Den våldsbejakande islamistiska miljön under press. Muslimska Brödraskapet taktikanpassar genom ombud

Abderizak Waberi och Omar Mustafa. © Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se®
  • Fredag 17 Maj 2019 2019-05-17
E-post 1644

Hela den islamistiska miljön är idag under stark press. Den salafistiska, uttalat våldsbejakande, har börjat känna av detta. Den islamistiska, våldsförlåtande, kan dock leva vidare för en tid.  Men att en granskning inletts också av denna står ställt bortom varje tvivel även om det Muslimska Brödraskapet gör allt de kan för att tona ner sin verksamhet. 

Artikeln som ljudfil:

Säkerhetspolisen och Migrationsverket tog under torsdagen ytterligare en person i förvar ur den våldsbejakande islamistiska miljön. Att Säkerhetspolisen nu metodiskt tar personer i förvar är ett nytt mönster.  Lagstiftningen som gör detta möjligt har funnits i flera år och den verksamhet dessa förvarstagna bedrivit har varit känd länge varför det är sannolikt att Säkerhetspolisen dels fått en yttre impuls på något sätt, dels hamnat i en situation där de likt andra konstaterat att radikaliseringen inte avtagit. Även om nu fem personer tagits i förvar har ännu ingen utvisats.

Radikaliseringen i särskilt utsatta områden som redan tidigare haft problem med rekryteringen av jihadister har nu ökat rapporterade bland annat polisen i Örebro.

Skälet till det sistnämnda är enkelt. Örebro, eller bostadsområdet Vivalla, har varit en av de orter där rekryteringen till IS varit mest framgångsrik sedan tidigare. Nu har 15 jihadister eller IS-anhängare återvänt på egen hand och fullföljer sitt uppdrag för IS genom att tjäna som rekryterare. Sedan dessa återvänt till Sverige har radikaliseringen i dessa områden, där Vivalla bara är ett, ökat markant.  Dessa kan dock inte Säkerhetspolisen eller Migrationsverket rå på i någon mening då dessa är svenska medborgare. 

Säkerhetspolisen kan dock göra något genom att tillsammans med Migrationsverket ta i förvar de imamer eller andra som saknar svenskt medborgarskap och endast lever med ett PUT, Permanent Uppehållstillstånd.

I den våldsbejakande islamistiska miljön har Säkerhetspolisen än så länge endast adresserat den salafistiska miljön med sina åtgärder. Den islamistiska, våldsförlåtande, har än så länge klarat sig utan vilket beror på flera skäl. Det Muslimska Brödraskapet har sedan en tid anpassat sig till det förändrade förutsättningarna att vara verksamma.

Medvetenheten om att Muslimska Brödraskapet har etablerat sig i Sverige de senaste åren börjar bli allt mer utbredd. Det är ingen överdrift att säga att muslimska brödraskapet är pappa till de islamistiska nätverk och organisationer som idag dominerar politisk islam i Väst, inklusive Sverige, och som idag har växt ut till en mångfacetterad och över hela kontinenten spridd rörelse. Brödraskapet är inte en organisation i egentlig mening utan bygger sin struktur på ett nätverkstänkande.

Nätverket det Muslimska Brödraskapet i Sverige hålls ihop av tre organisationer

  • Islamiska Förbundet i Sverige
  • Sveriges Unga Muslimer
  • Studieförbundet Ibn Rushd

Samtliga dessa organisationer ingår i FIOE, Federation of Islamic Organisations, som Muslimska Brödraskapets andlige ledare 2010 designerade vara Muslimska Brödraskapet i Europa. FIOE ingår även i Muslimska Brödraskapets eget Dawa-råd IICDR, International Islamic Council for Da`wa and Relief där även andra organisationer som finns i det svenska muslimska civilsamhället återfinns. Som Islamic Relief.

Islamic Relief är den ena av Muslimska Brödraskapets två biståndsorganisationer. Den andra är Muslim Aid. Bägge finns representerade i Sverige med för allmänheten kända företrädare.

  • I Islamic Relief svenska styrelse återfinns Omar Mustafa, förbundsrektor för studieförbundet Ibn Rushd.
  • I svenska Muslim Aids ledning återfinns tidigare bostadsministern Mehmet Kaplan.
  • Islamic Relief är terroristklassat i flera länder i bland annat Förenade Arabemiraten och av Israel.
  • I svenska Muslim Aid finns medlemmar som dömts för såväl finansiering av som rekrytering till Islamiska Staten.

Det som skiljer den renodlat islamistiska miljön från den våldsbejakande salafistiska miljön är dels etableringsstrategin, dels synen på våld. Där den salafistiska miljön, som bland annat Magnus Ranstorp vid Försvarshögskolan samt stiftelsen Doku fokuserat på är öppet förespråkare för bland annat jihad och lever i större utsträckning i isolerade enklaver i Sverige. Ranstorps och stiftelsen Doku granskningar kan inte underskattas i arbetet mot svensk våldsbejakande islamism.

Det Muslimska Brödraskapet däremot är inte öppet våldsbejakande i samma utsträckning. Denna miljö, den renodlat islamistiska, är istället våldsförlåtande och möjlgiggörare till Dawa enligt Muslimska Brödraskapet samt upplåta arenor för kända islamistiska jihad-förespråkare.

