Kommunernas ekonomi: You do the math – Again

Copyright Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se
  • Onsdag 26 Jun 2019 2019-06-26
E-post 1534

Under gårdagen, tisdagen den 25 juni, beslutade Ludvika kommun om smärtsamma besparingar efter att ha fått resultatet för perioden januari-maj redovisat för sig. Ludvika kan tjäna som det kanske tydligaste exemplet på hur migrationen 2011-2015 nu slår igenom med full effekt ute i de kommuner som tjänade som storstädernas dumpningsplatser för migranter som inte storstäderna ville ha. Samtidigt har regeringen med stöd från Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Vänsterpartiet nu öppnat upp för Europas mest generösa anhöriginvandring genom att ta bort försörjningskravet.

Artikeln som ljudfil:

Den ekonomiska uppföljning som avhandlades på Ludvika kommunstyrelsemöte under gårdagen visar ett negativt resultat på 28,5 miljoner kronor för perioden januari till maj. Nämnderna får nu i uppdrag att ta fram och påbörja åtgärder. Under perioden var förvaltningarnas driftskostnader netto totalt 64,7 miljoner kronor högre än det budgeterade beloppet.

Den rapport som lades fram inför kommunstyrelsen är årets andra och avser januari till maj. Totalt var kostnadsökningen ännu större, 83 MSEK, men kompenserades av högre intäkter.

De största avvikelserna återfinns inom Social välfärd (ekonomiskt bistånd och placeringar/insatser), samt vård- och omsorgsförvaltningen med oväntat höga personalkostnader. Personalkostnaderna går att hänföra bland annat till den tid det tar att återställa bemanningen till tidigare lägre nivå efter att fjolårets statliga stimulansbidrag har dragits in. Ett exempel på detta är projektet ”Extra händer i vården” som var helt inriktade på att få migranter i arbete. Det är framför allt dessa lönekostnader som nu saknar stimulansstöd som förorsakat de skenande kostnaderna i omsorgsbudgeten.

Nämndernas uppdrag innebär att undvika ett underskott för helåret och i stället uppnå kommunens budgeterade överskott på 32,9 miljoner kronor. I september ska nämnderna ha rapporterat åtgärderna till kommunstyrelsen.

Det som inte framgår av kommunstyrelsens underlag inför mötet är nödvändigheten att skära i kostnadssidan långsiktigt. I underlaget framgår att många av kostnadsökningarna inte är dispositiva i egentlig mening. Ekonomiskt bistånd, för att ta ett exempel, uppvisade en ökning på nära 15 MSEK och kommunerna förfogar inte över vare sig ersättningsnivåer eller villkor som regleras av Socialstyrelsen och Socialtjänstlagen. Kommunstyrelsen tar heller inte in att i regeringens finansplan för perioden 2020-2022 finns endast hälften av indexuppräkningen med. Kommunerna kommer behöva skära ännu mer i budgetarna inför de kommande tre åren. Oaktat årets resultat.

Kommunstyrelsens ordförande Leif Persson (S) menar att underskottet beror på att den stora mängden anställda ska ha gett upphov till löneskulder. Dessutom säger han att runt 8 miljoner försvann i och med att Moderaternas och Kristdemokraternas budget klubbades igenom förra året. Persson nämner dock inte att den socialdemokratiska budgeten präglades av exakt samma neddragning i det kommunala utjämningsstödet. De ekonomiska effekterna skulle ha varit lika hårda oavsett regering.

Bugetunderskottet för Ludvika är  symptomatiskt för hela landet utanför storstäderna. Ludvika, Borlänge, Ljusnarsberg, Filipstad, Lessebo, Karlskoga, Hultsfred och många andra små och medlestora kommuner har tjänat som dumpningsplats för migranter som inte haft en arbetsmarknadsadekvat utbildning. När nu statsbidragen stryps eller tar slut blir överrullningseffekterna tydliga och det som Ludvika nu måste spara in kommer tränga undan andra kommunala – icke lagstadgade behov – ut ur budgeten. Även lagstadgade åtaganden som skola och omsorg kommer stå inför urglesningar.

Ludvika kan tjäna som det kanske tydligaste exemplet på hur migrationen 2011-2015 nu slår igenom med full effekt ute i de kommuner som tjänade som storstädernas dumpningsplatser för migranter som inte storstäderna ville ha. Samtidigt har regeringen med stöd från Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Vänsterpartiet nu öppnat upp för Europas mest generösa anhöriginvandring genom att ta bort försörjningskravet.

Dessa anhörigmigranter kommer flytta direkt ut till kommunerna och därmed öka belastingen ytterligare på skola och omsorg samt ekonomiskt bistånd. Det som till exempel Ludvika kommun ser redan nu som skenande kostnader. Utan att kommunerna kompenseras av staten efter det generösa riksdagsbeslutet om slopat försörjningskrav.

You do the math. Again.

 

 

Slutkommentar:

Du kan alltid kommungranskningsswisha på 123 535 62 82 för att vi skall fortsätta granska temperaturen i Sveriges kommuner.

Annars får du gärna bli prenumerant så vi får en stabilare plattform att stå på.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se