Dirty Dozen stärker sitt grepp om Utrikesdepartementet

Utrikesdepartementet. Foto: Utrikesdepartementet
  • Torsdag 23 Maj 2019 2019-05-23
E-post 1622

Sökanden till den absolut i särklass mest inflytelserika tjänsten som Utrikesråd för politiska frågor domineras av medlemmar i det numera inom Regeringskansliet allmänt kända ”Dirty Dozen”. I denna gruppering finns det en sökande som redan nu i praktiken kan se tjänsten som sin. Departementsrådet och chefen för FN-enheten Efraim Gomez.

Artikeln som ljudfil:

Uppdraget som utrikesråd för politiska frågor tillhör UD:s mest inflytelserika och prestigefyllda positioner. Tjänsten är opolitisk men innebär att vara nära rådgivare till UD:s politiska ledning med kabinettssekreterare Annika Söder och utrikesminister Margot Wallström (S).

Utrikesråd

Utrikesråden är de tre högsta chefstjänstemännen på Sveriges utrikesdepartement

Under den politiska ledningen leds arbetet av utrikesråden, expeditionschefen och rättschefen, de så kallade chefstjänstemännen. Dessa är diplomater och inte tillsatta på politiska meriter. De tre utrikesråden har var sitt ansvarsområde: politiska frågor, handelsfrågor och internationellt utvecklingssamarbete.

Nuvarande utrikesrådet för politiska frågor Anna-Karin Eneström utnämndes av regeringen 2015. Efter att det blivit klart att Eneström kommer att bli ny beskickningschef i New York, vilket Ledarsidrona.se som enda media kunnat rapportera om,  pågår en ny rekrytering. Tjänsten söks då av sex UD-anställda på hög nivå:

  • Efraim Gomez, departementsråd och chef för FN-enheten.
  • Carl Skau, ambassadör, vid FN-representationen i New York under Sveriges period i säkerhetsrådet.
  • Per Holmström, departementsråd, tidigare ambassadör i Nederländerna.
  • Julius Liljeström, departementsråd och chef för enheten för europeisk säkerhet.
  • Ann Dismorr, ambassadör, chef vid Mellanöstern- och Nordafrikaenheten.
  • Peter Semneby, tidigare ambassadör, Sveriges speciella sändebud för konflikten i Jemen.

På listan över sökande, som SvD har tillgång till, finns en rad personer med tunga UD-meriter. Utlysningen av tjänsten har fått Moderaternas utrikespolitiske talesperson att reagera.

– Det är ett antal kompetenta sökande som också kan beskrivas som karriärdiplomater och oförvitliga ämbetsmän. Det är Gomez som sticker ut, säger utrikesutskottets vice ordförande Hans Wallmark (M) till SvD.

Men det är inte bara Efraim Gomez som är känd som starkt politiserad och socialdemokratisk tjänsteman. Även Carl Skau och Julius Liljeström är goda exempel på tjänstemän som är lojala till kabinettsekreterare Annika Söder och Margot Wallströms, personer som ingår i det numera i Regeringskansliet allmänt kända ”Dirty Dozen”. Dirty Dozen är de lojala semipolitiska tjänstemän som styr framför allt utrikesdepartementet i främst Annika Söders närvaro och frånvaro vilket Ledarsidorna.se kunnat beskriva tidigare. Det är allmänt känt att även de andra sökande är socialdemokrater. Annars hade dessa inte ens sökt.

Mer läsning: Dirty Dozen – Nätverket som styr Utrikesdepartementet.

Jenny Nordberg, SvD, är en av flera journalister som reagerat på den tjänstemannaaktivism som nu ersatt den tidigare kulturen av opolitiska tjänstemän i regeringskansliet.

