Utrikesminister Margot Wallström skall hållas långt borta från medias syltburk

  • Söndag 19 Maj 2019 2019-05-19
E-post 3219

Utrikesminister Margot Wallström kliver, av outgrundlig och grumlig anledning, in i mediedebatten. Wallström menar att Socialdemokraterna är garanten för att högerextrema krafter inte ska få detta avgörande inflytande över medierna. Wallströms utspel har sin grund i att Moderaterna i Stockholm nu vill lägga ner Public Service. Wallström och regeringen är dock inte en del av lösningen på Public Service låga kvalitet och förtroendetapp. Wallström själv visar sig vara ett av de större problemen.

Artikeln som ljudfil:

I en tid när förekomsten av falska nyheter ökar och högerextrema krafter attackerar de fria mediernas roll är det viktigt att säga ifrån skriver Wallström och markerar att Socialdemokraterna kommer alltid att försvara ett fritt och oberoende public service.

Wallström skriver på Aftonbladet Debatt:

Men genom att begränsa public service, begränsar man också demokratin. I en utvecklad demokrati är public service en omistlig del, eftersom den ska spegla den politiska debatten men också granska oss makthavare.

Initialt är det just det sistnämnda som Public Service inte klarar av. Samtliga redaktionschefer, och i praktiken hela Sveriges Radios och Sveriges Televisions lednigar är semipolitiska tjänstemän med regeringskommunikation som huvuduppgift. 

Nyhetsredaktionerna i allmänhet och nyhetsredaktionernas politiska analytiker i synnerhet lever i en lycklig harmoni med regeringen eftersom Public Service samtliga anställda står i ekonomisk beroendeställning till regeringen. Den konstitutionella journalistiken, den som skall granska regering, riksdag och lagstiftningsprocesser finns helt enkelt inte i någon egentlig mening.

Ledarsidorna.se största nyhet för 2018, avslöjandet av den politiska aktivism som dominerar Wallströms eget departement med omfattande maktkorruption har nämnts av i praktiken all annan media. Även i riksdagens talarstol. Utom i Public Service. För Public Service är tjänstemannaaktivism ingen främmande fågel. Tvärtom. Det är vardag.

Läs mer: 261 UD-tjänstemän uppmanar till aktivism – Moderatledd regering utmålas som rasistisk

En annan nyhet, som bör betecknas som fri medias största seger under 2018, var kampanjen #stoppagrundlagsändringen. Regeringen, och en riksdagsmajoritet, hade för avsikt att begränsa medborgarnas grundlagsstadgade informationsfrihet. Ledarsidorna.s Johan Westerholm var en av kampanjledarna. Kampanjen, som drevs främst på internet av fria medier, hade inget stöd från någon av de etablerade medieaktörerna förutom tidningen Expressens chefredaktör. Trots avsaknaden av bevakning lyckades kampanjen stoppa den repressiva grundlagsändringen i sista parlamentariska beredningsinstans, Konstitutionsutskottet. Justitieminister Morgan Johanssons vrede över nederlaget var påtaglig.

Fri media försvarade medborgarnas informationsfrihet. Inte Public Service. Och definitivt inte Margot Wallström.

Istället glider en av Public Service mest anlitade aktivistiska programledare, Alexandra Pascalidou över gränserna för att för Wallströms räkning producera en podd om livet på UD. Pascalidou är en av Public Service mest hyllade programledare trots att hon ertappats inte bara med rena plagiat i flera artiklar, hennes senaste bok om terrordådet i Trollhättan, nominerad till Augustpriset, kunde Ledarsidorna avslöja var så full med faktafel att den aldrig borde ha fått lämna redaktörsstadiet. Ledarsidorna.se gjorde Augustjuryn uppmärksam på dessa grava faktafel. Pascalidou fick aldrig Augustpriset.

Läs mer: Alexandra Pascalidou sprider vandringssägner i Augustnominerad fackbok

Public Service dras för närvarande med stora trovärdighetsproblem hos allt fler väljare. Skadan är helt och hållet självförvållad. De exempel som Ledarsidorna.se tar upp är bara tagna från 2018, det finns ännu mer graverande exempel längre bak i tiden. Som när Migrationsverket samtidigt som statsminister Stefan Löfven stod på Medborgarplatsen och lovade att hans Europa inte byggde några murar planlade Migrationsverket för ett flyktingläger för mer än 10 000 personer på Rinkabyfältet. Vare sig Sveriges Radio eller Sveriges Television ansåg det vara någon större nyhet att ett flyktingläger anordnades på en ort som till vardags har 800 invånare. Hur samhälle och ekonomi skulle påverkas.

