Almedalsveckan – Last man standing

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se
  • Lördag 29 Jun 2019 2019-06-29
E-post 496

Imorgon börjar Almedalsveckan, en vecka som börjar tappa något av sin dragningskraft av flera skäl. Dels för att Socialdemokraterna och LO dragit ned på satsningarna efter att LO tappat Hamnplan 5 till Sverigedemokraterna, dels för att olika konsultföretag har domiinerat gatubilden de senare åren samt att kostnadsbilden för samtliga aktörer ökat dramatiskt. En Almedalssatsning är ingenting för den som inte har resurser bakom sig.

Artikeln som ljudfil:

Vad som kommer störa bilden i år vet vi inte men flera vänsterpartister gör nu sällskap med RFSL och bojkottar Almedalsveckan på grund av Nordiska Motståndsrörelsens, NMR, närvaro. Om detta finns fler saker att säga.

Att RFSL bojkottar veckan kan jag förstå och tycka är tragiskt och i grunden allvarligt. De har varit utsatta för NMR:s trakasserier genom åren som nu gått vinnande ur. Men att ett politiskt parti som säger sig vara motståndare till NMR ger vika för nazisterna är inte mycket att hänga i julgranen. Det spelar inger roll om hur mycket glåpord och hot om våld som NMR kommunicerar till i detta fall de vänsterpartister som kommunicerat sin bojkott på Expressen Debatt men jag förutsatte att de skulle stå kvar. Och inte skulle släppa territorium. 

Men de smiter undan när det hårdnar. När det verkligen gäller så har inte Vänsterpartiet tillräckligt med demokratiskt DNA för att stå kvar i frontlinjen. De är helt enkelt inte skapta för att visa politiskt mod när det hårdnar. De är något annat. Vad vet jag inte. Tragiska figurer i min värld. Det var när de behövdes som mest som de försvann från arenan.

Krig vinns för att de är valda står kvar och håller mark och debattutrymme, inte släpper efter. Vänsterpartiet släpper yta till NMR och framkallar just den reaktion som NMR vill uppnå. De går vinnande ur. Att skylla på polisens beslut är en mager och tunn försvarslinje. Genom att slåppa efter ger Vänsterpartiet NMR en seger till vilket innebär att de senare växer i styrka och vad blir då nästa arena att överge? Några frontsoldater i demokratins tjänst är inte Vänsterpartiet. De visar inte att de är beredda att försvara den.

Sedan går det inte att inte kritisera Morgan Johansson, justitieminister (S). Under förra mandatperioden lade dåvarande ordförande i Konstitutionsutskottet, dagens talman Andreas Norlén (M) och Tobias Billström (M) fram ett förslag där Kårlagen kopplades ihop med Brottsbalken på ett nytt sätt för att få undan rörelser och företeelser som NMR från Almedalen och andra poltiiska evenemang. Hade det förslaget antagits hade polisen kunnat ingripa på ett helt annat sätt i år men Johansson vill i stället gå via Regeringsformen och Yttrandefrihetsgrundlagen vilket gör att ett lagrum, om det nu går igenom, kan få bort NMR och liknande rörelser och organisationer som tidigast vid Almedalsveckan 2023. Med dagens utveckling av veckan är den sannolikt historia då eller marginaliserats till en picknick i parken.

Inte heller Region Gotland klarar sig undan kritik. Som projektägare har de inte arbetat tillräckligt hårt för att ta tillbaka förlorat utrymme från konsult- och lobbyorganisationerna och bereda plats för mer av politik och civilsamhällesorganisationer.

När det kommer till Socialdemokraternas ”bojkott” ser den ut att börja få effekt. I år är det 700 evenemang färre i Almedalden än tidigare år. Men det finns andra faktorer som förstärker detta, dels prisnivån på boenden, dels att Almedalsveckan i år avslutas med Sverigedemokraternas dag. Veckan blir framtung i år och avslutas med Sverigedemokraterna som för närvarande inte utgör politikens epicentrum. Jimmie Åkesson har varit frånvarande under våren efter Januariavtalet slöts och då vågmästarrollen är desarmerad ånyo för partiet en undanskymd roll inte bara i politik och samhällsdebatt utan även i realpolitiska termer. Det är ett delvis uttråkat parti som tidigare utgjorde politikens epicentrum som avslutar veckan vilket sätter sin prägel.

