EU:s utrikesministrar glömmer det afrikanska dilemmat

Sahel, området söder om Mahgrib eller Nordafrika.
  • Tisdag 16 Jul 2019 2019-07-16
E-post 328

I ett utkast till åtgärder inför dagens utrikesministermöte i Bryssel föreslås bland annat att EU-bidrag till Turkiet sänks som en åtgärd. Förutom Turkiet står även situationen i Irak och EU:s engagemang där på dagordningen.

Men bortom de frågor som idag skall diskuteras ligger en latent bomb ur flera perspektiv. De avvägningar som görs i relationen till Iran och Turkiet kommer få effekt långt bortom ländernas gränser. Långt in i Afrika.

Den mest akuta frågan för utrikesministrarna verkar ändå bli den inledande punkten på dagordningen, nämligen situationen i Iran och de ökande spänningarna mellan USA och Iran. Inte minst kommer EU:s roll att diskuteras i sammanhanget.

Inför mötet höll utrikesminister Wallström en mer lågmäld profil med färre tvärsäkra uttalanden än tidigare. Ett tecken på att även Sverige har förstått att situationen nu är allvarligare än någonsin tidigare. 

Det som försvårar situationen är dels att EU är beroende av att Turkiets president håller emot flyktingströmmarna som riskerar att ta fart igen om Turkiet inte anser sig få tillräcklig ekonomisk kompensation för att hålla gränsen mot Syrien och kontrollen över gränsen til den grekiska övärlden.  Dels att Iran och Turkiet bildar en lös allians där de delar regionalpolitiska mål. En apart och ohelig allians mellan en etnofascistisk och bitvis nationalistisk stor-turkisk uttolkling av sunni-islam och allians med Muslimska Brödraskapet samt en bokstavstrogen shia-islam. Axeln som går från Doha i Qatar till Damaskus i Syrien via Teheran och Ankara är den axel som vill utmana Saudiarabiens och USA:s makthegemoni i regionen.

Även om situationen i Iran främst rör kärnenergiavtalet är det på intet sätt hela bilden av hur Iran påverkar inte bara sitt närområde utan även långt in i Afrika, främst det område som benämns som Sahel.

SAHEL Saharas gräns

Sahel (av arabiska: ساحل, sahil, "Saharas gräns") är en halvtorr gränszon i Afrika söder om Sahara och norr om de mer bördiga områdena söderut.

Sahel sträcker sig österut från Atlanten genom norra Senegal, södra Mauretanien, Mali, Burkina Faso, södra Niger, nordöstra Nigeria, Tchad och in i Sudan.

Hezbollah, som i allt väsentligt står under Irans inflytande genom Revolutionsgardet, har inte bara ekonomiska intressen i form av oljekällor i Sudan utan är även en aktiv part i den inrikespolitiska situationen i Nigeria. I de östra delarna av Nigeria är den shia-muslimska organisationen med tillhörande milis IMN aktiva. Islamic Movement of Nigeria. I förra veckan dödades ett tjugotal personer vid oroligheter i huvudstaden Abuja.

Nigeria är ett av den afrikanska kontinentens i särklass rikaste länder vad avser naturtillgångar men samtidigt mest korrupta. Dagligen avslöjas olika försingringar av statliga medel i miljardklassen av regeringstjänstemän och politiker. För en yttre betraktare som läser de nationella nigerianska nyheterna ter sig situationen smått absurd. Belopp verkar förskingras som med råge skulle kunna finansiera inte bara det svenska försvaret utan även kunna täcka upp för svenska kommuners brister på veckobasis. Den inrikespolitiska situationen förvärras med en utbredd konflikt som baseras på de stamkulturna men som kryddas idag med religiösa övertoner. 

Det kristna södern är idag pressat av Boko Haram, som svurit trohet till Islamiska Staten i norr, shia-muslimerna i öster samt det separatistiska Biafra i väster. Nigeria har runt 200 miljoner invånare varav minst fem procent är internflyktingar på grund av oroligheterna. En senior analytiker i en förhandlingsdelegation som Ledarsidorna.se talade med på plats i Nigeria under fjolåret sammanfattade den nigerianska situationen med

”Det enda som håller ihop det här landet (Nigeria) är skräcken över vad som skulle kunna ske om det föll isär”.

Analytikern, som tidigare haft olika roller i de afrikanska och syriska konflikterna menade varje ord han sade. Även om de flesta nigerianska flykitingar idag är fördelade i närområdet samt en liten rännil till väst- respektive Sydafrika är det ingenting i sak som talar för att dessa flyktingar kommer stanna kvar där. Trycket på att börja röra sig norrut, mot Medelhavet och ett hägrande Europa, växer. Om situationen eskalerar kommer allt fler välja att chansa och inleda den farofyllda resan genom Sahara till Libyen som i sig i praktiken upphört att fungera som stat.

De akuta frågor som ligger på bordet; de cypriotiska oljetillgångarna och Irans kärnvapenprogram, döljer en mycket större och långsiktigt allvarligare fråga för EU:s utrikesministrar. 

Frågan om maktbalansen i regionen där nu Turkiet mer och mer, tydligare och tydligare, lutar åt inte bara Iran och Ryssland utan även ser ut att samla sig mot den maktordning som tills idag hållit inte bara regionen i en relativt sett stabil balans. Den utmanar även maktbalanserna långt utanför Europas och Levantens gränser och kan fortplanta sig långt in i den afrikanska kontinenten med dess rika naturtillgångar.

Foto: David Holt London

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se