Tanzania bestraffas för repressiv lagstiftning. Palestina belönas av Sverige för samma lagar

Stefan Löfven och Margot Wallström © Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se
  • Tisdag 21 Maj 2019 2019-05-21
E-post 2215

Regeringen hotar nu Tanzania med indraget bistånd på grund av att landets demokratiska utveckling går mot mer repressiv. Samtidigt har regeringen låtit belöna den Palestinska myndigheten med ökat bistånd för att president Abbas utvecklat myndigheten i samma, om inte än mer repressiv, utsträckning.

Artikeln som ljudfil:

Tanzania är en av Sveriges mest långvariga biståndsmottagare. Samarbetet sträcker sig tillbaka till 1960-talet och har under det senaste decenniet omfattat runt 800 miljoner kronor om året i bistånd där de främsta utgiftsposterna rör utbildning och elektrifiering av landsbygden. I fjol fick Tanzania drygt en miljard kronor från den svenska biståndsbudgeten.

På senare år har Tanzania, under ledning av den presidenten John Magufuli, snabbt rört sig i en repressiv riktning. Tanzania har utvecklat ett hårdnande klimat för oppositionella röster vilket fått både investerare och biståndsgivare att dra sig ur landet.

Tanzania är ett av Sidas största mottagarländer vad avser bistånd och erhåller varje år mer än 1,1 miljarder kronor i olika bistånd. Ansvarig minister Peter Eriksson (MP) säger till DN att man kan komma att dra in delar av stödet om inte situationen förbättras när det gäller mänskliga rättigheter. Bland annat har Tanzania genomfört inskränkningar i yttrande- och tryckfriheten som Sverige inte anser acceptabla.

En annan biståndsmottagare som tvärtom kunnat se sitt bistånd från Sverige öka är den Palestinska Myndigheten, PA, eller Palestina. Sverige har sedan 2015 ökat biståndet från 300 miljoner kronor per år till drygt en halv miljard kronor i år. Fokus har varit fredsbefrämjandet och demokratiprojekten.

För att komma till rätta med problemen kring mänskliga rättigheter (Human Rights) inrättade Sverige tillsammans med Schweiz, Danmark, Norge och Nederländerna ett sekretariat för mänskliga rättigheter. Sekretariatets uppgift var att ta in ansökningar om stöd från lokala organisationer och sedan utifrån givarländernas gemensamma kriterier presentera förslag på vilka som ska få stöd. Sekretariatet följde också upp de bidrag som ges och fungerar som dialogparter för de lokala organisationerna. 

Ledarsidorna.se och Världen Idag kunde tidigare rapportera om att såväl Schweiz som Danmark fryste sitt bistånd och att Norge, en av ursprungsländerna, begärt pengarna tillbaka för projektet när det svenska projektets egentliga syften och verksamhet blev känd genom Ledarsidorna.se rapportering. 18 av de 24 mottagarorganisationer som lyder under den Palestinska myndigheten erkänner inte Israels existens och har heller inte accepterat tvåstatslösningen. Det palestinska advokatsamfundet PBA, med säte i Gaza, är en av biståndsmottagarna av svenskt bistånd och förbjuder sina medlemmar att ha någon som helst kontakt med israeliska medborgare och myndigheter.

Gaza kontrolleras av Hamas. Hamas är av EU klassad som terrororganisation och därmed förbjuden att förmedla bistånd till. Detta är något även Sverige förbundit sig till men med tveksam efterlevnad genom projektet med det palestinska advokatsamfundets finansiering eftersom de har sitt säte i Gaza City. Som kontrolleras av Hamas.

Mänskliga rättigheter omfattar även sådant som demokrati och yttrandefrihet. Mänskliga rättigheter, demokrati och rättstatens principer tas särskilt upp som ett prioriterat område i regleringsbrevet från regeringen för 2017.

För Palestinas vidkommande borde utfallet av det svenska biståndet, 2016 betalades 490 MSEK ut, vara en dyster läsning. Palestinas president Mahmoud Abbas är för närvarande inne på sitt femtonde år vid makten på en fyraårig mandatperiod.  Abbas valdes till president 2005 på en mandatperiod på fyra år. Sedan dess har inga val genomförts. Amnesty International redovisar de senaste årens utveckling i sin senaste rapport.

President Abbas antog bland annat genom dekret och utan att fråga det palestinska parlamentet innan, Electronic Crimes Law. Sedan lagen börjat gälla (den sjunde juni 2017) har den tillämpats flera gånger och runt 20 palestisnka journalister sitter idag fängslade, vissa har inte fått en rättegång ännu.

Electronic Crimes Law är en palestinsk version av SOU 2017:70, Lag om utlandsspionage, som justitieminister Morgan Johansson tidigare tagit fram som förslag för att kunna använda sig av hemliga tvångsmedel riktade mot journalister som kan misstänkas skriva artiklar som sätter den svenska regeringen i dålig dager internationellt.

Lagen bryter mot internationell rätt samt kränker de palestinska medborgarnas rätt till yttrande- och siktfrihet konstaterar Amnesty International. Inte heller elektronisk lagring av data är längre tillåtet. Även mötesfriheten inskränks kraftigt vilket framgår av rapporten där PA, som den palestinska myndigheten i Ramallah förkortas till, förbjöd en turkisk pan-arabisk organisation som även organiserar kurder att genomföra ett möte på palestinskt territorium. Lagstiftningen öppnar för, och tillämpas för, att med repressiva åtgärder begränsa rättigheter för etniska, religiösa och nationella minoriteter.

De svenska skattebetalarna sänder varje år, genom Sida, ett avsevärt bistånd till PA och Palestina. Ett bistånd utan egentliga krav annat än att säkerställa den positiva relationen med Mahmoud Abbas och PA.

När Tanzania får se sitt bistånd från Sverige indraget på grund av att landet utvecklas i en repressiv rikning ökar Sverige motsvarande bistånd till den Palestinska myndigheten trots, eller kanske tack vare, motsvarande utveckling. Där president Abbas nu tillåts införa historiskt repressiva lagar riktade mot den egna befolkningen.

En utveckling som såväl Peter Eriksson, Margot Wallström som Carin Jämtin, Sidas generaldirektör, är väl medvetna om. I tyst samförstånd.

 

 

Randanmärkning:

Svensk media har ännu inte rapporterat om de 2017 införda övervakningslagarna riktade mot palestinska journalister på Västbanken. Det har endast Ledarsidorna.se gjort.

Det är idag ingen i svensk media som försvarar det palestinska folkets universella rätt att rapportera själva om sin situation. Inte heller kommer regeringen med någon som helst kritik om sakernas tillstånd eller utveckling.

SWISH 123 535 62 82

Extramaterial:

Amnesty rapport Palestinska Myndigheten.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se