USA:s terrorklassning av Muslimska Brödraskapet kommer få stora konsekvenser för Sverige

Muslimska Brödraskapets flagga. Bild: Wikimedia Commons
  • Fredag 3 Maj 2019 2019-05-03
E-post 2391

USA:s president Donald Trump kommer inom kort tillsammans med kongressledamoten Mario Diaz-Balart och senator Ted Cruz lägga fram ett lagförslag som kommer definiera det Muslimska Brödraskapet som en terroristorganisation. Detta sker efter påtryckningar av bland annat Egyptens president al Sissi vid ett möte i Vita Huset den nionde april i år. 

Brödraskapets roll är dock svårdefinierbar enligt ledande experter men en sak står helt klar: Sveriges syn på Brödraskapet avviker dock från övriga världen efter docent Aje Carlboms senaste rapport till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

Artikeln som ljudfil:

Muslimska Brödraskapets kritiker ser Bröderna som själva gudfäderna för modern terrorism och något som kan liknas vid ”Ulvar i fårakläder” i de länder där de är verksamma och uppbär omfattande statsbidrag. Deras starkaste försvarare ser dem helt enkelt som religiöst konservativa styrkor som en källa till stabilitet i Mellanöstern, för integration av muslimer i väst och en motståndslinje mot jihadistisk vrede.

Att det Muslimska Brödraskapet är ett säkerhetspolitiskt problem är något som är vida känt i hela det fria väst och en bedömning som delas av reforminriktade imamer samt ledande internationella experter på området. Brödraskapet är dock inte en organisation i egentlig mening förutom i ursprungslandet Egypten där organisationen är förbjuden. Muslimska Brödraskapet är mer att likna vid en religiös-politisk rörelse som agerar genom olika pan-nationella och nationella organisationer och kluster.

Det säkerhetspolitiska problem som Brödraskapet utgör är främst den rekryteringsbas och det läckage den utgör för Islamiska Staten, Al Quaida, Boko Haram och andra terrorsekter. Det är i praktiken endast i Sverige som rörelsen inte anses vara ett säkerhetspolitiskt hot med motivet att Brödraskapet inte kan kopplas till några terrordåd i Europa. Att de kan kopplas till flertalet terrordåd i Syrien och Levanten, även folkmordet i Idlib, är inte ett svenskt problem.

Mer läsning: Sverige har systematiskt tonat ner Muslimska Brödraskapets roll

I svenska expertkretsar har docent Aje Carlbom, som har ett uppdrag åt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, dock en annan inställning än vad internationellt erkänd expertis och reforminriktade imamer slutit sig till. Carlboms, och i förlängningen den svenska regeringen, positionering har lett till slutsatsen att Sverige kommer fortsätta föra en apologetisk politik i relation till de kluster som rekrytering av terrorister och jihadister sker. 

Carlbom utelämnar helt även i sin senaste rapport till MSB att Brödraskapet delar målbild med terrororganisationer som den Islamiska Staten och Al Qaida med ett världsomspännande kalifat. Det är just detta, samt att detta framtida kalifat skall lyda under religiös lag som gör att dessa organisationer är och förblir kommunicerande kärl.  Carlboms senaste rapport till MSB har dock fått stort genomslag i Regeringskansliet och utgör idag grunden för svensk inrikespolitik i relation till det muslimska civilsamhället samt utformningen av främst integrations- och biståndspolitiken.

 

Carlboms slutsatser kan tolkas att han inte ser något egentligt problem med att predikanter som ”Imam Jihad” bjuds in till Sverige av de organisationer i Sverige som har en association eller personlig organisatorisk tillhörighet till Muslimska Brödraskapet för att framföra sina budskap. Muslimska Brödraskapet i Sverige, det vill säga bland annat studieförbundet Ibn Rushd, Islamiska Förbundet i Sverige samt Sveriges Unga Muslimer var de organisationer som bjöd in Imam Jihad till de numera nedlagda Muslimska Familjedagarna.

Mer läsning: Imam Jihad gästar de Muslimska Familjedagarna

I Carlboms senaste studie till MSB skriver han bland annat

Att prata om FIOE (Federation of Islamic Organizations in Europe, red:s anmärkning) som MB-associerad är inte fel beskrivning. Jag definierar FIOE som självständiga från MB, men det finns en koppling, en viss ideologisk koppling och en viss personkoppling.

Det är inte helt fel att säga att det finns en viss ideologisk koppling mellan IFiS och MB. Men pratar man om Muslimska Brödraskapet som organisation finns ingen koppling.

En slutsats i grunden har ifrågasats internationellt då Muslimska Brödraskapets andlige ledare själva definierat FIOE som Brödraskapets organisation i Europa så sent som 2010. Såväl Abu Bakr al-Baghdadi, Osama bin Laden som Ayman al-Zawahiri – IS respektive Al Quaida – tillhörde Muslimska Brödraskapets högre rankade medlemmar innan de grundade sina respektive terroristorganisationer.

Internationellt görs heller ingen skillnad på var ett terrordåd begås vilket Carlbom i sin rapport tycks implicera, inte ens ur juridisk mening, för att klassificera en organisation eller rörelse som terroristorganisation. Endast Sverige och några få andra länder i Mellanöstern lyfter fram att Brödraskapet inte med säkerhet kan kopplas till terroristdåd inom EU. Vare sig ICC, det vill säga den Internationella Brottmålsdomstolen eller andra mellanstatliga organisationer gör den distinktion som Carlbom gör. Terror är, anser de med juridiken som stöd, gränsöverskridande till sin natur.

