Rinkebysvenska – Ett samhällsproblem

  • Torsdag 27 Jun 2019 2019-06-27
E-post 2551

De två unga män som sköts ihjäl i en bil i Herlev utanför Köpenhamn under tisdagskvällen var svenskar från Järvafältet i Stockholm. Rinkeby respektive Tensta. Männen hade olika positioner i det kriminella gäng, Shottaz, som bland annat utför kontraktsmord. Dessa två män, och den svenske rapparen Jaffar Byn, sätter en misslyckad integration i kombination med problemen med klankulturellt tänkande  på sin yttersta spets. Och problemen är här för att stanna. De utgör idag ett akut samhällshot på samma sätt som de återvändande IS-anhängarna.

Artikeln som ljudfil:

I samtal med Hamid Zafar, AKA rektor Hamid, är vi i sak överens om det mesta. Kanske framför allt det långsiktiga arbetet som nu måste få ta plats vid sidan av ett bredare arbete med lagstiftningarna mot gängkriminalitet och hedersrelaterat våld. 

Det som var intressant i det samtalet är att Hamid Zafar är bland de första jag hör säga öppet att Sverige riskerar att ha ännu större problem med integrationen av den tredje och sannolikt fjärde generationens migranter än med den första och den andra. En helt korrekt iaktagelse men det krävs mod att säga detta i Sverige idag som inte ens vill erkänna att det finns problem med den första generationens migranter, knappt den andra heller.

Ute i Europa går debatten vidare kring integrationen av migranter där de flesta parlamentariker menar att det är en av vår tids största ödesfrågor. Jag sitter i tankesmedjan APEMA Adviory Board där vi diskuterar bland annat dessa frågor med parlamentariker från hela Europa vid seminarier i Bryssel, Barcelona, Paris etc. I Europa finns ingen beröringsskräck – bara en ambition och en allt bättre förmåga att bryta inte bara jihadismens och den våldsbejakande islamismens makt utan även hedersrelaterade frågor. Problemen och hoten flyter in i varandra och är intimt förknippade med integrationen.

Flera undersökningar visar på att gängkriminalitet, hederskultur och religiöst influerade politiska åsikter riskerar att bli än mer radikala i såväl andra som tredje generationens migranter. 

I Sverige har VHEK, Varken Hora eller Kuvad, riksdagsledamoten Amineh Kakabavehs organisation låtit ta fram 1100- respktive 1200-rapporterna som pekar entydigt i denna riktning. 

Migranter som växt upp i utanförskapsområden som saknar ett eget språk och därmed gjort sitt eget hopkok av föräldrarnas och andra ursprungskulturer löper störst risk att föra negativa och repressiva delar av sina ursprungskulturer vidare i en ännu extremare form än sin föräldrageneration. De löper dessutom en överrisk att bilda nya klanstrukturer, inte sällan med kriminella livsstilar. Klanlösa och identitetslösa söker de, och bildar, nya klanstrukturer.

Rapparen Jaffar Byn är ett exempel på detta. Dömd till fyra års fängelse för att bland annat vara en del av de livsstilskriminella gäng som dominerar delar av Järvafältet i Stockholm. På frågan vad han skulle göra i fängelse var en av hans målsättningar att lära sig svenska för att bryta sin kriminella livsstil. Det räcker med att lyssna på intervjun i Expressen för att förstå varför. Jaffar Byn är född och uppvuxen i Rinkeby. Och borde drygt 20 år gammal kunna prata svenska. 

Där förtjänar Mona Sahlin, socialdemokraternas tidigare partiledare, skoningslös kritik. Hon öppnade dörren på vid gavel för en utveckling vi nu börjar skörda frukterna av.

Mona Sahlin menade att  bland annat att ”Rinkebysvenska” var ”häftigt” och lyfte fram denna mishmash av tio-tolv olika språk och kulturell rotlöshet som föredömlig. Som om det vore framtiden för Sverige. Mona Sahlins och de som delar hennes tankegods vurm för ungdomar och unga vuxna som inte kan prata rent på något språk – inte ens sina föräldrars – har orsakat minst en generation barn och ungdomar i utanförskapsområden irreparabel skada.

