Folkbildningsrådet genomför operation “Rädda Ibn Rushd”

Bild: Folkbildningsrådet
  • Onsdag 3 Jul 2019 2019-07-03
E-post 1658

Under gårdagen anordnade Folkbildningsrådet ett seminarium kring granskningsarbetet av utbildningsförbundet Ibn Rushd. En fullsatt tillställning som bäddade för att rädda förbundet med en i allt väsentligt tillrättalagd och mild kritik.

Folkbildningsrådet är en ideell förening som av regeringen får 4,4 miljarder kronor varje år att fördela till folkbildningen. Som ideell förening är slutenheten i praktiken total då idella föreningar inte lyder under offentlighetsprincipen och tidigare när Ledarsidorna.se begärt ut handlingar nekat tillgång till protokoll och beslut när Ledarsidorna och opinionsbildaren Rebecca Uvell granskat hur bland annat Ibn Rushd tilläts förvärva Granhedsgården AB, en kursgård, för medel avsedda för folkbildning och hur sedan Ibn Rushd överförde hälften av ägandet till Islamiska Förbundet i Sverige som samtidigt gick över i en stiftelseform. Med än mer slutenhet som följd.

Totalt gick mellan nio och elva miljoner av medel avsedda för folkbildning till kapitaluppbyggnad istället. En kapitaluppbyggnad som sedan transfererades till en helt och hållet sluten stiftelse i form av Islamiska Förbundet i Sverige. Folkbildningsrådet vägrade konsekvent, och än idag, delge Ledarsidorna.se tillgång till beslutsprotokoll och på vilken juridisk grund som Ibn Rushd kunde göra denna transferering då det saknas stöd för detta inte bara i författningar utan även i Folkbildningsrådets egna stadgar.

Den slutenhet som präglar såväl Ibn Rushd och Folkbildningsrådet har genom åren varit i det närmaste total. Oviljan till att bli granskade förstärktes under gårdagens seminarium där utredaren professor Erik Amnå klagade på att andra myndigheter ”störde” genom att även de granska Ibn Rushd. Med andra myndigheter menades i detta fall MSB även om Säkerhetspolisen nämndes även den.

Den slutna, och i allt väsentligt negativa, hybridform av myndighet som Folkbildningsrådet representerar borde rimligen hållas långt borta från att uttala sig om demokratikriterier efterlevs eller inte då de själva mest anser sig bli störda av riktiga myndigheters lagstadgade granskningsverksamhet. Det samtidigt som de själva inte anser sig tvingade någon som helst transparens. Trots miljardanslagen.

Ibn Rushd ordförande Zana Muhammad menade att den granskning som förbundet blivit utsatt för varit mer eller mindre orättfärdig och inneburit stora påfrestninar för förbundet som såg sig föranledda att inleda en egen granskning av sig själva. På specifika frågor om de systematiska inbjudningarna av antisemitiska och antidemokratiska föreläsare under åren svarade Muhammad att han inte kände till något om de specifika fallen eller att han ville avvakta utredningen. Tio års kritik av inbjudningar av bland annat öppet antisemitiska föreläsningar, vissa av dem internationellt kända, hade gått Muhammad helt förbi i hans roll som ordförande.

Det är inte rimligt att samtliga dessa fall genom åren har haft som förklaring att enskilda medarbetare inte gjort en tillräckligt ingående undersökning eller referenstagning. Samtliga föreläsare har band till, eller är del av, Muslimska Brödraskapet och är internationellt kända för sina åsikter. Tvärtom talar frekvensen och urvalet om en strukturerad systematik i urvalet av föreläsare.

Under våren fick dock den interna granskningen som följd att Muslimska Familjedagarna lades ner och alla spår av detta årliga evenemang raderades helt från nätet. Det finns idag endast enstaka webbsidor sparade öppet. Men det går att styrka hur de Muslimska Familjedagarna, studieförbundets flaggskepp, varje år bedrev missionsliknande verksamhet med antidemokratiska och antisemitiska predikanter.

