Entré Ullenhag. Exit Liberalerna

Erik Ullenhag. ©Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se®
  • Onsdag 29 Maj 2019 2019-05-29
E-post 1415

Med Erik Ullenhag som partiledare tänkt för Liberalerna kommer sannolikt de sista batongliberalerna, de som ligger närmare Nyamko Sabuni och Johan Persson till slut gå till Moderaterna. De få som nu finns kvar. De flesta har redan tagit det steget vilket är huvudorsaken till dagens låga förtroendesiffror. Med en partiledare med Ullenhags profil kommer denna flykt förstärkas och till slut avsluta förekomsten av liberaler av Nyamko Sabunis och Johan Perssons profil i partiet. Samt avsluta Liberalernas historia som riksdagsparti.

Artikeln som ljudfil:

I juni lämnar Jan Björklund sin post som Liberalernas ledare efter 12 år. Nyamko Sabuni har redan sagt att hon vill leda partiet. Erik Ullenhag är intresserad vilket han nu tydliggjort med sin debattartikel i dagens DN. Enligt SVT Nyheters Elisabeth Marmorstein har Ullenhag goda chanser att få jobbet, om han väljer att ställa upp.

– Han går hem hos de vänsterlutande socialliberalerna som brukar vara i majoritet bland ombud och aktivister.

Eftersom Erik Ullenhag har ett stöd från den avgående partiledaren och den nuvarande partisekreteraren har han, trots att Nyamko Sabuni givit besked sedan tidigare, ett försprång. Även Cecilia Wikström, avgående EU-parlamentsledamot, har tidigare krävt att Jan Björklunds och Januariavtalets motståndare exkluderas i tillsättningen av ny partiledare vilket då skulle diskvalificera Sabuni som framfört kritik internt mot att Liberalerna lämnade Alliansen tillsammans med Centerpartiet.

Sedan valet har Liberalerna i praktiken halverats. Den halva som lämnat är den halva som skulle kunna utgöra Sabunis stöd. Den halva som finns kvar är den halva som ligger Ullenhags politiska linje närmast. Med en avreglering av migrationspolitiken, en återgång till generösa villkor för migranter samt ett fokus på försvar av sociala reformer som LSS står han närmare Socialdemokraterna än högerfalangen i sitt eget parti. 

Att Ullenhags kandidatur även har stöd i samarbetspartiet Socialdemokraterna blev klart långt tidigare då Lisa Pelling, Dagens Arena, uttalade sitt stöd för honom. 

Och inte bara Liberalernas samarbetspartner Socialdemokraterna, och då det identitetspolitiska Uppsala-nätverket, stödjer Ullenhag. De ser hur en tydlig identitetspolitiskt liberal sväng skulle stärka även dem själva i Socialdemokraterna. Även konservativa partimotståndare i andra partier ger Ullenhag sitt fulla stöd. När en persons politiska motståndare uttrycker sin entusiasm över den personens kandidatur finns det i nio fall av tio andra tankar bakom än att det ska gå bra för i detta fall Liberalerna.

Åsiktsmässigt företräder Ullenhag en mittfåra i Liberalerna menar Mats Knutson, SVT. När partirådet tog ställning till Januariavtalet tyckte två tredjedelar att det var bra att ge stöd åt Socialdemokraterna och regeringen. Förmodligen vill samma två tredjedelar nu se Ullenhag som ny partiledare. Mer korrekt är att beskriva Ullenhag som den gruppering som ligger närmare Socialdemokraterna är Ledarsidorna.se bedömning. Valet är dock ett vägval i flera avseenden.

– Men, EU-valet som nu ägt rum kan förändra spelplanen. De som stödjer Sabuni menar ju att det måste bli ett tydligt skifte av partiledarskap i Liberalerna. Erik Ullenhag löper ju risk att framstå som någon som för Björklunds arv vidare, medan Sabuni kan ställa allt på ända. Hon är mer vågad och mer bära eller brista säger Mats Knutson.