Den skada Sahlin och hennes anhängare har åsamkat dessa generationer åskådliggörs bäst i förordet till Mark S Weiners ”Rule of the Clan”. När starka klankulturer splittras skapas nya klaner som blir hybrider av de gamla. Nya klaner med nya blodslinor som riskerar att ta till sig det sämsta av det gamla och sin omgivning. Detta skapar bland annat det som internationellt är känt som ”clan criminality”. Hybridklaner som glider över extrem religiositet och organiserad kriminalitet. Kryddat med hederskultur och hedersnormer samt ett eget språk som omvärlden inte förstår.

För barn och ungdomar som tar med sig ”Rinkebysvenska” vidare i livet hamnar de i ett språkligt och kulturellt ingenmansland och vakuum som fylls med annat och andra värderingar. De blir inte förstådda av sina föräldrar eller far- respektive morföräldrar, de blir inte heller förstådda av det svenska samhället. De förstår vare sig den klan de lämnar eller omvärlden. De hamnar helt utanför och riskerar då att utveckla sina egna tolkningar av än det ena, än det andra. Detta förstärks med att det varje år lämnar 6 000 elever grundskolan utan kompetens att gå in i gymnasieskolans yrkesprogram eller heller arbetsförmedlingens korta kurser. De är i praktiken analfabeter på alla språk. Och utanför den ordinarie arbetsmarknaden. 

En tidigare lärare i ett särskilt utsatt område sade till mig när jag jobbade med researchen för ”Efter Sverige”. Vi satt med Skolverkets statistik och tittade på siffran 6 000 elever, eller fem procent av varje årskull, som lämnar skolan utan några som helst relevanta kunskaper för att bli en del av samhället. Vi kan kalla henne för Annelie. Hon lade papprena på bordet, lutade sig fram, tittade mig stint i ögonen medans hon höll fingret på siffran 6 000 och sade:

-”Johan. 1984 ansåg Sverige att de mellan 200 och 400 som anslutit sig till organiserad motorcykel-relaterad brottslighet var ett akut samhällshot. De här 6 000 är årets rekryteringsbas för att fylla på inte bara motorcykelgängen. De bildar även andra. Denna grupp ökar med 6 000 varje år. Ingen pratar om den bomb dessa är. En bomb som helt enkelt måste desarmeras. Varje år”.

Det är ur dessa som inte bara organiserade kriminella rekryteras. Det är även här den andra, tredje och fjärde generationens svenska hederskultur utvecklas. En hederskultur som kryddas med förvirrade teologiska resonemang då dessa, om de nu genomgår en religiös radikalisering, blandar enstaka suror eller verser med vad de tror gör dom till bättre troende. Inte sällan kan de bara recitera enstaka suror ur Koranen om det är den religiösa skrift de hämtar sina vanföreställningar ur. Vanföreställningar som vare sig är wahhabistiska eller salafistiska. De utvecklas till något eget extremradikalt eller till något extremkriminellt. De vill vara bättre än något de inte vet vad det är.

Och med detta följer en skruvad syn på kriminalitet, våld, förtryck, kvinnor och sexualitet. Ett direkt, och akut, hot är dessa 6 000 unga vuxna som varje år ramlar ur systemen. Och är det något som vid sidan av repressiv lagstiftning mot hederskultur kan hjälpa till att bryta tankemönster och kultur är det att ge denna nästa generations förtryckare en bildning som tar dem in i samhället. 

Snart kommer den andra generationens icke intergrerade unga män, som de som sköts till döds i Köpenhamn eller de som repatrierat sig själva från IS skaffa barn. Svenskfödda men som är analfabeter i både sina föräldrars kulturer och den svenska kulturen. Deras barn och barnbarn kommer inte ha bättre förutsättningar. Med detta samhällshot brottas merparten av Europas länder nu. I Sverige är det fortfarande inte tillåtet att prata om något annat än ”vårt fina Rinkeby” för att citera förra kommunalrådet i Stockholm Karin Wanngård, S.

Det är därför jag avskyr Rinkebysvenska så mycket. Inte personen – utan den ständiga påminnelsen om snart två decenniers helt havererade integrationspolitik. En integrationspolitik där inte bara regeringen Löfven bär ett tungt ansvar utan även Alliansen I och II.

Lyssna på Jaffar Byn. Det är lika tragiskt som tydligt när han säger att han under sin tid i fängelse ska lära sig svenska. Han är över tjugo år gammal. Han är född och uppvuxen i Sverige. Men han kan inte svenska.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se