Muslimska Brödraskapet del åtta – Missionärerna och de Muslimska Familjedagarna

Från vänster: Rashid Musa, Abderizak Waberi och Omar Mustafa. © Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se®
 • Måndag 24 Jun 2019 2019-06-24
E-post 1141

En av Muslimska Brödraskapeta organisatoriska enheter som håller ihop finansieringen är studieförbundet Ibn Rushd. Även om företrädare för Ibn Rushd påstår inför andra, som MSB:s utredare, att de inte bedriver något missionsarbete och att muslimsk mission inte är någon del av dess verksamhet har detta varit dess huvudsakliga fokus sedan som senast 2012 och framåt. Detta styrks dessutom av Ibn Rushd och Islamiska Förbundet i Sveriges egen dokumentation.

Muslimsk mission, eller dawa, är ett huvudsakligt fokus för alla som ingår i nätverksorganisationen Muslimska Brödraskapet. Det kan ske på olika sätt, som genom friskolor och uppsökande verksamhet, men även genom folkbildningen. Muslimska Brödraskapets kärnorganisationer i Sverige; Islamiska Förbundet i Sverige, Ibn Rushd och Sveriges Unga Muslimer har alla sin roll att spela i detta arbete.

Artikeln som ljudfil:

Muslimska Brödraskapets mission

2012 arrangerade Ibn Rushd ett semiarium för 1 500 persoenr med en av Muslimska Brödraskapet mest välrennomerade predikanter, Sheikh Kamal el Mekki, i Stockholms Moské i samarbete med Islamiska Förbundet i Sverige. Sheikh Kamal el Mekki har fått smeknamnet ”Svarta bältet i dawa”. 

El Mekki stoppades tre år senare, 2015, från att föreläsa i Folkhets Hus i Rinkeby där han skulle föreläsa på evenemanget ”Är du redo för Ramadan 2015?” På Facebook-sidan för arrangemanget presenterades Kamal el-Mekki en av två huvudtalare. I ett Youtube-klipp kan man se Kamal el-Mekki föreläsa om att människor som väljer att lämna islam bör straffas med döden. Bland annat menar el Mekki att

”Islam har ett annorlunda system. Det är inte bara att leta upp och döda den som vill bort. Det sköts av myndigheter och omfattar procedurer. Det förs samtal med honom. De lärda försöker motbevisa hans argument. De ägnar dagar åt att försöka övertyga honom. Till slut uppmanar de honom att ångra sig, annars kommer han att dödas”.

Som värd för det senare evenemanget stod då Muslim Aid, den biståndsorganisation där tidigare bostadsminister Mehmet Kaplan återfinns i ledningen tillsammans med Kajs Atallah som är verksam i SUDC, Swedish United Dawa Center, samarbetsorganet för det svenska missionsarbetet där även den nu förvarstagne och utvisningshotade imamen vid Gävle Moské, Abo Raad, är verksam. Tanken var att el Mekki även skulle deltagit i ett arrangemang tillsammans med Kista Folkhögskola men detta ställdes även det in.

I Muslim Aid Sverige återfinns bland de aktiva Ahmad Qadan. Qadan var den förste att dömas enligt de sedan 2016 införda terroristlagarna. Han dömdes för att offentligt ha uppmanat till terroristbrott och att ha bett andra att ansluta sig till terrororganisationerna och att skänka pengar som skulle användas för att köpa vapen.

Alla påståenden att studieförbundet Ibn Rushd inte bedriver eller fokuserat på Dawa, eller mission, motsägs på alla avgörande punkter och med historien som grund dessutom av studieförbundets egen dokumentation där Dawa lyfts fram som en lyckad del av verksamheten. En verksamhet som dessutom, enligt Ibn Rushds egen verksamhetsberättelse och verksamhetsplan skall expandera.

Ett forum för detta var de numera nedlagda Muslimska Familjedagarna. Familjedagarna lades ner under våren 2019 och det sista arrangemang som genomfördes var konferensen i Stockholm våren 2018. 

De Muslimska Familjedagarna

Muslimska Familjedagarna var en årlig konferens som anordnades i Kista utanför Stockholm mellan 2008 och 2018. Den attraherade inte bara anhängare till Muslimska Brödraskapet utan även en rad med svenska politiker och andra. Bland de närvarande genom åren märks inte bara professor Mattias Gardell, Uppsala Universitet utan även riksdagsledamöter.  Familjedagarna ställdes in med kort varsel vårvintern 2019 och all historia är idag helt raderad från internet.

Att nedläggningen av familjedagarna meddelades bara månaderna innan regeringens utredning om demokratikriterier för statsbidragen bör inte vara något som skedde slumpartat, inte heller Ibn Rushds, en av arrangörerna till familjedagarna, mediala motoffensiv där de lyfter fram sin närvaro i utanförskapsområden. För Ibn Rushd vidkommande är det avgörande att sätta en annan bild då Folkbildningsrådet, Ibn Rushd enskilt största bidragsförmedlare av offentliga bidrag, blir klar med sin utredning om studieförbundets demokratiefterlevnad under hösten 2019. 