Ett exempel på hur dessa tjänstemän formulerar sig i sina rapporter, för att varje dag bevisa sin lojalitet och skaffa sig försprång före andra mer lågmälda och traditionella diplomater, är den senaste som departementsrådet Per Holmström ansvarat för som berör utvecklingsarbetet;

“Mängden av beröm som östes över det svenska utvecklingsarbetet gjorde det uttryckligen svårt för mötesordförande Susanna Moorehead att förhålla sig neutral till granskningen. Hon påpekade att Sverige är en självklar ledare i flera av vår tids ödesfrågor, inte minst klimat och jämställdhet, både genom vårt. utvecklingssamarbete och vår utrikespolitik. Den feministiska utrikespolitiken har möjliggjort svenskt utvecklingsarbete i kontexter där andra givare räds ingripa”.

(Susanna Moorehead är en brittisk ambassadör och är OECD:s ordförande för Development Assistance Committee, reds anmärkning).

Anslaget och språket känns i andra sammanhang igen från Nordkoreansk televisions analyser av den nordkoreanska politiken men är numera en förutsättning för att kunna göra karriär på utrikesdepartementet.

Av de sökande har idag Efraim Gomez ett CV som ger honom inte bara ett unikt försprång före de andra sökande. Han har en meritförteckning där han återkommande kunnat bevisa sin lojalitet till den politiska ledningen i allmänhet och kabinettssekreterare Annika Söder i synnerhet. Gomez var, enligt uppgifter till Ledarsidorna.se tidigare tilltänkt att bli biträdande utrikesråd men rekryteringen av tjänsten ställdes in efter Ledarsidorna.se avslöjande.

Efraim Gomez är sammanboende med Maria Guiterrez.  Guiterrez befordrades efter att just ha genomfört handläggarutbildningen på UD till att bli personlig samordnare åt kabinettssekreterare Annika Söder. En av UD:s i särklass tyngsta och mest inflytelserika tjänster med tillgång till i praktiken all information. Även med ett partimedlemskap i socialdemokraterna brukar det ta tio år innan en person ens kan komma ifråga.

Annika Söder är gudmor till paret Guiterrez – Gomez barn. Med Efraim Gomez som utrikesråd för politiska frågor kommer två av fyra centrala tjänstemannapositioner, det vill säga även samordnaren, kontrolleras fullt ut av Annika Söder även efter det att hon en dag lämnar Utrikesdepartementet. 

Annat som kan lyftas fram i Efraim Gomez meritförteckning är

  • I maj lämnades en utvärderande rapport om kampanjen till säkerhetsrådet och kopplingen mellan bistånd och röster. Innan den offentliggjordes av UD hemligstämplades delar av innehållet. I marginalen fanns anteckningar av Efraim Gomez: ”Tendentiöst. Saknas belägg. Inga exempel”.
  • I september skrev 261 opolitiska tjänstemän vid UD under ett upprop med udden riktad mot en eventuell alliansregering med stöd av SD, vilket då var ett möjligt alternativ. Förre utrikesministern Carl Bildt (M) talade om en S-märkt kampanj. En av initiativtagarna var Efraim Gomez.

Mer läsning: UD-tjänstemän uppmanar till olydnad vid regeringsskifte

Avslöjandet av den s.k. ”261-listan” var ett av Ledarsidorna.se största avslöjanden under 2018. Avslöjandet föranledde bland annat Facebook att strukturerat och metodiskt förhindra spridningen av nyheten då den av Facebook ansågs ”stötande” samtidigt som annan för Ledarsidorna okänd aktör åsamkade hemsidan sådan skada att den tvingades stänga ner under tre timmar.

Sökanden till den absolut i särklass mest inflytelserika tjänsten som Utrikesråd för politiska frågor domineras av medlemmar i det numera inom Regeringskansliet allmänt kända ”Dirty Dozen”.

Och bland de sökanden har en person, departementsrådet Efraim Gomez, en unik fördel då den som tillsätter tjänsten, kabinettssekreterare Annika Söder, råkar vara gudmor till hans dotter.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se