Ullenhags bidrag till Liberalernas reformering kommer även vila på hans prestation som ambassadör i Amman, Jordanien. Denna har kantats av omfattande försäljning av visum.

Ambassaden i Amman var en av de ambassader som 2018 granskades av Riksrevisionen Granskningen visar även bland annat att:

  • utlandsmyndigheterna utreder sig själva vid misstankar om oegentligheter,
  • det saknas krav på kontrollrutiner i handläggningen av migrationsärenden,
  • inspektioner av utlandsmyndigheternas migrationsverksamhet sker sällan,
  • lokalanställda vid utlandsmyndigheterna inte utbildas systematiskt om oegentligheter, och
  • information om hur misstänkta oegentligheter ska anmälas saknas på utlandsmyndigheternas webbplatser

– Ett av de största problemen är att utlandsmyndigheterna själva utreder misstänkta oegentligheter. Därmed är risken stor att anmälningar avvisas för tidigt, eller inte blir utredda i grunden, säger Ann-Mari Skorpen, projektledare för granskningen vid Riksrevisionen.

Totalt granskades 13 utlandsmyndigheter som varit berörda av anmälningarna. De flesta av dessa utlandsmyndigheter har berörts av en eller två anmälningar medan vissa berörts av fler. Majoriteten av anmälningarna har rört utlandsmyndigheter i Mellanöstern, Asien och Afrika. Flertalet anmälningar gäller påståenden om att personal vid utlandsmyndigheter kräver muta för att sökanden ska få intervjutid i viserings- och uppehållstillståndsärenden. Därutöver har anmälningarna gällt påståenden om krav på muta för att sökande ska få gynnande beslut i viserings- och uppehållstillståndsärenden, jäv i handläggningen av uppehållstillstånds- och viseringsärenden, felaktiga avgifter i uppehållstillståndsärenden, försvunna viseringsmärken, viseringsbeslut som har fattats på oriktiga grunder och otillåtna slagningar i Migrationsverkets ärendehanteringssystem.

Sveriges Radio har tidigare rapporterat om oegentligheterna vid i synnerhet ambassaden i Amman de senaste åren. Vars ambassadör Erik Ullenhag nu förs fram av såväl Liberalerna som  socialdemokraternas tankesmedja Dagens Arena som den mest lämpade partiledarkandidaten för Liberalerna. Inom Liberalerna framförs framför allt hans skicklighet som ambassadör som något som talar för honom som partiordförande.

Från Ullenhags prestation som minister kan hans debattartikel på DN debatt den 19 december 2011 nämnas. I denna berättade Ullenhag att han ville motverka det han kallar ”mytbildning runt invandringen”. Myterna publicerades på regeringens hemsidaSatsningen fick mycket kritik i olika media.[ Kritiken berörde främst att Ullenhags argument var delvis osakliga och vilseledande men även att det var ett problem att regeringens hemsida användes för att föra ut partipolitiska åsikter som fakta.

Den situation för de migranter som anlände som Ullenhag lämnade över som integrationsminister till sin efterträdare, med uppenbara integrationsproblem i hela samhället ligger fortfarande kvar. Med allt från långa etableringstider på arbetsmarknaden, akuta problem med hederskultur och kulturfriktioner samt inkapslingseffekter i utanförskapsområden är inte endast regeringen Löfvens ansvar. De senare tog över ett arv som främst Ullenhag var arkitekten bakom.

Med Ullenhag som partiledare för Liberalerna kommer sannolikt de sista batongliberalerna, de som ligger närmare Nyamko Sabuni och Johan Persson till slut gå till Moderaterna. Men de flesta har redan tagit det steget vilket är huvudorsaken till dagens låga förtroendesiffror. Men en partiledare med Ullenhags profil kommer förmågan till återtagande av dessa omöjliggöras. Och därmed avsluta Liberalernas historia i svensk politik.

Skall Liberalerna kunna återta tidigare stöd med Erik Ullenhag som partiledare bygger detta helt och hållet på att han lyckas attrahera väljare från Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet. 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se