Så radikalt var beslutet om Skråmobarnen

  • Onsdag 29 Maj 2019 2019-05-29
E-post 251

Beslutet som Göteborgs Socialförvaltning tagit, att splittra barnen till IS-terroristen Michael Skråmo, är historiskt. Ett beslut som var lika nödvändigt som svårt att fatta dels medicinskt, etiskt och moraliskt, dels vad de kunde göra inom dagens lagrum. Nämnden tvingats tänja LVU, Lagen om vård av unga, till sitt yttersta.

Artikel som ljudfil:

Debatten är relevant. I al Hol lägret lever idag enligt officiella uppgifter ytterligare 57 barn med svensk anknytning men siffran är osäker. Barnen till IS-terrorister och överlevande anhängare är ett problem för hela Europa att hantera.

Irak har lämnat över 188 turkiska barn som är barn till misstänkta IS-terrorister till Turkiet. Överlämnandet ska ha skett i närvaro av regeringsrepresentanter och företrädare för FN:s barnfond UNICEF. Det är barn som blev kvar när det så kallade kalifatet föll. Barn till Turkiska IS-terrorister som slagits i Irak och Syrien, dödade eller gripna i Irak. Vad som kommer hända med dessa barn är okänt rapporterar SR/Ekot.

För de svenska barnen Skråmo ser nu deras framtid ut att bli tydligare. Den placering som Socialnämnden i Göteborg tagit beslut om innebär innebär att umgänget med barnens morfar och mormor kommer att minimeras. Socialnämnden begränsade morfaderns umgänge med barnen redan vid ankomst till Sverige och har helt och hållet, enligt uppgifter till Ledarsidorna, nekat mormodern Umm Hamza något som helst umgänge.

Mer läsning: Ledarsidorna avslöjande – På insidan av familjen Skråmo

Allt för att minimera den fortsatta anknytning som barnen visade sedan tiden i Erbil och därmed dämpa effekterna av det trauma en separation innebär.

Socialnämnden hade inget egentligt val. Valet hade annars varit att ge Umm Hamza vårdnaden. De enda i syskonskaran som inte kommer splittras är tvillingarna som snart fyller sex år. Om ett tvillingpar splittras, även i späd ålder, åsamkas trauman som håller i under hela uppväxten visar tidigare forskning på även icke från början traumatiserade barn.

Socialnämndens beslut har sannolikt tagits efter attt omfattande konsultationer förevarit med inte bara Säkerhetspolisen utan att även att europeiska kollegor tillfrågats. Att splittra en barnaskara är inget som sker lättvindigt. Att neka anhöriga en umgängsrätt kräver synnerliga skäl. Och synnerliga, extrema, skäl föreligger nu.

Hur länge dessa skäl kommer föreligga är okänt men ett LVU-beslut skall vanligen omprövas minst en gång per 12-månadersperiod och vid varje omprövning utreds även förutsättningarna att kunna återförenas med sin biologiska familj. Såväl morfar och mormor till barnen Skråmo kommer behöva finna sig att stå under Socialförvaltningens övervakning för överskådlig tid för att utredas om de någon dag, i någon form, kan återförenas med sina barnbarn. Enskilda eller samtliga.

Barnen är nu åtskilda från varandra så vitt känt, förutom tvillingarna, då de inte kan eller bör separeras. Barnen har även olika vårdbehov. Desto äldre, desto svårare trauman att bearbeta. Inte enbart åsynen av extremt våld skall bearbetas, även den sektkultur som barnen vant sig vid och vuxit upp i skall brytas. Islamiska Staten är en sekt där varje yttring av individuellt tänkande och ifrågasättande är haram. Inte tillåtet. Alla åsikter och värderingar är kollektiva.

Umm Hamzas två barn, sonen “S”, idag 13 år och dottern “M” på 12 år,omfattas inte av socialtjänstens beslut om tvångsvård. Trots att de levde under mer än två år i kalifatets våld och innan dess tvingades in i religionen av sin mor och sin äldre syster.

För att hålla ihop syskonskaran hade andra lagrum krävts och eftersom det saknas egentlig erfarenhet på området, rehablitering av den formen av krigstraumatiserade barn som barnen till IS-terrorister och bödlar utgör tvingas alla länder som nu tar emot familjer och barn till IS-terrorister att treva sig fram. Lösningarna ser olika ut beroende på land och tillgängliga tvångsmedel. Och tidigare erfarenheter. Det land som i Europa har mest erfarenheter är Frankrike. Men inte heller de har några färdiga lösningar att kunna dela med sig av. Franska psykologer och psykiatriker har kunnat spåra svåra trauman hos barn ner till två års ålder. Trauman som satt spår men som barnen inte själva har ett språk att kunna kommunicera om vad de fått uppleva. 

Läkarna trevar sig fram i mörker precis som samtliga europeiska tjänstemän som har att besluta om vårdform.

I ena kanten befinner sig Sverige och de flesta andra europeiska länder som har en lagstiftning som medger tvångsplaceringar av barn, på den andra kanten hanterar man dessa familjer i grupper utan att separera barn från vuxna. Exempel på den senare gruppen är Kosovo och Saudiarabien som placerar familjeenheterna i särskilda gemensamma boenden eller repatringsanstalter. Gemensamt för dessa senare lösningar är att de repatrierade inte tillåts interagera med samhället innan rätts- och sjukvård bedömer att de inte är en fara för allmänheten.

De saudiska erfarenheterna, som har haft några år på sig, vittnar om extremt långa och svåra rehabiliteringar av de familjer som anslutit sig i någon form till Islamiska Staten. Inte bara från trauman utan även att försöka förmå de internerade familjerna att anamma en annan tolkning av sin religion. Hur svårt detta är vittnar om inte annat framför allt de kvinnor som finns kvar i al Hol-lägret om. Dessa har redan utvecklat en religiös polis i de annars slutna lägrena för att säkerställa religiös efterlevnad. De är ett med sin religion. En sekt.

Barnen Skråmo går nu vidare till en okänd, men förhoppningsvis ljusare framtid, ett efter ett. Men kvar i den familje- och sektkultur som Göteborgs Socialdförvaltning nu befriat terroristen Michael Skråmos barn från lämnas två barn kvar.

Umm Hamzas två barn, 12 respektive 13 år gamla lämnas bakom, trots de trauman som de bär med sig efter att ha levt i Kalifatet och som idag inte tycks omfattas av Göteborgs Socialförvaltnings omsorg. Och går ett lika okänt öde till mötes. Men kanske inte lika ljust. Om inte Socialförvaltningen i Göteborg öppnar de ärenden som de stängde utan åtgärd 2014.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se