Antisemitiska föreningen i Socialdemokraterna – AfS

Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se
  • Söndag 5 Maj 2019 2019-05-05
E-post 1761

Israel är idag återigen beskjutet av palestinska raketer och judiska familjer gömmer sig i skyddsrum. Samtidigt sjunger Sveriges största regeringspartis ungdomsförbund om att ”krossa sionismen” på första maj och menar samtidigt att sången har en lång historia i arbetarrörelsen. På bild och ljudupptagningarna syns i tåget även en leende Illmar Reepalu. Vilket inte är någon slump alls. Dels är det ju första maj, dels så är budskapet som framfördes inget nytt heller för honom eller för Malmös socialdemokrater.

Artikeln som ljudfil (den verkar skadad, ersätter med ny innan lunch):

Något som dokumenterat har en lång historia i arbetarrörelsen är antisemitismen. Inte bara under andra världskriget och Förintelsen hade Socialdemokraterna en tyst sympati för antisemitiska vanföreställningar, dessa vanföreställningar lever i allra högsta grad kvar i Skåne i allmänhet och i Socialdemokraterna i Malmö i synnerhet.

2010 utfärdade Simon Wiesenthalcentret en resevarning: judar bör inte åka till Malmö utan att vidta extrem försiktighet. President Obamas sändebud Hannah Rosenthal kommenterade ett möte hon hade 2012 med det socialdemokratiska dåvarande kommunalrådet Ilmar Reepalu:

– Jag vet inte om han är okunnig eller vad han lärt. Jag vet inte vad som finns i hans huvud eller hjärta. Men jag vet att språket han använder är antisemitiskt. Och det är vad han kommer att bli ihågkommen för, om situation inte förändras, sade hon till TT

Reepalu har sagt att han själv angrips av ”den israeliska lobbyn”. Den israeliska lobbyn är ett begrepp som används i antijudisk argumentation för att antyda att det skulle finnas en judisk konspiration som styr medierna och politik, och medvetet manipulerar opinionsbildningen. Reepalu har även påstått att Sverigedemokrater infiltrerat den judiska församlingen i Malmö. Efter det uttalandet fick han kritik av Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven som sedan dess tystnat i frågan.

I ännu närmare tid finns det ytterligare exempel. Socialdemokrater för Tro och Solidaritets förbundsstyrelseledamot Adrian Kaba har i en ledartext i Socialdemokrater för Tro och Solidaritet i förbundets tidning ”Tro och Politik” 2012 menat att det förelåg en “judisk-europeisk högerextremistisk sammansvärjning”. Kaba skrev ledartexter i egenskap av att vara förtroendevald ledamot i Tro och Solidaritets förbundsstyrelse.

I den kritik som riktades mot Kaba efter publicering, och senare avpublicering av ledartexten kommunicerade Kaba att

–  Jag inser nu att jag gjorde ett misstag. Om det finns bevis för att detta är en antisemitisk konspirationsteori tar jag avstånd från det utan att tveka.

En ursäkt med ett förbehåll. Kaba krävde att först bli motbevisad för att kunna ta tillbaka sin antisemitiska uttalande. Kaba har även spridit uppgiften att Islamiska Staten tränats av Mossad. Islamiska Staten är den mest bestialiska mördarsekt som världen skådat i modern tid och utgör idag ett globalt hot mot demokrati och mänskliga rättigheter.

Att partiet inte heller rest ett uteslutningsärende mot någon av dessa företrädare skickar ofrånkomligen signalen att antisemitism är en fullt accepterad ideologisk övertygelse inom Socialdemokraterna. Även hat mot homosexuella är fullt acceptabelt inom vissa medlemskategorier vilket Peter Weiderud, tidigare ordförande för Tro och Solidaritet, klargjort på SVT Opinion. Muslimska partimedlemmar är tillåtna att även hata homosexuella eftersom dessa inte kommit lika långt i sin demokratiska utveckling.

Socialdemokraterna i Malmös historia är lång. Antisemitismen i Malmö-regionen i allmänhet och Socialdemokraterna i synnerhet är idag så pass omfattande, och omfattar så pass tunga namn och organisatioriska entiteter att det nu är motiverat att Socialdemokraterna i Malmö bildar en antisemitisk förening. 

Det gör det enklare för Socialdemokraterna att koordinera argumentation och de kan då, precis som Daniel Suhonens ”Reformisterna” bli en förening som bidrar till Socialdemoraternas reformprogram. Antisemitiska Föreningen i Socialdemokraterna – AfS.

Förkortningen känns i varje fall igen.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se