Det Muslimska Brödraskapet del nio – Den demokratiska paradoxen

© Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se®
  • Fredag 28 Jun 2019 2019-06-28
E-post 816

Sverige och det fria väst står inför en demokratisk paradox. Muslimska Brödraskapet utgör ett substantiellt hot mot den västerländska demokratin och de universella frihetsbegreppen samtidigt som de inte begår någon, eller speciellt många, olagliga handlingar.

Artikeln som ljudfil:

Det finns behov av en vidare diskussion om det Muslimska Brödraskapet utgör ett säkerhetspolitiskt hot i en vidare mening. Muslimska Brödraskapet är som tidigare beskrivits en nätverksorganisation vars mål är det samma som den Islamiska Staten men som i sin praktiska utformning och sitt arbete skiftar från land till land.

Muslimska Brödraskapet är förbjudet i ursprungslandet Egypten och har sedan den nu döde ex-presidenten Mohammed Mursi avsatts i en militärkupp nu flyttat sin huvudsakliga verksamhet till Qatar. Qatar är isolerat av huvuddelen av övriga länder i Mellanöstern men har som främsta allierade främst Iran och Turkiet. Turkiets regeringsbärande parti, AKP, är att betrakta som en de facto starkt politisk allierad till Muslimska Brödraskapet. Men i flera länder i Mellanöstern är Brödraskapet aktiva som politiska partier, i bland annat Jordanien och Marocko.

Det ideologiska överlappet

Det som föranleder problematiken är det ideologiska och teologiska överlappet som Muslimska Brödraskapet har med al Qaida och Islamiska Staten. I Sverige tydligast med de idag flera personer som har sitt ursprung i Muslimska Brödraskapet men som glidit över, utan att Muslimska Brödraskapet själv satt stopp i någon egentlig mening, till att begå eller förbererda terrordåd i Guds namn men på annat territorium än det svenska.

De svenskar som officiellt, och tidigare i media, blivit dömda är 

  • Munir Awad
  • Tarif al Sayyed Issa
  • Ahmad Qadan.

Där Awad och al Sayyed Issa kan kopplas ihop med Ibn Rushdsfären via familjeband och Ahmad Qadan som aktiv i biståndsorganisationen Muslim Aid med bland annat fd bostadsministern Mehmet Kaplan och Kista Folkhögskolas tidigare enhetschef Kajs Atallah i ledningen. Atallah idag även sammanhållande länk för Swedish United Dawa Center där den nu utvisningshotade imamen från Gävle Moské, Abo Raad, är verksam. Abo Raad bedöms av Säpo vara ett hot mot svensk säkerhet.

Internationellt finns fler exempel på hur medlemmar i Muslimska Brödraskapet, som nått dess högsta nivåer, glidit över till al Qaida och den Islamiska Staten. Före de nådde de högsta positionerna i Islamiska Staten och al-Qaida hörde Abu Bakr al-Bagdadi, Osama bin Laden och Ayman al-Zawahiri till sin gemensamma ideologisk föregångare, det Muslimska Brödraskapet. 

Deras karriärer tydliggör det betydelsefulla ideologiska överlapp mellan dagens mest våldsamma islamistiska grupper – Islamiska Staten och al Qaida å ena sidan och det globala Muslimska Brödraskapet å den andra. Bagdadi, bin Laden och al-Zawahiri passerade den otydliga och knappt synliga gräns som skulle ha separerat dem. 

Viktigast av allt att observera är att Muslimska Brödraskapet inte i något fall har hållit emot denna radikaliserade rörelse i någon form. Olika länder har mött detta med olika strategier. 

Strategierna mot Muslimska Brödraskapet

I Marocko, där Muslimska Brödraskapet öppet har tagit avstånd från våld, har Marocko redan från början infört spärrar i konstitutionen. Inget parti kan uppnå egen majoritet för att säkerställa eller försvåra så att inget teokratiskt parti kan ändra konstitutionen där de tre abrahamitiska religionerna har samma status. Unikt i arabvärlden.  Andra länder har, som Egypten och Syrien, förbjudit rörelsen helt. I Libanon rör de sig idag dock helt öppet och Beirut tjänade som arena när terrororganisationen Hezbollah och det Brödraskapstrogna Hamas inledde samtal om samarbete under 2018. Tre möten hann hållas, med bland annat närvaro från iransk ledning innan samtalen bröt samman men kontakterna finns kvar. Hezbollah och Hamas, med Brödraskapet, förenas i sitt hat mot staten Israel som de bägge vill förinta.

Det är därmed ingen slump, och helt möjligt eller till och med logiskt att se bland annat civilminister Ardalan Shekarabi och Omar Mustafa uppträda tillsammans. Shekarabi,  född i Manchester men som bott i Iran under delar av sin uppväxt och därmed shia-muslim, framträdde tillsammans med Omar Mustafa på Sergels Torg 2009 i protesterna mot staten Israel. Kontaktytorna finns därmed. Sedan lång tid tillbaka.

I publikhavet syntes symboler för Hamas, palestinska flaggor samt minst en Hezbollah-flagga. Omar Mustafa blev året efter ordförande för Islamiska Förbundet i Sverige som av dem själva vitsordat står Muslimska Brödraskapet nära och där Mustafas företrädare, moderaten Abderizak Waberi, senare kom att bli vice ordförande för FIOE, Muslimska Brödraskapets paraplyorganisation i Europa.

