Barnens Skråmos öde en solskenshistoria. Alla levde sedan lyckliga i alla sina dagar

Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se
  • Torsdag 9 Maj 2019 2019-05-09
E-post 4068

Den svenska historiebeskrivningen om den Islamiska Staten förändras nu från att handla om brott mot mänskligheten bortom allt förnuft till att handla om hur en av terroristernas barn, Michael Skråmo, blev en solskenshistoria istället. En historia där även barnens mormor, den nu repatrierade IS-anhängaren Umm Hamza, kommer ha en roll att spela.

Artikeln som ljudfil:

Barnen Skråmos vidare liv och öde kommer spela sin roll i debatten om Islamiska Staten är ställt bortom allt tvivel nu. SVT gör allt de kan för att vrida bilderna av den Islamiska Statens övergrepp på inte bara tillfångatagna soldater som eldades upp levande instängda i burar, eller att korsfästa barn över till folkmord på hela religiösa grupper till istället att handla om sju barn. Barn som fått ett arv av sina föräldrar ingen vill ha. 

SVT uppmärksamhet och detaljrika rapportering om deras hälsa är bara en försmak om vad som komma skall. Likt hyenor kastar sig nu de stora mediehusen över dessa barn och gör allt de kan för att historien om IS istället skall ersättas med historien om de sju föräldralösa barnen som med hjälp av sin morfar kunde ta sig till Sverige.

En väsentligt enklare historia att berätta än den som måste berättas.

Enligt uppgift har det under lång tid pågått samtal om de sju barnen mellan svenska myndigheter, irakiska kurder och administrationen för det kurdiska självstyret i Syrien. Samtal som slut ledde till att barnen kunde föras över gränsen till Irak. Nu väntas de få svenska resehandlingar och under tiden sjukvård innan de kan resa vidare till Sverige. Fyra av barnen är födda i Sverige medan de tre yngsta är födda i Syrien, under den tid båda föräldrarna var aktiva i terrorsekten IS.

– De måste nu identifieras som svenska medborgare, en process som väntas ta minst en vecka. Under tiden ska de bland annat undersökas på sjukhus, säger SVT:s Tomas Thorén.

En svensk delegation tog, enligt uppgifter från Patricio Galvez som är barnen Skråmos morfar, till Erbil. På frågan om de är traumatiserade svarar Galvez SVT

– Det är framför allt den stora pojken som visar starka tecken på trauma. Jag vill ta hand om honom först och ta hjälp av specialister. De andra är så pass små att de klarat sig ganska bra.

I sammanhanget bör nog Galvez egen diagnosticering avvakta. För motsvarande franska, belgiska och tyska barn har psykiatrisk expertis kunnat identifiera barn ner till två års ålder med djupa trauman som läkare idag står handfallna inför.

Men när nu den svenska staten gått in och och börjat svara för mediebevakning, logistik och annat för den särbehandling som barnen Skråmo åtnjuter kommer frågan om vad som kommer hända dessa när de evakueras ur zonen. Om, och när, de landar på svenskt territorium väntar inte bara fortsatt behandling och rehabilitering utan även hur ett mer permanent omhändertagande och vårdnad skall utformas. 

Inledningsvis skall, om gängse rutiner följs, barnen tas om hand i den ankomstkommun som Migrationsverket anvisar. Det blir i regel den kommun där barnen först kommer i kontakt med en svensk myndighet. I teorin skulle det i sådana fall bli Stockholm då barnen först kom i kontakt med UD:s tjänstemän i Syrien och Irak men mest troligt är att de kommer komma att placeras närmare sina anhöriga. I detta fall barnens morföräldrar – Patricio Galvez och hans före detta hustru. 

Patricio Galvez ex-hustru är i IS mer känd som Umm Hamza. SVT Uppdrag granskning kontaktade Umm Hamza efter att hon återvänt från Islamiska Staten för att höra vad hon säger om uppgifterna att hon försökt värva en andra hustru till jihadisten Michael Skråmo.

Genom falska identiteter på nätet lyckades granskande journalister i Kanada 2016 få en inblick i hur IS försöker få personer att ansluta sig till dem. Den australiska kvinnan ”Sara” utgav sig för att vilja hjälpa IS – och erbjöds då att gifta sig med den svenske jihadisten Michael Skråmo. Den som mäklade kontakten var Michael Skråmos svärmor Umm Hamza och hon levde då i IS huvudstad Raqqa som medborgare i den Islamiska Staten.

Umm Hamza, som idag lever under ett annat namn i Sverige, radikaliserades samtidigt med sin dotter Amanda innan de lärde känna Michael Skråmo. Men samtliga flyttade ner för att ansluta sig till den Islamiska staten samtidigt. Umm Hamza flyttade dock hem igen för ett par år sedan när säkerhetsläget försämrades för terroranhängarna med sina två minderåriga barn från ett annat äktenskap. Att Umm Hamza fortfarande är radikaliserad efter repatrieringen till Sverige vittnar valet av första bostad på. Hamza flyttade enligt uppgifter till Ledarsidorna inledningsvis till Vivalla, Örebro, som annars är känt för att vara den ort där en av de tre moskéer som producerat flest jihadister till IS är belägen. Hamza har dock flyttat därifrån i dagsläget till annan ort.

Med tanke på att Umm Hamza har två barn som delar barnen Skråmos bakgrund i den Islamiska Staten och delar blodsband är det naturligt att överväga att de sju syskonen Skråmo flyttar till sin mormor som de känner sedan innan.

Om det inte vore för den Islamiska Statens bestialiska brott mot mänskligheten. En liten teknisk detalj som nu kommit i skymundan för den lyckliga historien som SVT och i praktiken all annan media förmedlar. Barnen Skråmo bör i varje fall i flera år framöver tvingas leva med skyddad identitet på skyddade boenden samtidigt som syskonskaran måste hållas samman för att inte förorsaka fler trauman. De skyddade identiteterna kommer krävas av främst två skäl

  • Överlevande offer för deras föräldrars terrordåd kan komma att vilja jämna ut poängställningen genom att ta ut hämnd på barnen
  • IS-anhängare i Sverige kommer vilja använda barnen som ikoner i en fortsatt propaganda.

Den Islamiska Staten är långt ifrån död.

Men hur säkerhetspolis och socialtjänsten i aktuell kommun kommer hantera dessa sju barn är okänt. Problemen som måste lösas, inte minst för att skydda omgivningen, har inte några själklara lösningar idag. Såväl socialtjänst som säkerhetspolis står inför ett problem och en hotbild som de aldrig tidigare ställts inför och där inte ens barnens anhöriga kan visa sig vara en ens godtagbar lösning.

Men att barnen Skråmo kommer spela sin roll i debatten om Islamiska Staten är ställt bortom allt tvivel nu. 

SVT gör allt de kan för att vrida bilderna av den Islamiska Statens övergrepp på hela folkslag och religiösa grupper till att handla om sju barn. Barn som fått ett arv av sina föräldrar ingen vill ha. SVT uppmärksamhet och detaljrika rapportering om deras hälsa är bara en försmak om vad som komma skall. Den svenska historiebeskrivningen om den Islamiska Staten förändras nu från att handla om brott mot mänskligheten bortom allt förnuft till att handla om hur en av terroristernas barn blev en solskenshistoria istället.

Rekryterare, finansiärer och propagandister. För att inte nämna alla de yazidier, kristna, shiamuslimer och kurder, kvinnor, barn såsom de män som eldades upp i burar, som alla föll offer för den Islamiska statens terror, tortyr och folkmord.

Alla levde de sedan lyckliga i alla sina dagar…….

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se