Likt solen har sin gång löper livet på UD vidare

Utrikesdepartementet. Foto: Utrikesdepartementet
  • Onsdag 26 Jun 2019 2019-06-26
E-post 921

EDIT:

Den 27 juni utsågs, i enlighet med vad Ledarsidorna.se förutspått, Elinor Hammarskjöld till Utrikesråd på regeringssammanträdet.

SLUT EDIT

 

Efter protester från oppositionen hoppas regeringen på att dämpa irritationen genom att utse en tidigare okänd kandidat till Utrikesråd för politiska frågor. Genom detta kan de då öppna dörren bakvägen och under senare delen av hösten i skuggan utse Efraim Gomez eller någon annan till den nya tjänsten som vice Utrikesråd politik utan att oppositionen reagerar. Likt solen har sin gång löper livet på Utrikesdepartementet vidare i samma hjulspår som tidigare.

Artikeln som ljudfil:

Uppdraget som utrikesråd för politiska frågor tillhör UD:s mest inflytelserika och prestigefyllda positioner. Tjänsten är opolitisk men innebär att vara nära rådgivare till UD:s politiska ledning med kabinettssekreterare Annika Söder och utrikesminister Margot Wallström (S). På listan över sökande, som SvD tidigare publicerat finns en rad personer med tunga UD-meriter.

De som sökt tjänsten var, när ansökningstiden löpt ut var

  • Efraim Gomez, departementsråd och chef för FN-enheten.
  • Carl Skau, ambassadör, vid FN-representationen i New York under Sveriges period i säkerhetsrådet.
  • Per Holmström, departementsråd, tidigare ambassadör i Nederländerna.
  • Julius Liljeström, departementsråd och chef för enheten för europeisk säkerhet.
  • Ann Dismorr, ambassadör, chef vid Mellanöstern- och Nordafrikaenheten.
  • Peter Semneby, tidigare ambassadör, Sveriges speciella sändebud för konflikten i Jemen.

– Det är ett antal kompetenta sökande som också kan beskrivas som karriärdiplomater och oförvitliga ämbetsmän. Det är Gomez som sticker ut, ssade utrikesutskottets vice ordförande Hans Wallmark (M) till SvD.

Chefen vid UD:s FN-enhet Efraim Gomez har varit ifrågasatt flera gånger, bland annat för ett upprop mot en möjlig alliansregering vilket Ledarsidorna kunde avslöja först av all media. Något som uppmärksammats av erfarna statsmän som tidigare stats- och utrikesminister Carl Bildt. Gomez har även i andra sammanhang visat sig stå kabinettssekreterare Söder nära.

Mer läsning: 261 UD-tjänstemän i gemensam protest mot regeringsskifte, sätter värdegrunden över Regeringsformen

Uppgifter gör nu gällande att Annika Söder nu stoppats från att utnämna Gomez till Utrikesråd för politiska frågor. Trots att den formella ansökningstiden för nya sökande gått ut har ett nytt namn tillfogats och som ser ut att bli nästa utrikesråd. Nuvarande rättschefen Elinor Hammarskjöld uppges vara aktuell för tjänsten trots att hon inte var med bland de första sex sökande.

Mer läsning: Nätverket som styr UD

Elinor Hammarskjöld är bland annat familjen Hammarskjölds representant i Hammarskjöldstiftelsens styrelse. Hammarskjöldstiftelsen är känd för att kunna vara Utrikesdepartementets “Black Ops”, eller arena för möten eller verksamhet som inte tål granskning av allmänhet och media utan ligger som en självständig stiftelse utanför statsförvaltningen trots att det är en av de viktigaste karriärvägarna för bland annat “Dirty Dozen”. Annika Söder har själv varit chef för stiftelsen.

Innan Hammarskjöld tillträdde som rättschef var hon personalchef under åren 2013-2016 då hon ansvarade för flera personaltillsättningar och befordringar av den krets på Utrikesdepartementet som ingår i, eller är direkt associerade med, kabinettssekreterare Annika Söders mest lojala opolitiska tjänstemän – de s.k. ”Dirty Dozen”. Opolitiska tjänstemän som byggt sina karriärer till att vara politiskt pålitliga till socialdemokratiska statsråd.

