UD underlättar för folkrättsbrott

  • Söndag 7 Apr 2019 2019-04-07
E-post 790

Det finns idag inget som tyder på att Patricio Galvez, terroristen Mikael Skråmos svärfar, finansiering av sitt evakueringsförsök av de han tror är sina barnbarn har en koppling till de krafter som vill skapa IS-ikoner. Men så länge UD, och regeringen, inte fattar nödvändiga beslut och ger nödvändiga besked kommer antalet privatfinansierade evakueringsresor öka. Detta möjliggörs med att regeringen Löfven vägrar stifta Magnitskij-lagar som skall bekämpa folkrättsbrott.  Regeringens agerande kommer inte bara kan bidra till att skapa IS-ikoner av barnen utan även leda till människorov vilket är ett folkrättsbrott. 

Efter att terrorsekten IS sista fäste i Baghouz föll tidigare i år överlämnade många anhängare sig och sina barn till de kurdiska SDF-styrkorna. Många bor nu i ett uppsamlingsläger i staden al-Hol, som i dag hyser runt 80.000 människor.

Förrutom kvinnorna som anslutit sig till terroristorganisationen IS och deras barn finns även civila flyktingar från Syrien och Irak i lägret. Flyktingar som drabbats hårt av terrorsektens brutala övergrepp i de båda länderna.  I lägret saknas både mat och mediciner.

Halshuggningar, korsfästelser, stympningar; massmord på etniska och religiösa grupper är några av de saker som IS gjort sig skyldiga till. Den svenska regeringen har tidigare klargjort att man inte kommer hjälpa svenska medborgare som anslutit sig till terrororganisationen i Syrien att ta sig tillbaka till Sverige. Men vad man ska göra med de barn som tagits med från Sverige eller fötts i Syrien av föräldrar som anslutit sig till IS har man ännu inte bestämt sig för.

En utredning har dock påbörjats på Enheten för konsulära frågor på UD, UD-KC, som var ute på internremiss under slutet av förra veckan vilket Ledarsidorna.se kunde rapportera om. Utredningen, som initierades av en NGO utanför UD, har dock redan nu brister enligt säkra källor. Även om utredningen skulle kunna bidra till att evakuera den norske IS-terroristen Michael Skråmos sju efterlevande barn är slutsaterna så brett formulerade att det medger för Sverige, eller svenska medborgare, att kunna ta sig rätten evakuera föräldralösa barn även med annat ursprung. Formuleringarna kan leda till tolkning att det räcker med att ett föräldralöst barn i lägren kan antas vara av svensk härkomst. Kraven på säker identifikation, att det står utom allt rimligt tvivel att barnet skall medges rätt till evakuering, är idag så löst formulerade att Sverige kan medge svenskar som försöker evakuera barn möjligheten, eller risken, att begå folkrättsbrott.

Det skulle innebära att Sverige anser sig kunna tillämpa LVU på främmande territorium på barn som helt saknar koppling till Sverige.

I fallet med terroristen Mikael Skråmos barn tillkommer en komponent. Patricio Galvez, morfar till den norske IS-terroristen Michael Skråmos sju barn, har nu träffat det yngsta av sina barnbarn på plats i Syrien.

– Alla vet vad IS är för organisation. Min kamp har varit fokuserad på att rädda sju oskyldiga barns liv. Allt dåligt som har hänt, allt det onda, inget har med barnen att göra. De är bara rena offer. Anledningen till att jag visar mitt ansikte är att jag står för det här. Dessa barn och alla andra barn som är föräldralösa och som befinner sig där är oskyldiga, har Patricio Galvez tidigare sagt till SVT Nyheter. 

Det är möjligt, till och med sannolikt, att Patricio Galvez erhållit stöd i någon omfattning. Inte bara för reskostnaderna utan även för att kunna identifiera i vilka läger som hans barnbarn nu sitter i förvar. Det kan heller inte uteslutas att det finansiella stödet är så pass omfattande att Galvez kommer kunna transportera de sju barnen till något av konsulaten. Då det av artikeln i GT framgår att Galvez kommit in i Syrien via Irak ligger det närmast till hands att han på något sätt transporterar de sju barnen till det svenska konsulatet i Erbil. Galvez får uppehålla sig i Irak i upp till trettio dagar utan visum. 

