Tro och Solidaritet ger sig in i Hederförtryck-debatten – Blandar bort korten

Hederskultur. © Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se®
  • Tisdag 4 Jun 2019 2019-06-04
E-post 1585

Som en av punkterna i Januariavtalet mellan regeringen och Liberalerna samt Centerpartiet fanns en tydlig ambition att arbeta med repressiv lagstifnting mot hedersrelaterat förtryck. En helt oförberedd socialdemokrati försöker nu navigera i ett nytt politiskt landskap och det är ingen slump att Socialdemokrater för Tro och Solidaritet ger sig in i den partiinterna debatten med ett färdigt förslag. Ett färdigt förslag med uppenbara kulturrelativististiskt tankegods och där det etnofascistiska inslagen gömts undan bakom förklaringar som att #metoo är en rörelse som kan kopplas till arbetet mot hedersrelaterat våld.

Artikeln som ljudfil:

Socialdemokrater för Tro och Solidaritet har en lång historia av att relativisera och förminska kulturellt motiverat hat och våld. Den tidigare ordföranden Peter Weiderud lät 2011 förstå att hat riktat mot homosexuella från muslimska socialdemokrater kunde accepteras då dessa muslimska medlemmar inte kommit lika långt i sin demokratiska evolution. Att Socialdemokrater för Tro och Solidaritet är en kulturrelativistisk organisation gränsande på etnofascismens rand är ingen nyhet med andra ord. Något som går igen i den strategi som de lanserat i dagarna.

Socialdemokrater för Tro och Solidaritet vill skapa en egen svensk definition av hedersrelaterat våld. Inledningsvis får detta som effekt att om det implementeras en egen definition kommer inte internationell forskning komma att kunna användas i den svenska debatten utan Sverige får klara sig med det som bland annat professor Mattias Gardell vid Uppsala Universitet och nätverket kring honom och Antirasistakademien låter ta fram.

Hela det nätverk som omger Gardell och hans livskamrat professor Edda Manga samt Antirasistakademien har i många år stöttat de krafter som vill skapa kulturella enklaver i det svenska samhället där Rashid Musa, ordförande för Sveriges Unga Muslimer, bara är ett exempel. Musa är av uppfattningen att Sverige kolonialiserar svenska förorter och att en dag kommer hans folk ställa sig upp och kräva sina rättigheter. Då Musa är en del av nätverksorganisationen Muslimska Brödraskapet är det med stor sannolikhet den organisationens lagar och regler som skall implementeras i de svenska förorterna när dessa har brutit sig loss från den svenska kolonialiseringen.

Tro och Solidaritets förening Hjärta var den inkörsport till det politiska systemet som Rashid Musa och den nuvarande förbundsrektorn Omar Mustafa en gång använde sig av och står fortfarande studieförbundet Ibn Rushd nära.

Enligt Socialdemokrater för Tro och Solidaritet är Hedersrelaterat våld en växelvis process där bland annat socioekonomiska faktorer och svenska patriarkala strukturer spelar en stor roll. 

Inte med en rad beskriver de att hedersrelaterat våld i form av könsstympning eller traditioner med heltäckande klädsel för minderåriga barn och kusingifte är en i allra högsta grad importerad företeelse. I ursprungskulturerna har hedersrelaterat förtryck funnits i tusentals år i syfte att kontrollera kvinnors sexualitet, hålla ihop egendomar och många andra skäl. För att en migrant passerar den svenska gränsen blir inte hedersrelaterat förtryck över natt en svensk socioekonomisk fråga eller något som har med #metoo att göra vilket Tro och Solidaritet implicerar.

Det är heller inte så att det är bara låginkomsttagare från ursprungskulturerna som tar med sig dessa sedvänjor till Sverige. När det gäller kusingifte är det en sedvänja som vilar på ekonomisk grund – att skydda egendomar från att splittras eller spädas ut genom att ta in nya blodlinor i ägandet av till exempel djurbestånd eller odlingsmark. I allra högsta grad ett sätt för höginkomsttagare och kapitalägare att skydda sina intressen. Det gör att Tro och Solidaritets teorier om socioekonomiska faktorer faller platt.

Hederskultur är kulturellt betingat. En kultur som är äldre än alla de abrahamitiska religionerna. Hederskultur finner sin legitimitet i religion men rötterna är djupare.

Samma eftergivenhet och relativiserande kring hatet mot HBTQ-personer och judar visar nu Tro och Solidaritet upp mot offren för hedersrelaterat förtryck genom att föra in en rad andra påhittade faktorer. Tro och Solidaritet skriver att de gör det för att inte förlora fokus på den utsatte med det får precis motsatt effekt. För över skulden på samhälle och i viss mån offer istället för att ta tag i gärningsmännen och klankulturen. Idag, för att ta ett exempel, utgår svensk lagstiftning i våld i nära relationer att det bara finns en eller maximalt en handfull gärningsmän. Inte 200. En klan-fatwa mot en person som bryter mot klankulturen kan mycket väl innebära att en kvinna har 200 män efter sig som vill se till att klanens dom effektueras.

Även om det finns ett par bra förslag i slutet av strategin, som att rent konkret bygga ut de skyddade boendena, så andas hela Tro och Solidaritet samma kulturrelativism som slagit rot i den andra sidoorganisationen SSU.

På SSU:s sommarläger och valupptakt 2018 hånade medlemmar från Skåne-distriktet partikamrater som flytt hederskultur genom att bland annat hota och skrika ”landsförrädare” eller “hora” efter den enskilde medlemmen. På lägret deltog bland annat SSU:s ordförande Philip Botström som orimligen kunnat vara omedveten om förekomsten.

Socialdemokrater för Tro och Solidaritet har på intet sätt förändrat sin inriktning när de efter hårt externt tryck försöker ta en ledande position i arbetet mot hederskultur. Samma etnofascistiska kulturrelativism ligger i grunden för deras framtagna strategi som tidigare apologetiska förhållningssätt i hatet från muslimska partikamrater mot homosexuella.

Genom att blanda bort korten, och konsekvent förneka att den hederskultur vi nu ser slå ut i full blom i allra högsta grad är kopplad till migration, kommer de åsamka hela det arbete som regeringen nu måste genomföra stor skada och stora förseningar. Det är möjligt då merparten av statsminister Stefan Löfvens stab kommer från de två sidoorganisationer, Tro och Solidaritet och SSU, där hedersförtryck och kulturrelativism har sina starkaste rötter.

 

Extramaterial

Tro och Solidarietets strategi mot Hedersförtryck i länken här.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.