Per Enarsson utnämndes till ambassadör till Eritrea från att ha gått från en tjänst som kansliråd. Enarsson kom att ”hoppa över” minst ett steg, det som departementsråd. Utnämningen skedde samma år, 2015, som hans hustru Anna Karin Eneström utnämndes till Utrikesråd Politik, den befattning som nu skall tillsättas.

2015 utnämnde Hammarskjöld Efraim Gomez till chef för FN-enheten samtidigt som hans hustru Maria Guiterrez antogs till Diplomatprogrammet. Även Maria Guiterrez har visat upp en remarkabel karriär och är nu aktuell för en tjänst som enhetschef inom kort. Kabinettssekreterare Annika Söder är gudmor till paret Gomez-Guiterres barn.

Tidigare ambassadören i Jordanien, Erik Ullenhags företrädare, Helena Rietz utsågs av Hammarskjöld 2016 till UD AF, Afrikaenhet. Rietz är mer ingående porträtterad av Jan Mossander i boken ”Bland spioner, kommunister och vapenhandlare” när hon som nyutnämnd ambassadör under Carin Jämtin under den senares tid som biståndsminister fick någonstans mellan 10 och 30 MSEK att försvinna spårlöst från biståndsbudgeten under den ospecificerade och skenande posten ”konsultkostnader” som aldrig var budgeterat från början i ett demokratiprojekt. Ingen kan redogöra idag vart pengarna försvann – mail försvann och minnesfunktionerna brast för samtliga involverade som av en händelse dessutom koordinerat i tid och rum. Carin Jämtin är idag generaldirektör för biståndsmyndigheten Sida.

Såväl Jan Mossander som författaren Bengt G Nilsson har genom åren ingående beskrivit den totala svenska korruption som präglar UD:s verksamhet så fort kombinationen Afrika och bistånd dyker upp. Även om inte ministerstyre kan styrkas är det något som vilar som en osynlig hand över såväl Helena Rietz som andra UD-tjänstemän som kommit i kontakt med kombinationen biståndsarbete och den geografiska hemvisten Afrika och Mellanöstern i synnerhet.

Även Rietz make, Jon Åström Gröndahl – tillika ägare av restarurang Woodstockholm på Mosebacke i Stockholm, utsågs av Hammarskjöld till enhetschef på Utrikesdepartementet. Den sammanlagda månadslönen om cirka 160 000 kronor när paret Rietz – Gröndahl tjänstgör i Sverige är för snålt tilltagen för hushållet varför de fått sin bisyssla godkänd av arbetsgivaren och den politiska ledningen. Vid sidan av att samtidigt vara enhetschefer med ambassadörs status och titel i utrikesförvaltningen.

Att dryga ut de snålt tilltagna lönerna på UD är inte heller en isolerad företeelse, även presschefen Patric Nilsson tvingas till dubbelarbete genom sitt bolag Snipe Management att dryga ut lönen för att få livspusslet att gå ihop ekonomiskt. Även Nilssons sidoverksamhet är sanktionerad i den politiska ledningen då bland annat utrikesministern har varit en väl sedd gäst på Snipe Managements sommarmingel så sent som 2018.

Andra ur kretsen av politiskt pålitliga tjänstemän som blivit befordrade eller på annat sätt belönade av Hammarskjöld och Annika Söder under förra mandatperioden och som ingår i den kretsen är bland annat Per Örneus som utsågs till ambassadör samt Carl Skau som blev ministerråd och ansvarig för kampanjen till FN:s säkerhetsråd. Många av de som befordrats har anhöriga har även de fått befordringar som korrelerar i tid.

Genom att planera för en utnämning av Elinor Hammarskjöld till Utrikesråd för politiska frågor, trots att hon inte sökte tjänsten från början utan blev inkastad när Annika Söders egen kandidat Efraim Gomez blev politiskt omöjlig hoppas regeringen på att dämpa irritationen från oppositionen. Genom detta kan de då öppna dörren bakvägen och under senare delen av hösten i skuggan utse Gomez eller någon annan som tjänsten som vice Utrikesråd politik var avsedd för utan att oppositionen reagerar.

Likt solen har sin gång löper livet på Utrikesdepartementet vidare. I samma hjulspår som tidigare.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se