Carlbom och de eventuella medförfattarna till den senaste rapporten till MSB ligger nära det som Imam Mohamad Tawhidi, eller den internationellt kände ”Imam of Peace” explicit varnar för. Ett apologetiskt förhållningssätt till Brödraskapet skapar bara ytterligare läckage 

Det som gör klassningen av Muslimska Brödraskapet problematisk är att det inte är en organisation i egentlig mening på ett makro-plan. Delar av rörelsen har dessutom etablerat sig som politiska partier och ingår i olika regeringsunderlag som genom det turkiska AKP med president Recep Tayyip Erdogan. 

Lorenzo Vidino vid George Washington Universitys program för extremism placerar Brödraskapet någonstans mellan en religiös-politisk rörelse och terroristorganisation. Vidino efterlyser ett mer noggrant och nyanserat tillvägagångssätt än det amerikanska.

USA kan nu välja mellan det stora alternativet och det lilla alternativet när de inom några veckor går till beslut hur de ser på det Muslimska Brödraskapet. Skulle den amerikanska administrationen välja ett ”wide blanket”, det stora alternativet, är det redan idag klart att USA:s relation till Turkiet skulle omintetgöras. President Erdogan har reagerat kraftigt på lagförslaget.

Ett realistiskt utfall är att det Muslimska Brödraskapet i Egypten blir terroristklassificerat även av USA samt att den organisation som arbetar med Brödraskapets tolkning av Koranen, IIDRC, förs upp på en bevaknings- och granskningslista. IIDRC, International Islamic Council for Da’wa and Relief, är Muslimska Brödraskapets organisation för koordinering av tolkningen av Koranen, profetens Sunna samt Haditherna.

I IIDRC finns ett antal organisationer som redan har eller har haft klassificering som terroristorganisation. Bland annat Union of God som finansierar palestinska Hamas. Hamas är terroristklassificerat av såväl USA som EU.

För Sveriges del kommer även den mindre varianten, som ser ut att vara den som genomförs med en terrorklassning av det egyptiska Muslimska Brödraskapet samt en bevakningslista omfattande samtliga organisationer som ingår i Brödraskapets Dawa-organisation IIDRC innebära stora konsekvenser för ett antal personer, organisationer samt myndigheter.

Såväl CIA som NSA samt andra internationella säkerhetstjänster är sannolikt väl medvetna om studieförbundet Ibn Rushd personunioner med Muslimska Brödraskapet i Syrien och i Egypten. Bland annat genom Mohammad Temsamani som 2012 under tio veckor genomförde en politisk praktik för Brödraskapets egyptiska politiska gren, Freds- och Rättvisepartiet. Detta räknas som en direkt relation och skulle det egyptiska Brödraskapet klassas som terrororganisation av USA kan regeringen omöjligen betala ut statsbidrag till folkbildningsförbundet då USA kräver av sina samarbetsländer att de är följsamma. Annars hotas andra samarbeten. Temsamani är ansvarig tjänsteman på studieförbundet Ibn Rusdh för religiösa frågor.

En annan organisation som kan få det bekymmersamt är myndigheten Sida. Sida har sedan lång tid byggt upp sitt strategiska samarbete i Mellanöstern kring ett samarbete med Islamic Relief som återfinns bland de organisationer som står under IIDRC kontroll. Islamic Relief är terroristklassat av Israel och Förenade Arabemiraten efter anklagelser att, i likhet med Union of God, ha finansierat Hamas verksamhet. Vice ordförande för Islamic Relief Sverige är Omar Mustafa, förbundsrektor för studieförbundet Ibn Rushd.

Skulle någon del av Islamic Relief hamna på en bevakningslista kommer det få motsvarande konsekvensser på Sida och svensk utrikespolitik som Mohammad Temsamanis roll på Ibn Rush har för möjligheten att fortsätta kunna uppbära statsbidrag.

Oavsett den amerikanska regeringen och kongressens beslut kommer det svenska muslimska civilsamhällets funktion och förutsättningar förändras inom kort. I bästa fall kommer de endast se en radikal neddragning av stats- och föreningsbidrag om de inte skiljer de personer som idag kopplar samman med Brödraskapet från sina tjänster och uppdrag.

I alla andra fall kommer Sverige behöva bygga om sin bidrags- och biståndspolitik i grunden såvida inte docent Aje Carlboms och hans medarbetares analys fortsatt kommer rikta in regeringens arbete. Vilket i sin tur kommer leda till dels uppsagda avtal med USA, minskat handelsutbyte, minimerat utbyte av underrättelseinformation samt dels i förlängningen leda till internationell isolering.

 

I premiummaterialet kan du ta del av

  • Imam Mohamad Tawhidi sammanställning av Brödraskapets propaganda och en översikt av terrordåd. Uppdateringen daterad 1 maj 2019.
  • Lagförslaget i amerikanska senaten från 2015 vilket nu är aktuellt för införande.

Missa inte våra fördjupande reportage och extramaterial i våra avslöjanden. Med Plus får du tillgång till alla artiklar, bilder och videoklipp. Glöm inte att med fler prenumeranter kan vi satsa ännu mer på relevant journalistik.

Redan medlem? Glömt ditt lösenord?

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se