Bostadsbristen – Elefanten i rummet

Bostadsbrist. © Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se
  • Fredag 26 Jul 2019 2019-07-26
E-post 647

Regeringen inför en reform på bostadsmarknaden som riskerar inte bara bli ett slag i luften för att adressera elefanten i rummet, bostadsbristen för de nyanlända, utan kommer innebära stora risker för de privatpersoner som nu lyssnar på regeringens locktoner.

I juli 2014 blev det tillåtet att sätta upp så kallade attefallshus utan bygglov på sin tomt. Huset fick då vara max 25 kvadratmeter och endast byggas som ett komplement till ett redan existerande hus på tomten.

Artikeln som ljudfil:

Nu har regeringen klubbat igenom ett nytt förslag där den tillåtna ytan för attefallshuset ökar med fem kvadratmeter. Ett sätt att skapa förutsättningar för fler komplementsbostadshus och bostäder med högre boendekvalitet, enligt finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund (MP).

– Vi ser att det här är viktigt för människor att kunna förverkliga sina drömmar och planer, men också ett sätt som en del i regeringens arbete att lösa den bostadsbrist som vi nu upplever säger Bolund tll SVT.

Om allt går som regeringen tänker är planen att regeländringen ska träda i kraft den 1 mars 2020.

Att Sverige har en akut bostadsbrist som över tid förvärras ute i kommunerna är ingen nyhet. Inför den kommande lågkonjunkturen har dessutom flera kommuner nu ställt in eller i ett sent skede stoppat byggandet av flerbostadshus. Flera kommuner, bland annat Västerås och Örebro, har inte lyckats bygga bostäder för rätt målgrupp. De har byggt lägenheter för en målgrupp de vill ska flytta in men inte, av olika skäl, flyttar in. I många kommuner har de kommunala fastighetsföretagen tvingats sänka hyrorna på nyproduktionen för att få lägenheter avsedda för en välmående överklass uthyrda till hushåll med lägre inkomster då lägenheterna annars skulle stått tomma. I flera fall har det resulterat att kommunens socialförvaltningar i slutändan står för hyran istället för den medelklass de trodde skulle flytta in.

Samtidigt vräks nu i flera kommuner, som Lidingö, de kommunplacerade som efter två år inte lyckats skaffa sig ett eget bostadskontrakt när etableringstiden går ut. Parallellt med detta väljer andra kommuner lösningar där de nyanlända får förtur före andra med lång kötid i de kommunala bostadsköerna.

Det som den akuta bristen omfattar är små, och framför allt billiga, lägenheter. Inte nyproduktion med oljad ekparkett och kök från Tyskland.

Den reform som regeringen hoppas nu skall lösa den gordiska knut som bostadsmarknaden utgör bygger allt mer på att rulla över ansvaret inte bara på kommunerna utan även öppna upp för att privatpersoner ställer upp med bostäder. Allmännyttan glider allt mer över till att prioritera utrikesfödda hushåll med svag ekonomi vilket innebär att framför allt ungdomar måste beredas andra möjligheter till en första bostad. Ett Attefallshus, producerade av privatpersoner, på 30 kvadratmeter är inte en lösning för en flerbarnsfamilj. Lösningen adresserar främst små hushåll med ordnad ekonomi där hyresvärden i form av en privatperson med stor sannolikhet, om denne ens överväger att hyra ut en fastighet på sin egen villatomt, kommer prioritera ungdomar från sin egen samhällsklass.

Ett annat problem är att privatpersoner sannolikt inte heller vet riktigt vad de ger sig in på när de inträder i en roll som hyresvärd. Att hyra ut en bostad, på egen fastighet, innebär att den enskilde ikläder sig ett ansvar för att bostaden fungerar på avsett sätt för hyresgästen. Med någon form av jour eller annan beredskap om något skulle hända. Hyresvärden måste även skaffa sig garantier för att hyresgästen sköter sig med referenstagning och annat. Skulle hyresvärden behöva avhysa en misskötsam hyresgäst, behöva avyttra fastigheten som helhet eller använda Attefallshuset i annat syfte och behöva säga upp en hyresgäst uppstår andra problem. Lyckas inte en fastighetsägare avhysa eller vräka en hyresgäst kan en villafastighet helt enkelt bli osäljbar på marknaden. 

Reformen riskerar inte bara bli ett slag i luften för att adressera elefanten i rummet, bostadsbristen för de nyanlända, utan kommer innebära stora risker för de privatpersoner som nu lyssnar på regeringens locktoner.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.