Socialdemokraterna ansvarigt för SSU:s antisemitism

Stefan Löfven. © Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se®
  • Tisdag 7 Maj 2019 2019-05-07
E-post 3732

”SSU är en fristående organisation”, säger statsminister Stefan Löfven som inte tänker vidta åtgärder mot ungdomsförbundet SSU efter att de skanderat ”krossa sionismen” på första maj. Men statsministern far om inte med en ren lögn så i varje fall med en direkt osanning när han möter media. Partistadgarna talar ett annat –  och mycket tydligare – språk.

Ljudfilen nedan:

Det var Nyheter Idag som först uppmärksammade att SSU skanderade ”krossa sionismen” på första maj i Malmö. Sedan dess har förbundsordförande Philip Botström i ungdomsförbundet bett om ursäkt och lovat att det inte ska hända igen. Men SSU Skåne menar att sången som skanderades har förekommit länge och de vill inte utesluta att använda den igen. Därmed går SSU Skåne emot sin egen förbundsordförande.

– SSU fattar sina egna beslut. SSU är en fristående organisation som fattar sina beslut. Uttalandet var helt fel och jag tar starkt avstånd från det säger statsminister Stefan Löfven till Nyheter Idag.

I formell mening har Stefan Löfven rätt. Socialdemokraterna och SSU är olika juridiska personer med olika organisationsnummer. Men i samtliga andra avseenden far statsministern med en direkt osanning gränsande till att brunljuga när han svarar på Pelle Zachrissons, Nyheter Idags redaktionschef, frågor.

En medlem i SSU är även medlem i moderpartiet Socialdemokraterna enligt Socialdemokraternas partistadgar.

§ 3 Medlemsregister och avgifter

Moment 1

Partistyrelsen ansvarar för registrering av samtliga enskilda medlemmar i partiets grundorganisationer liksom för uppbörd av medlemsavgifter.

Respektive grundorganisation, arbetarekommun och partidistrikt ska ges tillgång till sin respektive del av medlemsregistret.

Moment 2

Varje medlem betalar en medlemsavgift som utgör summan av förenings- /klubbavgift, avgift till arbetarekommunen, till partidistriktet och till partiet. Partikongressen fastställer medlemsavgiften för varje organisationsled.

Medlem, som har sitt partimedlemskap i kvinnoklubb, grupp inom Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, studentklubb, förening inom HBT-socialdemokrater eller SSU-kommun/SSU-klubb erlägger medlemsavgift enligt 3 § 3 mom. stadgarna för socialdemokratiska föreningar.

Medlemsavgiften inbetalas till partistyrelsen. Inbetalade avgifter för vardera partidistrikt, arbetarekommunerna och de socialdemokratiska föreningarna utbetalas av partistyrelsen till dessa per den 30 juni och den 31 december det år som avgifterna har erlagts av medlemmen.

SSU:s stadgar är övertydliga:

§ 1 Ändamål

Förbundets ändamål är att samla Sveriges Socialdemokratiska ungdomsorganisationer. SSU ska verka för en samhällsutveckling i demokratisk socialistisk riktning utifrån principerna i förbundets principprogram och handlingsprogram samt Sveriges Socialdemokratiska Arbetarepartis program och allmänna grundsatser.

Förbundet ska bedriva upplysningsverksamhet bland ungdomar och ge medlemmarna kunskaper om socialdemokratins idéer och politiska strävan samt det verklighetsförändrande arbete som följer av ideologin. Förbundet ska arbeta för ungdomars intresse inom de sociala, ekonomiska och kulturella områdena.

SSU är det socialdemokratiska partiets och Landsorganisationens ungdomsförbund och förbundet ska således delta i partiets och fackföreningsrörelsens agitations- och organisationsarbete. Detta är en naturlig följd av den intresse- och åsiktsgemenskap som skapar grunden för samverkan mellan förbundet, partiet och Landsorganisationen.

Banden mellan SSU och Socialdemokraterna förstärks ännu mer genom skrivingarna om representanter vid främst förbundsstyrelsemötena i stadgarna:

Representanter

Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti, Landsorganisationen och Sveriges Socialdemokratiska Studentförbund kan utse en representant var som kan delta på förbundsstyrelsens sammanträden och då har yttrande- och förslagsrätt.