Folkbildningsrådet genomför för närvarande en intern granskning av Ibn Rushd efterlevnad av demokrativillkor och demokratiska värderingar. Valet av utredare föll på professor Erik Amnå som tidigare har representerat andra organisationer vars idéer och synsätt sammanfaller med personer och organisationer som står Ibn Rushd nära. Banden med bland annat Socialdemokrater för Tro och Solidariet och därmed Ibn Rushd-sfären finns i bakgrunden men redogörs inte för i Folkbildningsrådets granskning.

Mer läsning: Folkbildningsrådet granskar Ibn Rushd – Uppenbara risker för jäv

Inte bara Veronica Palm, S, har som den mest namnkunnige socialdemokraten har deltagit i de Muslimska Familjedagarna. Även hennes partikollegor Therese Lindberg och Lawen Redar, samtliga tre från Stockholms Arbetarekommun har vid återkommande tillfällen utgjort delar av den politiska inramningen. Lawen Redar satt förra mandatperioden i riksdagens justitieutskott men sitter idag i kulturutskottet – det utskott som bereder villkoren för bland annat de kulturbidrag som fördelas ut till det muslimska civilsamhället. Det är kullkurutskottet som kommer bereda eventuella skärpningar av demokrativillkoren.

Dessa socialdemokrater har haft sällskap av bland annat Roger Haddad (L), Abir al-Sahlani (C), Désirée Pethrus (KD), Amir Adan (M) och Mats Pertoft (Mp) vid Familjedagarna 2013, ett av de år som samlade flest jihadistpredikanter och andra som uttryckte hat mot homosexualitet. Det som förenar såväl arrangörer som deltagare är att de konsekvent, år efter år, inte haft en aning om vilken kontext de medverkar i och vad föreläsarna representerar eller framför för åsikter.

Arrangörerna, de tydligaste organisatoriska enheterna för Muslimska Brödraskapet i Sverige; studieförbundet Ibn Rushd, Sveriges Unga Muslimer samt Islamiska Förbundet i Sverige bjöd löpande in föreläsare och predikanter med tydliga antisemitiska och exkluderande samt på annat sätt fundamentalistiska åsikter och budskap. Exemplen är flera vilket framgår av bland annat Magnus Sandelin, Stiftelsen Doku.nu grundare, granskning av Sveriges Unga Muslimer åt MUCF, Myndigheten för Ungdoms och Civilsamhällesfrågor:

 • Yvonne Ridley, en känd brittisk konvertit och antisemit föreläste vid familjedagarna 2013. Ridley antisemitiska åsikter och budskap har även granskats av stiftelsen Expo. Yvonne Ridley har även bjudits in till Riksdagen av dåvarande riksdagsledamoten Mehmet Kaplan, Miljöpartiet.
 • Den amerikanske predikanten Yasir Qadhi bjöds även han in till de Muslimska familjedagarna 2013. Yasir Qadhi har gjort flera hätska uttalanden mot judar och homosexuella, till exempel:

  ”I remember how homosexuals were looked down upon and the names that were given to these people, and how disgusted the average masses were with that segment of society. Now look, now look at how we have regressed, not progressed. Where it is impossible, forget a Muslim, even a Christian or a Jew can not stand up in public in front of a non-Muslim audience and speak against homosexuality, he is a homophobe, he is an evil person, how dare he preach his hatred against this group of people”?

 • Den palestinske författaren Azzam Tamimi bjöds in till de Muslimska familjedagarna 2013. Han har flera gånger lanserat antisemitiska konspirationsteorier, bland annat om att ”judiska pengar” kontrollerar amerikanska politiker och att det bakom ”Israel och sionismen” står en ”propagandamaskin som inkluderar majoriteten av amerikanska medier [och] den amerikanska filmindustrin”.
 • Bilal Mizher är en föreläsare som framträtt flera gånger hos Sveriges unga muslimer och dess medlemsorganisationer. 2013 och 2014 föreläste han till exempel på Muslimska familjedagarna. Bilal Mizher har samtidigt i slutna nätforum visat att han stödjer terrorstämplade grupper och spridit propaganda för våldsbejakande islamism blev uppmärksammad i SVT när han inte tog avstånd från en av sina imamer som uttryckt kvinnofientliga åsikter.
 • TV-predikanten Sheikh Jassem Al-Mutawa från Kuwait bjöds in till Muslimska familjedagarna 2014. Al-Mutawa har legitimerat visst våld mot kvinnor inom äktenskapet.
 • Adnan Abou Chakra har blivit inbjuden som föreläsare under Muslimska familjedagarna, Ibn Rushd samt till Malmös unga muslimer. Abdul Rashid Mohamed är imam vid Göteborgs moské samt studieansvarig för Göteborgs koranläsarförbund. Abdul Rashid Mohamed har tidigare uppmärksammats för att ha avrått en misshandlad kvinna från att anmäla brottet till polisen.
 • År 2015 var Anas al Tikriti inbjuden som föreläsare till Muslimska familjedagarna. Anas Al Tikriti är ordförande för Cordoba Foundation som av David Cameron har beskrivits som en ”political front for the Muslim Brotherhood”. Anas Al Tikriti är Muslimska brödraskapets huvudtalesperson och lobbyist i Storbritannien.Tikriti har själv sagt att brödraskapet stödjer Hamas och uttryckt åsikten att ”om du är ockuperad så behöver du fight back”. Tikriti har även grundat en grupp som heter ”the British Muslim Initiative” med en “senior commander” för Hamas, Mohammed Sawalha, och Hamas speciella sändebud; Azzam Tamimi. Azzam Tamimi var inbjuden till familjedagarna redan 2013.
 • Inför 2018  bjöds Noureddine al-Khademi, även känd som Imam Jihad, in till Muslimska familjedagarna. Al-Khademi har bland annat hetsat mot homosexuella och uppmanat muslimer att resa till Syrien och utkämpa heligt krig (jihad). Noureddine al-Khademi anlitas fortfarande av Ibn Rushd i bland annat Helsingborg vilket bland annat Nyheter Idag rapporterat om.

