Public Service ansvar i det offentliga samtalet

  • Tisdag 30 Apr 2019 2019-04-30
E-post 148

Den allmänna debatten dras med ett stort problem då de större mediaaktörerna, såsom SVT och Timbro, i regel agerar på ett sådant sätt att de tränger undan de debattörer som vill lyfta frågor ur ett gräsrotsperspektiv.

Ett sådant exempel är Madeleine Lidman som driver Hemmaföräldrars nätverk sedan 2001 samt administrerar en grupp på Facebook med över 3.200 medlemmar samt lokala grupper över hela landet. Lidman opinionsbildar för valfrihet och en modernisering av familjepolitiken som ska bygga på vad små barn behöver, inte bara vad staten behöver.

I Lidmans första artikel på SVT, 2016,  pekade hon på att många reagerar på att socialdemokraterna låter skattesubventioner regna över fullt friska föräldrar och barn (som dessutom redan hämtar pengar ur ett annat system: föräldraförsäkringen), samtidigt som föräldrar med svårt sjuka barn uppmanas att ta sitt föräldraansvar och får se sin LSS till svårt sjuka barn dras in. En målkonflikt som av flera partier bemöts med ”mammashaming”, en skambeläggning av de som väljer att vara hemma med sina barn.

Det intressanta händer efter att Lidman fått sin artikel publicerad när hon etablerat sig i ämnet som “vanlig” medborgare. Trodde hon.

Opinion Live på SVT väljer att bli partisk när de vägrar publicera slutrepliken till den debattartikel Lidman skrev den 10 april i år: ”Fler kommer inte jobba med kortad föräldraförsäkring”. Praxis har annars tidigare varit att när någon skriver en debattartikel så får också den personen slutrepliken. 

Enligt Jan Sprangers på Opinion Live, fick Timbros svar utgöra ”ett slags slutpunkt”. Utan vidare motivering fick Timbro sista ordet – trots att Timbro har en egen publicistisk plattform med stor spridning vilket inte Lidman och de andra i hennes nätverk har.

Oaktat själva sakfrågan sätter detta förfaringssätt en problematik på sin spets i det debattindustriella komplexet. Stora aktörer, som Timbro som även har en egen medial plattform, pressar i kraft av sin storlek undan mindre och svagare röster. I detta fall med SVT och Public Service som med sin oligopolliknande ställning, finansierad med totalt 8,8  miljarder kronor per år.

Det är därmed inte ointressant att i ljuset av hur SVT Opinon agerar, både på internet och genom programmet SVT Opinion Live väljer att styra vem som skall vara den som får sista ordet och vilka ”namn” och perspektiv som får göra just sin stämma hörd och därmed påverka både innehåll och riktning i en debatt. Med 8,8 Miljarder kronor per år, varav en substantiell del går till SVT, borde folkets television och debattforum kanske prioritera den vanlige medborgaren istället för Timbro eller andra aktörer med egen plattform.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se