Vare sig Mustafa eller Shekarabi reagerade nämnvärt eller ens synligt på symbolerna i publikhavet utan stod tvärtom och vinkade leende tillsammans sida vid sida.

Men i det samlade väst har annars inget förbud utförts annat än att flera länder, som Storbritannien, noga följer Muslimska Brödraskapet. Muslim Aid blev, som ett exempel, tvingade att byta ut sin ledning under 2018 efter att de avslöjats finansiera terrororganisationer. Även systerorganisationen Islamic Relief har fått se sina bankkonton frysta under delar av tid och har nekats bli kund hos bland annat banken HSBC under 2016 efter misstanke om finansiering av terrororganisationer. Islamic Relief är, precis som Muslim Aid, representerat i Sverige och då med bland annat Omar Mustafa i ledningen.

Omar Mustafa har under förra mandatperioden ingått i minst en av Utrikesdepartementets handelsdelegationer, men då i egenskap av förbundsrektor för studieförbundet Ibn Rushd. Biståndsorganet Sida hade tidigare som avsikt att låta allt mer av biståndsstrategin i MENA vila på ett djupare samarbete med Islamic Relief.

Men något förbud i egentlig mening, annat än att andra västländer monitorerar Muslimska Brödraskapets nätverksorganisationer, har inte införts. Sverige undantaget då det idag inte ligger i Säkerhetspolisens uppdrag att bevaka denna organisation. Säkerhetspolisen har endast i uppdrag att bevaka de öppet våldsbejakande organisationerna och inte de som delar ideologi och teologisk plattform men inte öppet förespråkar våldsanvändning i Sverige eller i en svensk kontext.

Ett förbud finns ändå på det politiska ritbordet med den amerikanske senatorn Ted Cruz lagförslag och där Donald Trump inledningsvis ställde sig positiv men där lagförslaget nu tystats ner. Turkiets president Erdogan, med ett av NATO:s viktigaste geostrategiska lägen, har reagerat kraftigt mot planerna.

Bakgrunden till lagförslaget är inte ointressant och motiveras bland annat med att Muslimska Brödraskapet ingår i ett kluster som utgör ett hot mot amerikanska intressen oavsett var. Vid terrorattacken i Benghazi, Libyen, 2012 dödades ambassadören Christopher Stevens och tre andra ambassadtjänstemän. Attacken, visar det sig i senare utredning och i nu släppt underrättelsematerial, planerades av personer medlemmar i Muslimska Brödraskapet i samarbete med al Qaida som senare utförde den. De medlemmar i Brödraskapet som deltog i planeringen var i den nationella ledningen och därmed i direkt kontakt med Muslimska Brödraskapets andliga ledning. USA drar den inte helt orimliga slutsatsen att Muslimska Brödradraksapets andliga ledning på ett eller annat sätt godkänt angreppet.

Den svenska lagstiftningen och den demokratiska paradoxen

Muslimska Brödraskapet i Sverige begår inte några direkta olagliga handlingar i Sverige förutom i de enskilda fall som redogjorts för i domarna mot Munir Awad och Ahmad Qadan. Men Brödraskapet har vare sig tagit avstånd eller hållit emot. Muslimska Brödraskapets nätverksorganisation MMRK, Muslimska Mänskliga Rättighetskomittén har tvärtom ifrågasatt bland annat domen mot Munir Awad eller senare ”inte tagit ställning i skuldfrågan”. Muslimska Brödraskapet erkänner inte i detta fall dansk domstols legitimitet.

Men Muslimska Brödraskapet är en nätverksorganisation som har som mål att förändra det svenska samhället. De har som ambition att upprätta ett Kalifat och ett Kalifat kan inte uppstå, med alla dess komponenter som sharia och förbud mot apostasi och andra religioner, utan att den svenska Regeringsformen upphävs.

De driver denna opinon genom de rättigheter som Regeringsformen, Yttrandefrihetsgrundlagen och Tryckfrihetsförordningen ger dem och det är enlig mitt förmenande inget Sverige skall inskränka. Vad Sverige däremot bör ta sig en funderare över är hur mycket av detta opinonsarbete som skall, som är fallet idag, finansieras med skattemedel.

I nätverksorganisationerna, som i huvudsak finansieras med svenska skattemedel,  finns bevisligen inte tillräckliga motkrafter som kan hindra personer som Tarif al Sayyed Issa, Munir Awad och Ahmad Qadan att glida över gränsen till ren terrorism men fortfarande inom det gemensamma ideologiska överlappet och utgöra ett akut hot mot andra människor.

Det är med andra ord en demokratisk paradox som Sverige och det fria väst står inför. Muslimska Brödraskapet utgör ett substantiellt hot mot inte bara enskilda utan hela den västerländska demokratin och de universella frihetsbegreppen samtidigt som de inte begår någon, eller speciellt många, direkt olagliga handlingar just i Sverige.

Men de kan vara olämpliga ändå eftersom dess idéer och räckvidd leder till terrordåd och folkmord i andra länder.

 

 

Tidigare artiklar om det Muslimska Brödraskapet i Sverige:

 

Extramaterial:

Exempel på underrättelsematerial från US Department of Defence som pekar ut Muslimska Brödraskapet som delaktiga i terrorattacker i bland annat Libyen.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se