Kommer han in via staden Erbil, i den autonoma delen av Irak, har han tio dagar på sig att söka en förlängning av visum till de kurdiska delarna.

Det är inte rimligt att anta att Galvez på ensam hand kommer att kunna transportera de sju barnbarnen från de två läger de befinner sig i till Erbil utan att ha kontrakterat chaufförer, livvakter samt sjukvårdspersonal. En transport som är direkt nödvändig för att det svenska konsulatet skall kunna påbörja en utredning. Vilket kräver finansiering och logistik i stor skala.

Vilka myndigheter i de olika länderna som stöttat Galvez på olika sätt är okänt men en självklar fråga för vilken journalist som helst som följt IS och Islamismens utveckling.

Vilka som finansierat Patricio Galvez räddningsresa är inte ointressant. De delar av IS som finns kvar, om än på flykt, har ett intresse av att skapa ikoner samtidigt som det fortfarande finns ekonomiska resurser i Hawalah-systemet samt i andra system som mer kända som Western Union. Dessa transaktionssystem kan frysas i länder som Storbritannien, Frankrike och USA då dessa länder infört Manitskij-lagar. Lagar som syftar till att frysa hela transaktionskedjor om människorättsbrott kan misstänkas.

Skulle biståndsorganisationerna Islamic Relief eller Muslim Aid dyka upp i Galvez närhet är det högintressant. Islamic Relief är Muslimska Brödraskapets biståndsorganisation som är terroristklassat av bland annat Israel. Muslim Aid har en lång historia som bland annat omfattar frusna banktillgodohavanden samt att en av de få som dömts i Sverige för terroristfinansiering och rekrytering även är aktiv i Muslim Aid Sverige. I Muslim Aid Sverige ingår bland annat Mehmet Kaplan och kända salafist-predikanter i ledningen vilket Ledarsidorna.se redogjort för i tidigare artiklar.

Läs mer: Terroristdömd aktiv i Mehmet Kaplans biståndsorganisation.

Magnitskijlagar Frysning av ekonomiska transaktionskedjor vid folkrättsbrott

Magnitskijlagen, på engelska Magnitsky Act, är ursprungligen en lagstiftning som antogs av den Amerikanska kongressen år 2012. Lagen innebär att den amerikanska staten har rätten att beslagta finansiella tillgångar samt neka individer, som tros vara inblandade i Sergej Magnitskijs död samt misstänks för brott mot de mänskliga rättigheterna, från att resa in i landet. Lagen gör det möjligt att vidta ekonomiska sanktioner i form av att frånta dessa individer deras tillgångar, neka dem rätten att använda banksystemet samt begränsa deras internationella rörlighet.

Följande länder har vidtagit egna, liknande, åtgärder som grundar sig i Magnitsky Act: USA, Kanada, Storbritannien, Estland, Lettland och Litauen. Frågan har även varit uppe för diskussion i Europaparlamentet men ett konkret lagförslag har ännu inte antagits av Europeiska Unionen

Utrikesminister Margot Wallström har tidigare mycket tydligt motsatt sig införande av svenska Magnitskijlagar. Den svenska regeringens motstånd öppnar för att svenska medborgare och organisationer lättare kan finansiera folkrättsbrott.

Det finns idag inget som tyder på att Patricio Galvez finansiering av sitt evakueringsförsök av de han tror är sina barnbarn har en koppling till de krafter som vill skapa IS-ikoner. Men så länge UD, och regeringen, inte fattar nödvändiga beslut och ger nödvändiga besked kommer antalet privatfinansierade evakueringsresor öka. Vilket inte bara kan bidra till att skapa IS-ikoner av barnen utan även leda till människorov av barn som har annat ursprung än svenskt vid sidan av att finansieringen av evakueringen även kan bidra till folkrättsbrott av annan karaktär.

Människorov, vilket UD:s utredning kan öppna för då UD krav på säker identifiering av barn öppnar för slump eller godtycke kan komma att innebära att Sverige provocerar fram inte bara ett folkrättsbrott. 

Utan flera.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se