Läs mer: Rinkaby Refugee Camp

Och detta är bara några av de exempel som som är tagna ur de nyheter som Ledarsidorna.se har bevakat. Läggs annan fri media, som verkligen är fri och inte står i ekonomisk beroendeställning via regeringens presstöd, bevakning samman med Ledarsidorna.se blir bilden ännu mörkare.

Det drev som Sveriges Television iscensatte mot undersköterskan Fredrik Antonsson, bara för att han sammanställde nyheter om det svåra tillståndet i vården, är ett publicistiskt bottennapp som saknar motstycke i svensk publicistisk historia. En enskild medborgare som via Facebook började sammanställa alla reportage, även de som public service publicerade, framställdes av SVT som en konspiratorisk brunhögerextrem person som löpte dunkla krafters ärenden. När allt han ville var att få den politiska nivån börja ta problemen i vården, Antonssons egen arbetsplats, på allvar.

Bara veckan efter detta rituella offentliga lustmord på en undersköterska rapporterade SVT själva samma sak. Som om drevet mot undersköterskan Fredrik Antonsson, initierat av en redaktionschef på SVT, aldrig hade ägt rum.

Skattefinansierad, eller subventionerad, media utgör idag ett demokratiproblem med sin låga kvalitet och sin återkommande tendens att kraftigt vinkla nyhetsflöden och se bort när nyheter kan svärta bilden av regeringen. 

  • Som nyheten om aktivismen hos Utrikesdepartements egna tjänstemän. 
  • Som samhällsinformationen om att regeringen ville införa repressiva mediegrundlagar
  • Som nyheten om de storskaliga flyktinglägren.

Margot Wallström står idag som värd för för Stockholm Internet Forum. Ett konvent där Sveriges regerings syn på yttrande- och tryckfrihet förväntas gå på export. Trots den uppenbart repressiva syn som regeringarna Löfven I och II har på medier försöker Wallström sätta bilden av att de som bevisligen, och mycket tydligt, står i ekonomisk beroendeställning, på något märkligt sätt skulle vara obereonde.

Men de är inte oberoende. De är en lydig stab av semipolitiska kommunikatörer, alla i ekonomisk beroendeställning till regeringen. Tjänstemän som Pascalidou som glider över gränserna är bara ett av många exempel. De är alla beroende av de allmosor som regeringen delar ut. Antingen direkt, som Public Service, eller indirekt i fallande skala via systemet med presstöd. Ett presstöd som både Bonnier- och Schibstedtkoncernerna är beroende av för att visa vinst.

Detta beroendeförhållande, och medarbetare på Public Service som inte vill komma på kant med de som håller i plånboken, föder just de förslag på att slakta Public Service helt eller delvis, som Wallström kritiserar. Wallströms tirad om Public Service är inte en del av lösningen. Utrikesministern, och det postmarxistiska tankegods hon tar med sig in i regeringen med en lydig public service som villigt bidrar till en vinklad nyhetsframställning är problemet.

Margot Wallström har dock rätt på en punkt: 

Public Service har ett värde ur ett civilförsvarsperspektiv. Frågan är hur det skall räddas och göras oberoende. Men den lösningen förutsätter att alla de som idag står som värdar för Stockholm Internet Forum; Carin Jämtin, Margot Wallström och biståndsminister Peter Eriksson hålls så långt borta från den mediala syltburken som möjligt.

 

Redaktörens kommentar:

Vi står helt utanför det bidragsindustriella komplex som medias skattefinansierade bidrag utgör. Det innebär att vi är för var tid helt fria att kritisera vad vi vill och hur vi vill. Ledarsidorna.se står inte i ekonomisk beroendeställning till den politiska makten vilket präglar vår journalistik.

Ledarsidorna är idag, vid sidan av Dagens Juridik, den enda media som bedriver konstitutionell journalistik. Som granskar regeringens lagstiftningsarbete i allmänhet och grundlagsfrågor i synnerhet.

Grundlagsfrågor, som omfattar mediegrundlagarna, borde vara av ett särskilt intresse för journalister och publicister men då merparten står i ekonomisk beroendeställning har de valt bort den nyhetsbevakningen. Detta höll på att kosta dig din informationsfrihet men där fri media, direktfinansierad av sådana som dig, lyckades vända utvecklingen.

Ditt bidrag behövs. Bli prenumerant eller Swisha in det du tänkte köpa en tidning som uppbär presstöd för på Swishnummer 123 535 62 82. 

Kom ihåg att såväl Bonnier- som Schibstedtkoncernerna ändå får bidrag från dig via skattsedeln. 

Oavsett om du köper en tidning från Bonnier eller Schibstedt eller inte är det faktiskt just du som bidrar till deras vinster.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se