Stefan Löfven har därmed alla möjligheter att vid nästa förbundsstyrelsemöte avisera sin närvaro för att lägga förslag om långtgående åtgärder i syfte att pressa fram en attitydförändring inom ungdomsförbundet. Och som om de inte antas eller efterföljs innebär en total strypning av ekonomiska resurser, vräkning från gemensamt hyrda lokaler samt exkludering i framtida evenemang. Och med uteslutning av hela eller delar av förbundets medlemskår ur partiet.

Idag har en överväldigande majoritet av de politiska tjänstemännen i regeringskansliet sin organisatoriska partihemvist eller bakgrund i SSU. Såväl ministrarna Mikael Damberg, Anders Ygeman, Thomas Eneroth, Lena Hallengren, Morgan Johansson som Ardalan Shekarabi och LO:s ordförande Karl Petter Thorwaldsson har sitt partipolitiska ursprung i SSU. Flera av dessa står att återfinna i ordförandelängden och är i allra högsta grad även ansvariga för hur SSU utvecklats tills idag.

SSU är, vid sidan av bland annat Socialdemokrater för Tro och Solidaritet dessutom ständigt inadjungerande i det Verkställande Utskottet. Om än utan formell rösträtt är de i praktiken dagligen delaktiga i både beslut och kanske framför allt för parti- och politikutvecklingen i moderpartiet.

Att antisemitismen i Socialdemokraterna är utbredd är allmänt känt internt. Det svaga stödet för Ann-Sofie Hermansson, Göteborgs före detta gruppledare och kommunalråd, är ett tecken på detta. Hermansson ville gå hårdare fram mot antisemitiska och hedersrelaterade vanföreställningar än partidistriktet. Något som vare sig distriktsordförande Anna Johansson eller det verkställande utskottet i partiet ville. Samma problem, men i en ännu större omfattning, har socialdemokraterna i Malmö stad.

Säkra källor i Malmö Arbetarekommun gör gällande att den dag Malmö Arbetarekommuns starkaste profil, Katrin Stjernfeldt Jammeh, tvingas bort kommer antisemitismen slå ut i full blom. Stjernfeldt Jammeh vill gå hårt fram mot antisemitismen i partiet men hindras av lokalorganisationen i Malmö. Allt för många röster skulle riskeras om Socialdemokraterna i Malmö, oavsett om det är moderparti eller sidoorganisation, skulle markera för hårt mot antisemitismen.

Enskilda kippa-vandringar kan accepteras av de antisemitiska väljargrupperna samt enstaka otydliga eller dubbeltydiga uttalanden men där går gränsen. Ingen partimedlem har till dags dato heller blivit utesluten ur Socialdemokraterna eller SSU för att ha kommunicerat antisemitiska konspirationsteorier eller mot judar hatiska budskap.

Förutom Illmar Reepalu är Tro och Solidaritets förbundsstyrelseledamot Adrian Kaba det tydligaste exemplet på uttalad antisemitism. Kaba, boende i Malmö, har tidigare påstått att den Islamiska Staten tränats av Mossad och att det föreligger en judeo-europeisk konspiration mot muslimer. Både Reepalu och Kaba kvarstår i partiet.

Statsminister Stefan Löfven far med en direkt osanning när han svarar på medias frågor och frisäger sig ansvar från antisemitismen inom Socialdemokraterna. Tvärtom är ansvaret i allra högsta grad Löfvens. Dels genom partistadgarna men kanske framför allt genom att dagens politiska ledning i regeringskansliet i stor utsträckning utgörs av medarbetare som har sin bas och sitt politiska ursprung i SSU. Personer som är själva förutsättningen för det SSU som finns idag.

Alla dessa är idag allt ifrån politiskt sakkunniga, statssekreterare och ministrar till att landa rakt in i LO-borgen i Karl Petter Thorwaldsson.

Att ansvaret är Lövfens är ställt bortom allt tvivel. Det står tydligt beskrivet i partistadgarna.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se