UD förbereder större strategiska personalförändringar.

  • Fredag 3 Maj 2019 2019-05-03
E-post 402

Utrikesdepartementet förbereder större personalförändringar. Utnämningen av nytt utrikesråd för politiska frågor nära förestående. Rekrytering kommer ske ur 261-listans upphovsmän i allmänhet och ur “Dirty Dozen” i synnerhet.

Artikeln som ljudfil:

Per Enarsson är till vardags enhetschef på Utrikesdepartementets enhet för konfliktfrågor uppger för sina kollegor att familjen skall flytta till New York. Enarssons tjänst är redan utlyst. Per Enarsson är tidigare känd för redaktionen vid Ledarsidorna när han var Peter Weideruds chef efter att Weiderud i förtid avbrutit sin tjänst vid institutet i Alexandria.

Enheten författade då en rapport som förordade politisk intervention in i andra departements och myndihgeters ansvarsområden. En logisk konsekvens av en politiserad tjänstemannakår. Per Enarsson är en av undertecknarna av 261-listan vars existens Ledarsidorna var först med att rapportera om. 261-listans undertecknare menade att Utrikesdepartementets värdegrund stod över regeringsformen och hotades av ett eventuellt regeringsskifte.

Mer läsning: UD förordar politisk intervention i andra departements ansvarsområden.

Per Enarsson är gift med Anna Karin Eneström, utrikesråd för politiska frågor. Enligt Ledarsidorna källor uppger Enarsson för sina kollegor att Anna Karin Eneström är tänkt att bli andreman på beskickningen i FN. Anna Karin Eneström var fram till 20 augusti 2015 chef för sekretariatet för säkerhetsrådskandidaturen vid Utrikesdepartementets säkerhetspolitiska enhet. Sedan dess har hon innehaft den högsta tjänstemannabefattningen i utrikesförvalningen som Utrikesråd för politiska frågor och har rapporterat direkt till kabinetssekreterare Annika Söder, S.

Att ett utrikesråd förflyttas till att bli andreman på en beskickning har i praktiken aldrig hänt tidigare då det skulle uppfattas som en bestraffning. Eneström har tvärtom visat stor loljalitet till den politiska ledningen och bedömningen är att Eneström tar över som ambassadör när den nuvarande beskickningschefens förordnande går ut.

Att bli utrikesråd är den finaste tjänstemannabefattningen som finns på UD. Det enda som kan motivera en förflyttning är genom att utnämnas till ambassadör på någon av de tyngre beskickningarna som till exempel något av G-7 länderna eller FN.

Eneström är dock väl skickad. Hon har tidigare tjänstgjort bl.a. vid representationen i Strasbourg, ambassaden i Nairobi och vid FN-representationen i New York, ambassadör i Islambad och som svensk representant i Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (KUSP) vid EU-representationen i Bryssel.

Utrikesrådet för politiska frågor, internt förkortatt URP, är ett av de tre utrikesråden som direkt under den politiska ledningen leder och fördelar arbetet vid Utrikesdepartementet. De två andra utrikesråden är Utrikesrådet Handel, som rapporterar till handelsminister Ann Lindes stab, samt Utrikesråd Bistånd som rapporterar till Peter Erikssons politiska medarbetare. Utrikesrådet Politik är med i samtliga tyngre och mer viktiga beslut som den politiska ledningen, oavsett vilken del av UD som avses, fattar.

Nu blir utnämningen av ett nytt Utrikeråd aktuellt vilket ger en signal från den politiska ledningen vem ur 261-listan i allmänhet och ”Dirty Dozen” i synnerhet som gjort sig förtjänta av utnämningen. ”Dirty Dozen” är det tjugotal för en yttre betraktare opolitiska tjänstemän som över tid har säkrat Socialdemokraternas inflytande över utrikespolitiken, oavsett om Socialdemokraterna sitter vid makten eller inte. 

Mer läsning: Det politiska nätverket som styr Utrikedepartementet

Även om Socialdemokraterna sitter i maktposition på UD är det denna grupp som bidrar till att övriga politiska partiers insyn minimeras genom att tänja på regelverken. Som till exempel undanhålla rapporter och annat material för riksdagens utrikesutskott vilket var aktuellt med utvärderingen av kampanjen till FN:s Säkerhetsråd där chefen för FN-enheten aktivt medverkade till att riksdagen inte fick ta del av rapporten förrän sent efteråt.

Ledarsidorna.se kommer av lätt insedda skäl följa utnämningsärendet då det är sannolikt att främst någon ur ”Dirty Dozen” eller personer som på annat sätt står främst kabinettssekreterare Annika Söder närmast som kommer bli de som primärt kan komma att bli aktuella inför utnämningen. 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.