Ledarsidorna har genom åren uppmärksammat detta och så sent som 2018, för bara ett år sedan, bjöd Islamiska Förbundet i Sverige, Sveriges Unga Muslimer och Studieförbundet Ibn Rushd in den internationellt kände jihadist-predikanten Dr Noureddine Khademi, i sitt hemland känd som Imam Jihad. Khademi har vid upprepade tillfällen uppmanat sina åhörare att åka till Syrien för att utkämpa ett heligt krig (jihad).  Han är känd förespråkare och missionär för införandet av sharia.

De Muslimska Familjedagarna är från och med i år nedlagda. Hemsidan är nedsläckt och det enda som finns kvar är de sammanställningar och rapporter som andra har gjort genom åren.

Muslimska Brödraskapet har sedan Dr Magnus Norells kunskapsöversikt till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, långsamt och metodiskt arbetat för att tona ner sin närvaro i Sverige.  Detta har skett på flera arenor. Dels genom att en av de ursprungliga rapportförfattarna till kunskapsöversikten ändrat position.

Docent Aje Carlbom, en av medförfattarna till kunskapsöversikten där Muslimska Brödraskapets etablering i Sverige konstaterades menar idag istället att organisationen inte finns alls i Sverige förutom vissa lösa personkopplingar men även att något missionsarbete, Dawa, genom studieförbundet Ibn Rushd inte förekommer. 

Detta trots att Muslimska Brödraskapets andlige ledare sedan tio år konstaterat att alla i FIOE ingående organisationer är del av det Muslimska Brödraskapet, dels att studieförbundet Ibn Rushd själva explicit skriver att de bedriver Dawa som del av sin verksamhet. Detta finns återgivet i bland annat verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser och presenteras som en mycket lyckad satsning. Detta har gått docent Aje Carlbom helt förbi som dessutom landar i slutsatsen att Muslimska Brödraskapet inte utgör ett säkerhetspolitiskt hot i Europa eftersom Brödraskapet inte kan kopplas till någon terroraktivitet i Europa.

”Muslimska Brödraskapet får gärna mörda och tortera judar, kristna och shiamuslimer någon annan stans men inte i Sverige eller Europa. Det bryr vi oss inte om. Att de predikar här nämner vi inte för någon”.

är en rimlig sammafattning av rapporten till MSB och ytterst regeringen. Aje Carlboms rapport används idag i Regeringskansliet som ett viktigt underlag.

Att Brödraskapet, i detta fall genom de nu nedlagda Muslimska familjedagarna genom åren metodiskt och strukturerat bjudit in jihadistförespråkare och öppet antisemitiska predikanter berör inte Carlbom med en rad. Inte heller att Brödraskapets mer militanta företrädare i Mellanöstern deltar inte bara i öppna strider tillsammans med Al Qaida och medverkar till folkmord på kristna berör Carlbom. 

Ledarsidorna har tidigare beskrivit den svenske medborgaren Tarif el Sayyed Issa, öppet medlem i Muslimska Brödraskapet, som 2014 anslöt sig till Fath-armén. Fath-armén ingick tillsammans med al Qaida i al Nusra-fronten som bland annat deltog i folkmordet på kristna i Idlib i Syrien. Men eftersom folkmordet genomfördes i Syrien och inte Europa utgör Brödraskapet enligt Carlbom teser inte ett säkerhetspolitiskt hot.

Ett annat försök till ompositionering och nedtoning av Muslimska Brödraskapet svarar professor Mattias Gardell för. Tillsammans med Myndigheten för Stöd till Trossamfund arrangerades under 2018 ett seminarium vid Uppsala Universitet om bland annat Muslimska Brödraskapet tillsammans med Ibn Rushd. Ledarsidorna kunde dels avslöja detta men även genom full dokumentation av seminariet delge det för allmänheten då SST vägrade, trots att utrustning fanns, webbsända seminariet.

Trots att Ibn Rushd har bland annat Mohammad Temsamani anställd så gavs intrycket att studieförbundet knappt kände till Brödraskapet. Temsamani är ansvarig för trosfrågor vid studieförbundet och har dessutom ingått i Mohammed Mursi, Egyptens förre president och företrädare för Muslimska Brödraskapets politiska gren, stab under dennes valrörelse. Och trots att Muslimska brödraskapet själva designerat medlemskap i FIOE som att vara en del av rörelsen samt slutligen att Ibn Rushd metodiskt och återkommande bjudit in företrädare till bland annat de Muslimska familjedagarna.

Idag är, kan Ledarsidorna avslöja, studieförbundet satt under särskild granskning av Folkbildningsrådet, den förening utan egentlig insyn, som på regeringens vägnar fördelar pengar till studieförbunden. Denna granskning är initierad av Folkbildningsrådet själva efter att Ledarsidorna.se samt opinionsbildaren Rebecca Uvell återkommande kunnat avslöja oegentligheter. Vad denna interna granskning kommer resultera i är okänt men Omar Mustafa, som sitter i bland annat Folbildningsrådets representantskap, deltar inte längre i representantskapets möten enligt uppgift till Ledarsidorna

Hela den islamistiska miljön är idag under stark press. Den salafistiska, uttalat våldsbejakande, har börjat känna av detta. Den islamistiska, våldsförlåtande, kan dock leva vidare för en tid. 

Men att en granskning inletts också av denna står ställt bortom varje tvivel även om det Muslimska Brödraskapet gör allt de kan för att tona ner sin verksamhet. Där docent Aje Carlboms positionförflyttning, med rena faktafel i underlaget till MSB och regeringen, bara är en del av försöken att justera bilden.

 

Not: Ledarsidorna.se sökte Carlbom i anslutning till publiceringen av rapporten men han har inte svarat.

Foto: theglobalpanorama

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se