Sverige riskerar tappa strategisk vapenaffär. Regeringen och moderaterna pekas ut som ansvariga

Ungerns JAS 39 Gripen. Foto: Wikipedia
  • Måndag 3 Jun 2019 2019-06-03
E-post 2766

Den hårda svenska retoriken mot Ungern och den ungerske premiärministern Viktor Orban kommer få allvarliga och ej överskådliga konsekvenser för svensk industri. Ungern ser nu ut att överge tidigare inriktningsbeslut, att förvärva JAS 39 Gripen, och förvärvar istället amerikanska F-35. Allt beroende på de politiska friktioner med Ungern som skapats av regeringen tillsammans med bland annat moderaternas partiledare Ulf Kristersson.

Artikeln som ljudfil:

Moderaterna initierade innan valet till EU-parlamentet tillsammans med andra partier inom EPP-gruppen en process för att sparka ut ungerska Fidesz. Det skrev Moderaternas partiledare Ulf Kristersson tillsammans med Finlands finansminister Petteri Orpo, Samlingspartiets ordförande, i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Som skäl för att utesluta Fidesz nämner man bland annat inskränkningar i pressfriheten och ”ovärdiga” anti-EU-kampanjer.

Kristersson och moderaterna anslöt sig därmed till regeringens linje att hårt och offentligt löpande kritisera Ungern i allmänhet och premiärminister Viktor Orban i synnerhet något som föranlett motkritik från Ungerns regering. Utrikesminister Margot Wallström kritiserades för ett Twitterinlägg där hon stöttar Frankrikes president Emmanuel Macron i en pågående osämja med den ungerske premiärministern Viktor Orbán angående den europeiska migrationspolitiken. “Bring it on (kom an)”, skrev den svenska utrikesministern som svar på ett tidigare utspel från Orbán och Italiens inrikesminister Matteo Salvini.

 

Ordkriget tog ett steg till under februari då socialförsäkringsminister Annika Strandhäll i en debattartikel i Aftonbladet jämförde Ungerns inrikespolitik med nazismens i Tyskland under 1930-talet. Detta föranledde att den svenske  ambassadören i Budapest kallades upp med anledning av Annika Strandhälls kritik mot den ungerska familjepolitiken. Det svenska utrikesdepartementet bekräftade att den svenske ambassadören blivit uppkallad med den korta kommentaren att Sverige och Ungern har väldigt olika syn på kvinnors rättigheter och familjepolitik.

Det ungerska utrikesdepartementet å sin sida för fram det olämpliga i att offentligt kritisera andra länders inrikespolitik utan att först ha åtminstone förvarnat via de diplomatiska kanalerna. Något vare sig Hans Dahlgren, numera ansvarigt statsråd för EU eller utrikesminister Margot Wallström någonsin ansett sig behöva.

Den sedan lång tid allt mer stigmatiserande och hårda ton som regeringen och numera oppositionen använder sig av mot Ungern har nu fått stora konsekvenser för svensk exportindustri i allmänhet och svensk export av försvarsmateriel i synnerhet. Idag leasar Ungern JAS 39 Gripen av den svenska staten.

Det ungerska flygvapnets roll är primärt att verka i defensivt syfte. Alla förband och enheter inom flygvapnet är organiserade i ett kommando, Air Command and Control Centre. En jaktdivision inom flottiljen (“Puma” squadron) opererar med JAS 39C Gripen. Från 2006 hyr det ungerska flygvapnet 14 JAS 39 Gripen (varav 2 är tvåsitsiga) från den svenska staten. Avtalet som ingicks med början 2006, sträckte sig över en period på tolv år, vilket senare förlängdes till 2026. 

För Sveriges del av det en strategisk affär för att skaffa sig ett insteg på den ungerska och europeiska markanden och sedan kunna sälja uppdaterade versioner av vapensystemet när Ungern hade råd. Leasing-upplägget var ett sätt att både skaffa sig en fördel i kommande upphandlingar samtidigt som Sverige ville gå Ungern till mötes som vid tiden för avtalet hade begränsade resurser att uppdatera sin jaktstridskapacitet.

Ungern har nu vänt bort blickarna från Sverige och utreder andra alternativ, främst av politiska skäl rapporterar bland annat Military Watch med goda källor i den ungerska statsförvaltningen. Uppgifterna har dock funnits i Ungersk media under en längre tid. De system som utvärderas är amerikanska F35-A som anses vara inte bara ett mer kostnadseffektivt system utan även att en affär med USA skulle stärka banden länderna emellan. Sverige anses inte vara, trots det gemensamma medlemskapet i EU, en partner längre.

Ett förlorat leasingkontrakt och i förlängningen en situation där Sverige tappar ytterligare en i praktiken kassaskåpssäker exportaffär av JAS 39 Gripen kommer slå hårt på svenska SAAB-koncernen och Gripens potential att kunna exporteras till andra länder. Att tappa en affär på den hemmamarknad som EU är, trots den fördel ett leasingkontrakt medger, kommer få oöverblickbara konsekvenser för Sverige.

Inte bara fabriken i Linköping kommer att förlora arbetstillfällen. Svensk spetsforskning kommer skadas för lång tid framöver och därmed Sveriges förutstättningar att vara en teknikledande nation. Detta förstärks av Sveriges svaga ambitioner att leva upp till återköpsklausulerna i avtalet om SAAB:s system Erieye försäljning till Saudiarabien samt de stora osäkerheter kring samarbetsavtalet som ingicks i exporten av JAS 39 Gripen till Brasilien. Det senare avtalet är så utformat att Sverige har riskerat att öppna upp hela patentplattformen kring vapensystemet vilket i sin tur möjliggör för Brasilien att med annan partner utveckla nästa generations Gripen utan svensk inblandning. Utöver det kommer en osäkerhet i affären med Indien. Denna är direkt avhängig på hur avtalet med Brasilien kommer att utvecklas. USA kan mycket väl hindra en vidareexport av den amerikanska grundforskning på komponenter som ingår i JAS 39 Gripen-systemet vilar på. Endast Ledarsidorna.se har analyserat denna situation tidigare av svensk media. Inklusive finanspress.

Mer läsningPartner till USA eller lågt värderad nyttig idiot till Kina

För den situation som nu rullas upp i relation till Ungern, som kommer öka svårigheterna för Sverige och svensk spetsteknisk forskning ansvarar inte bara Stefan Löfven och Margot Wallström utan även moderatledaren Ulf Kristersson som nu anslutit sig till att kritisera Ungern offentligt utan föregående diplomatiska underhandskontakter.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se