Mer läsning: Imam Jihad gästar de Muslimska Familjedagarna

Spårlöst försvunna – men Muslimska Brödraskapet lever vidare

Det finns idag inga spår av de Muslimska Familjedagarna på internet. I samband med att beskedet gavs om att Familjedagarna skulle läggas ned i en kort pressrelease släcktes hemsidan med all historik ner. Idag pekas adressen om till en sida som ger information om utbildning till svetsare.

Det kan inte uteslutas att den Muslimska Bokmässan, som startades 2018 i Skåne, på sikt kommer att ersätta de Muslimska Familjedagarnas funktion.

Att studieförbundet Ibn Rushd är en del av Muslimska Brödraskapets dawa-organisation skall anses vara styrkt. Detta förstärks med Ibn Rushd egen redovisning av dels dawa-verksamheten som sådan men även i förteckningen av vad studieförbundet fokuserar på.

Rent organisatoriskt bekräftas banden med den organisation som själva säger att de är en del av Muslimska Brödraskapet, Islamiska Förbundet i Sverige, genom personunioner och hur de olika företrädarna byter position med varandra.

Mellan åren 2011-2016 var Ibn Rushd förbundschef Omar Mustafa ordförande för IFiS för att efterträdas av Temmam Asbai som en gång grundade studieförbundet Ibn Rushd. Omar Mustafas föregångare som ordförande för IFiS var den tidigare riksdagsledamoten Abderizak Waberi, M, som var öppen med att han ville införa sharia-lagstiftning för svenska muslimer.

Omar Mustafa var 2015 samtidigt som han var förbundsrektor (dagens förbundschef) för Ibn Rushd och ordförande för IFiS även VD för Granhedsgården AB när hälften av kursgården överfördes till IFiS som samtidigt ombildades till en stiftelse. Denna transaktion var Ledarsidorna.se först om att avslöja.

Mer läsning: Svindlande affärer

Sammanfattning och slutsatser

Det konsekventa valet av olika former av jihadist- och sharia-predikanter som genomsyrat Ibn Rushd verksamhet bekräftar bilden av inte bara Muslimska Brödraskapets etablering i Sverige utan även den ideologiska och teologiska grund som verksamheten vilar på. Valet av föreläsare pekar tydligt ut i vilken riktning som Muslimska Brödraskapet vill utveckla Sverige och den muslimska diasporan i.

Att påstå att studieförbundet Ibn Rushd inte bedriver dawa, eller missionsarbete är helt enkelt inte ett rimligt påstående. Dessutom en mission med tydliga separatistiska och antidemokratiska mål och ur ett svenskt perspektiv en vilja till ett samhällsbygge som i alla väsentliga grundläggande demokratiska perspektiv saknar stöd i den svenska regeringsformen.

Den ständiga rotationen av bekräftade medlemmar i rörelsen det Muslimska Brödraskapet styrker även den nätverksstrategi som Brödraskapet vilar på och som utvecklats i främst Nordamerika.

Det bör dock poängteras igen att Muslimska Brödraskapet är långt ifrån att vara representativa eller ens i majoritet av Sveriges muslimer. Inte heller representerar de alla muslimers teologiska uttolkning av Koranen. Islam är en av de mest diversifierade religionerna som finns idag och har starka influenser av lokala klankulturer. Det som är Brödraskapets styrka är deras organisatoriska förmåga och höga grad de har av finansiering med hjälp av skattemedel.

De flesta svenska muslimer har, vågar jag påstå, flytt från den form av teokrati som Muslimska Brödraskapet har som ambition att införa. En teokrati som i sin praktik kommer vara till förväxling lik den regim som idag regerar i Iran.

Muslimska Brödraskapet i Sverige begår inga kända brott vilket måste understrykas men deras verksamhet leder mot ett slutmål där huvuddelarna av våra universella friheter, såsom religions-, yttrande-, mötes- och tryckfriheter kommer att inskränkas på samma sätt som homosexualitet och apostati kommer att straffas med döden den dagen Muslimska Brödraskapet nått sitt slutliga mål med ett återuppståndet Kalifat.

 

 

Tidigare artiklar om det Muslimska Brödraskapet i Sverige:

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se