När det kommer till själva Almedalsveckan kommer Ledarsidorna.se vara på plats tillsammans med föreningen Khatoon. I ett eget tält på 45 kvadratmeter, granne med Aftonbladet på ”Mediagatan” kommer vi ha fokus på hedersrelaterat våld och förtryck samt ett och annat samtal om politisk extremism samt naturligtvis om våra universella friheter – rätten att hålla oss informerade, att uttrycka oss, organisera oss och genomföra möten. 

Jag drivs av att försvara inte bara yttrandefriheten. Jag drivs av att försvara rätten att välja vem vi vill leva med och hur vi vill leva. Min frihet börjar där din slutar och din börjar där min slutar. De skall befinna sig i balans och ingen av oss två har rätten att göra intrång eller inskränka andras motsvarande rätt.

Ja – du läste rätt. Det är John Rawls ursprungsposition. Någon annan är inte rimlig för en demokrat.

Fjolårets satsning med ”Andra sidan Almedalen” som sänds måndag till fredag kommer dessutom fortsätta med en ny programledare i fyra av avsnitten – Henrik Jönsson. Och gäster? Det kommer vi återkomma till – men några av namnen är givna som Rebecca Uvell, Aron Flam och naturligtvis jag själv i egen överviktig version och person.

Ledarsidorna.se fokus kommer vara att försvara de friheter och de rättigheter som hotas inte bara av NMR och justitieminister Morgan Johansson som på olika sätt från sina respektive perspektiv vill inskränka dessa för oss och där Vänsterpartiet nu kapitulerat kommer vi göra allt för att försvara. Samt naturligtvis, försvara alla dessa universella friheter som varje dag inskränks av klanledare och klankulturer som utsätter 1 000-tals främst unga kvinnor och män för hedersrelaterat förtryck.

Som en ödets ironi förenas Morgan Johansson, imamen Abo Raad och NMR i denna vision. Alla tre strävar strukturerat och metodiskt för att det är just deras bild av verkligheten som blir den enda. Johansson via grundlagsinstrumentet med något som bäst kommer liknas vid informations- och tankeförbud om det vill sig illa, NMR via det latenta våldskapital de besitter. Abo Raad i sina predikningar om ett framtida Kalifat med dödsstraff för apostater, konvertiter och homosexuella. Morgan Johansson vill även denna mandatperiod lägga fram ett förslag som begränsar medborgarnas informationsfrihet genom att införa begränsningar i rättsdatabaserna. 

Och det är inte bara regeringen som vill begränsa det fria ordet. Irene Wennemo, idigare statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet men nu krönikör på tidskriften Kvartal är av uppfattningen att Sverige behöver bygga någon form av ”skyddsvallar” på sociala medier för att debatten inte skall bli för hård. Skyddsvallar är ingenting annat än en form av censur eller åsiktsförbud.

Även om tonen är hård i många fall så har Sverige idag lagrum för att åtala de som passerar gränsen för det anständiga. Vilket sker. 

Vilka skyddsvallar som Wennemo avser driva opinon för att införa med hjälp av Kvartals och andra plattformar är okänt men lika lite som det går att vara bara lite gravid, lika lite går det att vara bara lite för yttrandefrihet eller bara vara för en viss form av yttrandefrihet med tydliga gränser. Att Wennemo och Morgan Johansson är partikamrater går därmed inte att missta sig på. Det är samma tankegods som bär dem framåt. De är sprungna ur samma politiska och demokratiska tradition tills annat bevisas. Bara tanken på att ”införa skyddsvallar” i debatten får nackhåren att resa på sig. I alla fall för egen del.

Men Almedalsveckan är en bra arena för detta försvar. Dels av yttrandefriheten men även ett utmärkt forum för kampen mot hedersrelaterat förtryck vilket blir vårt fokus. De universella friheterna är kommunicerande kärl. De individuella fri- och rättigheterna är universella. Som står över alla gudar, furstar, presidenter, klanledare, överstepräster, imamer och politiker som till exempel Morgan Johansson, imamer som Abo Raad samt organisationer som NMR. 

Det vill säga, en utmärkt arena så länge vi har dessa friheter kvar. Vänsterpartiet har lämnat. Socialdemokraterna är på god väg och det börjar nu drivas opinon för att införa  “skyddsvallar” i den politiska debatten.

Last man standing.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se