal och sekulär stat tål att ifrågasättas. Dels för att den svenska kristendomens historia inte är något att yvas över, dels för att nästan samtliga debattörer gör livet väl enkelt för sig och försöker plocka poäng de inte gjort sig förtjänta av. De har andra däremot. Som namn som Gutenberg och Averroes, Platon samt de mer sentida Flam, Jönsson och Sundström. 

Artikeln som ljudfil:

Jenny Sonesson, liberal opinionsbildare och tidigare medarbetare på Göteborgsposten, pekar mycket riktigt på att den västerländska och i huvudsak kristna civilisationen står på ett ben i Jerusalem med det judiska arvet men även två till i Rom respektive Athen. Aristoteles och Platon har varit centrala för vårt demokratiska medvetande men de som har haft historiskt störst betydelse är filosofen Ibn Rushd, i kristen teologi mer känd som Averroes,  samt Avicenna och den grekiske filosofen Ammonios Sakkas som var verksam i Alexandria där han utvecklade den senare nyplatonismen som än idag gör avtryck i det europeiska medvetandet.

Den viktigaste har dock varit uppfinnaren av tryckpressen, Johannes Gutenberg. Med tryckpressen följde 100 år efter Gutenbergs första tryckpress sedan den kristna kyrkans reformation som leddes av prästen Martin Luther. Precis som Gutenberg blev Luther motarbetad av kyrkan och det var kombinationen av tankar och distributionsmedium som ledde till kyrkans splittring i en Luthersk och en Katolsk gren. Luthers katekes fick sin spridning tack vare tryckpressen och var en förutsättning för att dessa tankar kunde få en vidare spridning.

Kyrkans motstånd till det fria ordet var uppenbart samt väl dokumenterat och såväl furstar som biskopar och kardinaler försökte med alla tillgängliga medel införa olika former av censur som konsekvens av tryckpressen. Innan tryckpressen hade det skrivna ordet förmedlats för hand och varit en intellektuell bildad elits förmån. Med tryckpressen följde som konsekvens att kunskap för de bredare massorna blev individuell istället för kollektivt muntligt överförd. Med individuell kunskap föddes en frihetsrörelse som stod ovan religionen. Med individuell kunskap kunde människan även bryta sig loss från klanväldet som även var förhärskande i Europa vid den tiden.

Men kyrkan strävade emot i det längsta. Av lätt insedd skäl. Ekonomisk makt och inte minst politiskt inflytande. Något som vi idag ser hur såväl Svenska Kyrkan som muslimska intresseorganisationer som Studieförbundet Ibn Rushd och dess medelmsorganisationer Sveriges Unga Muslimer och Islamiska Förbundet i Sverige strävar efter. 

I Sverige blev den kristna kyrkans maktställnig tydlig med att straff för att inte delta i kyrkans husförhör levde kvar en bra bit in på senare delen av 1800-talet. Skamstock på kyrkbacken och horpall inne i kyrkan där den syndande inför hela församlingen skulle bekänna sina synder var inte ovanliga straff. Det yttersta straffet var annars att neka den syndande en anständig begravning i vigd jord.

I grunden har med andra ord Ebba Bush Thor och andra som pekar på att kristendomen skulle vara den europeiska demokratins och den sekulära statens ursprung fel. 

I grunden är det tryckpressen, eller möjligheten att kunna tillgodogöra sig kunskap individuellt, som utgör grunden för vår demokrati samman med Averroes, eller som mer känd som Ibn Rushd, och Platons teser kring statsbildning. Statsbildning som garanterar en likabehandling av medborgarna.

Det är endast en sekulär stat som kan behandla alla medborgare på lika villkor befriade från religiösa raster.  Och dessa tankar, som sprids genom Johannes Gutenbergs gärning i form av billig distribution av det fria ordet, utgör basen i vårt demokratiska medvetande. Fritt från religiösa raster. Det är även därför dagens makthavare är rädda för kraften i sociala medier. På samma sätt som 1600-talets kardinaler, biskopar och furstar ville reglera det tryckta ordet vill dagens makthavare reglera sociala medier och internet.

Det är inte kristna värderingar, eller muslimska, som utgör en garant för en tolerant världsordning. Där tar Ebba Bush Thor på sig en missklädande dräkt.  Det är människans ständiga strävan efter de universella frihetliga värdena som är det mest effektiva motmedlet mot religiöst och kulturellt förtryck. En strävan som fruktas lika mycket av justitieminister Morgan Johansson som ärkebiskop Antje Jackelén.

En strävan som makten hatar. Av lätt insedda skäl.

 

Post Scriptum:

Idag kan du med viss fördel följa Aron Flam, Henrik Jönsson och Henrik Sundströms kamp.

Flam för hans ständiga försvar i frontlinjen av det fria ordet och den fria tanken, Henrik Jönsson för att han på ett unikt sätt, där han är helt ensam, kunnat identifiera de paralleller med det fria ordets utveckling på 1500-talet med dagens repressiva försök från maktens sida.

Både Flam och Jönsson har egna fält på Ledarsidorna.se där du kan ta del av det senaste de publicerat.

Henrik Sundström tycker jag du skall följa då han är i praktiken ensam om att driva dessa universella frihetsfrågor i valrörelsen till Europaparlamentet. Sundström står som nummer 25 på Moderaternas valsedel och Ledarsidorna.se har honom som redaktionens officiella kandidat. 

Kryssa Sundström den 26 maj (eller tidigare) om nu det fria ordet nu betyder något för dig. Även om du är socialdemokrat eller vänsterpartist så glöm aldrig att det är det fria ordet som tjänat dina drömmar väl så här långt.

Utan fritt ord, och sekulär stat, står sig den fria människan och demokratin som vi tror vi känner den sig slätt.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se