Begick Mehmet Kaplan brott mot rikets säkerhet i november 2015?

  • Torsdag 9 Maj 2019 2019-05-09
E-post 499

Sveriges tidigare ambassadör i Kina, Anna Lindstedt har nu delgivits misstanke om brott med anledning av sitt agerande i fallet med den fängslade svensk-kinesiske förläggaren Gui Minhai. Uppgifterna bekräftas av åklagaren Hans Ihrman som leder förundersökningen mot Anna Lindstedt. Men det borde finnas skäl att utreda en annan person för samma brott. Den tidigare bostadsministern Mehmet Kaplan. 

Arikeln som ljudfil:

I centrum för utredningen står de möten som ägde rum i Stockholm i januari i år. Mötena arrangerades enligt uppgift av den dåvarande Kina-ambassadören Anna Lindstedt och bland deltagarna fanns Angela Gui, dotter till Gui Minhai och kinesiska affärsmän. Det brott Lindstedt nu är misstänkt för är brott mot rikets säkerhet och egenmäktighet vid förhandling med främmande makt.

Oaktat vad utkomsten blir finns det sannolikt skäl att återvända något i historien om tidigare bostadsministern Mehmet Kaplan. Även Kaplan har agerat i egenskap som svensk minister under ett besök i Turkiet som ligger utanför regeringens program och protokoll. Ledarsidorna.se har tidigare kartlagt Mehmet Kaplans besök i Turkiet den 23 november 2015. Ett besök som dokumenterades av turkiska myndigheter och där AKP:s representant i Sverige, Rafeet Candemir, presenterades som den svenske ministerns officiella presskontakt och ingående i den svenska delegationen.

Mer läsning: Vad gjorde Mehmet Kaplan i Turkiet under migrationskrisen?

När Ledarsidorna.se först begärde ut Mehmet Kaplans kalender för dessa dagar gavs beskedet att de gallrats ut och inte längre förvarades vid Regeringskansliet. När Sverigedemokraternas ledamot i Konstitutionsutskottet begärde ut samma kalender hade näringsminister Ibrahim Baylans stab gallrat in denna och kunde då meddela Mikael Strandman att Kaplan inte befunnit sig i Turkiet å Sveriges vägnar under november månad 2015. När Ledarsidorna.se ställde samma fråga som Strandman efter att Ibrahim Baylan svarat honom hade kalendern ånyo gallrats ut och förvaras inte vid Regeringskansliet.

Likväl lämnar nu näringsminster Ibrahim Baylan garantier för att Mehmet Kaplan inte befunnit sig i Turkiet å Sveriges vägnar under november 2015. Men ändå visar turkiska myndigheters bilddokumentation att Kaplan befann sig i Turkiet som representant för Sverige under den vecka som EU:s och Sveriges migrationspolitik lades om och Turkiet fick ett historiskt generöst avtal med EU.

Det borde finnas goda skäl att utreda om Mehmet Kaplan gjorde sig skyldig till egenmäktighet vid förhandling med främmande makt. För Mehmet Kaplan befann sig på en plats i egenskap av svensk minister som han inte borde befunnit sig på då han inte hade mandat att presenteras som svensk minister på officiella möten under de mest dramatiska dygnen i europeisk migrationspolitik. 

Men att Säkerhetspolisen eller åklagare skulle granska Mehmet Kaplans resa utanför regeringens protokoll till Turkiet, där han uppträdde som svensk minister, de mest dramatiska dygnen under hösten 2015 när ett helt Europa bytte kurs och där Turkiets gavs stora förmåner är osannolikt. Det politiska priset för en sådan förundersökning, eller ens förberedande utredning, är för högt för såväl Mehmet Kaplans dåvarande chef Mikael Damberg som för statsminster Stefan Löfven.

För även om de statliga verken ska vara helt självständiga så är det ingen hemlighet att det råder en ”politisk sensibilitet” inom flera myndighetslednigar. Oavsett om det är en domare eller generaldirektör är dessa beroende av en god relation med regeringen på ett personligt plan för att kunna säkra sina karriärer.

Trots att allt underlag redan finns kommer ingenting att hända med en sannolikhet gränsande till visshet. Såväl Säkerhetspolis, åklagare som regering kommer välja en annan väg.

Tystnadens väg. Med växelvis borttappade och återfunna kalendrar.

 

 

NOT:

Säkerhetspolisen eller den särskilde åklagaren kan med viss fördel kontakta redaktionen för att få tillgång till skärmavbildningar och de resehandlingar som styrker bilden av Kaplans närvaro i Turkiet när han inte borde eller skulle varit där som svensk minister.

Det vill säga, om de inte vill betala för det då premiumkunder har samma tillgång till detta material i länken i artikeln nedan.

Mer läsning: Vad gjorde Mehmet Kaplan i Turkiet under migrationskrisen?

Annars kan valfri medarbetare på Säkerhetspolisen eller åklagarkammaren med viss fördel bli provkund i 14 dagar för att tanka ner materialet gratis.

 

Övrigt extramaterial:

Ibrahim Baylans svar till Sverigedemokraternas KU-ledamot:

2018-19 428 Diarieföring av besök i Turkiet av Mikael Strandman (SD) 2

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se