Almedalsveckan – Kulturfriktion samt poliser, poliser, poliser och poliser

Featured Video Play Icon
  • Tisdag 2 Jul 2019 2019-07-02
E-post 557

Årets Almedalsvecka präglas så här långt, från min bubbla, av dels att vara ett mellanvalsår, dels att en del organisationer och partier dragit ned på sin närvaro med hänvisning till att NMR och olika konsultbyråer tagit över allt mer av Almedalsveckan.

Förra året beviljades NMR, Nordiska motståndsrörelsen, tillstånd för allmän sammankomst i hamnen. I år har inte organisationen sökt något tillstånd. Däremot har en person med koppling till NMR sökt och beviljats tillstånd för allmän sammankomst på Holmen i Visby under tisdagseftermiddagen. De förras närvaro märkte jag av själv då de försökte störa Vänskapsförbundet Sverige-Israels olika arrangemang vid två tillfällen under måndagen, något som inte nämns av Dagens Nyheter som endast nämner att de uppehållit sig utanför ABF tält. Vad DN har för skäl att inte nämna att NMR återigen stör vänskapsförbundets verksamhet, som i fjol gick över till handgemäng, är okänt.

Det finns goda skäl att rikta kritik mot LO, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet för att de retirerar från Almedalen och upplåter arenan till NMR och konsul- samt PR-byråer istället. Frånvaron av de som säger sig stå främst i kampen mot högerextremism och nazism var påtaglig under gårdagen. Där NMR var, fanns inte någon LO- eller socialdemokratisk representant så långt ögat kunde nå för att skapa en motbild.

När främst Socialdemokrater säger att de står i främsta ledet mot antisemitism så är det numera bevisat att de säger mer för att försöka övertyga sig själva. Omgivningen tror dem inte samtidigt som den fysiska frånvaron och ointresset talar sitt eget mycket tydliga språk.

Men även Region Gotland förtjänar kritik. Den har inte lyckats skifta balansen till civilsamhällets och folkrörelsernas fördel före de mer kommersiella aktörerna. Skall Almedalen överleva som koncept krävs sannolikt en mycket hårdare styrning från regionen.

Polisnärvaron är påtaglig. Och inger en känsla av trygghet. Men samtidigt med vetskapen nu att föregående dygns skjutningar i Stockholm dränerade hela Stockholm på poliser. Situationen var så allvarlig att Stockholmspolisen fann sig tvungna att begära förstärkning från Nyköping samt Enköping och även trots det var tvungna att prioritera bort “prioritet ett”-uttryckningar. Stockholm drabbades för första gången av det som är vanligt i glesbygd – en polisbrist i insatsstyrkan. Flera mord och en fotbollsmatch hade blockerat samtlig utryckningsverksamhet.

Stockholmspolisen hade inte klarat av ett större gängbråk eller en skjutning till. Så illa var det uppger källor på RKC, Regionskommunikationscentralen, till Ledarsidorna.se. Polisen är idag en organisation som lider av svår systemstress och personalbrist. Under våren fick bland annat Uppsala endast 16 av 24 aspiranter. Åtta hade försvunnit på vägen och en redan svår situation, som skulle underlättats med personaltillskott, blev istället sämre.

För egen del är hedersfrågan och kulturfriktionen som migrationen det senaste decenniet givit uppkomst till, något som även enligt fler satt en annan agenda än partiledarnas. Kulturfriktionen, hedersfrågorna och radikala rörelser präglar mycket av samtalen. Empriri brukar visa att det är just samtalen på gator och torg som sätter den politiska kursen för kommande politiska debatt. De polititiska partierna går inte heller i år i takt med vad som väljare och allmänhet tycker är viktiga frågor. 

Under gårdagen hade vi även säsongspremiär för ”Andra sidan Almedalen” med en författarpresentation. ”Peter Springare – Polis” – med undertiteln ”Om ett stressat våldsmonopol. Boken ligger i slutproduktion och vi ska bara redigera ner något mer av textmassan och hoppas att kunna lansera den under sensommaren.

Tisdagens Almedalsprogram ser för föreningen Khatoon och Ledarsidorna.se ut som följer:

Preliminärt program:

09:00: Soheila Fors om Hederskultur – Hundratals mil och flera världar bort.

10:00: Peter Springare och Johan Westerholm – Kulturfriktion, klankultur, kriminalitet och hedersbegreppet

11:00: Soheila Fors: Tehuset, ide och vision. Integration och vägen till frihet

13:30 Johan Westerholm: klanen och hedern

14:30 Dagens överraskning.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se