Muslimska Familjedagarna var en årlig konferens som anordnades i Kista utanför Stockholm mellan 2008 och 2018. Den attraherade inte bara anhängare till Muslimska Brödraskapet utan även en rad med svenska politiker och andra. Bland de närvarande genom åren märks inte bara professor Mattias Gardell, Uppsala Universitet utan även riksdagsledamöter.  Familjedagarna ställdes in med kort varsel vårvintern 2019 och all historia är idag helt raderad från internet.

Att nedläggningen av familjedagarna meddelades bara månaderna innan regeringens utredning om demokratikriterier för statsbidragen bör inte vara något som skedde slumpartat.

Professor Erik Amnås rapport skall föredras styrelsen för Folkbildnignsrådet den fjärde september. Inget besked gavs om den kommer att kunna bli åtkomlig för media och allmänhet. Något sådant krav går inte att ställa heller då Folkbildnignsrådet inte omfattas av offentlighetsprincipen. Trots att de varje år erhåller 4,4 miljarder kronor att fördela.

Arrangörerna, de tydligaste organisatoriska enheterna för Muslimska Brödraskapet i Sverige; studieförbundet Ibn Rushd, Sveriges Unga Muslimer samt Islamiska Förbundet i Sverige bjöd löpande in föreläsare och predikanter med tydliga antisemitiska och exkluderande samt på annat sätt fundamentalistiska åsikter och budskap. Exemplen är flera vilket framgår av bland annat Magnus Sandelin, Stiftelsen Doku.nu grundare, granskning av Sveriges Unga Muslimer åt MUCF, Myndigheten för Ungdoms och Civilsamhällesfrågor:

  • Yvonne Ridley, en känd brittisk konvertit och antisemit föreläste vid familjedagarna 2013. Ridley antisemitiska åsikter och budskap har även granskats av stiftelsen Expo. Yvonne Ridley har även bjudits in till Riksdagen av dåvarande riksdagsledamoten Mehmet Kaplan, Miljöpartiet.
  • Den amerikanske predikanten Yasir Qadhi bjöds även han in till de Muslimska familjedagarna 2013. Yasir Qadhi har gjort flera hätska uttalanden mot judar och homosexuella, till exempel:

”I remember how homosexuals were looked down upon and the names that were given to these people, and how disgusted the average masses were with that segment of society. Now look, now look at how we have regressed, not progressed. Where it is impossible, forget a Muslim, even a Christian or a Jew can not stand up in public in front of a non-Muslim audience and speak against homosexuality, he is a homophobe, he is an evil person, how dare he preach his hatred against this group of people”?

  • Den palestinske författaren Azzam Tamimi bjöds in till de Muslimska familjedagarna 2013. Han har flera gånger lanserat antisemitiska konspirationsteorier, bland annat om att ”judiska pengar” kontrollerar amerikanska politiker och att det bakom ”Israel och sionismen” står en ”propagandamaskin som inkluderar majoriteten av amerikanska medier [och] den amerikanska filmindustrin”.
  • Bilal Mizher är en föreläsare som framträtt flera gånger hos Sveriges unga muslimer och dess medlemsorganisationer. 2013 och 2014 föreläste han till exempel på Muslimska familjedagarna. Bilal Mizher har samtidigt i slutna nätforum visat att han stödjer terrorstämplade grupper och spridit propaganda för våldsbejakande islamism blev uppmärksammad i SVT när han inte tog avstånd från en av sina imamer som uttryckt kvinnofientliga åsikter.
  • TV-predikanten Sheikh Jassem Al-Mutawa från Kuwait bjöds in till Muslimska familjedagarna 2014. Al-Mutawa har legitimerat visst våld mot kvinnor inom äktenskapet.
  • Adnan Abou Chakra har blivit inbjuden som föreläsare under Muslimska familjedagarna, Ibn Rushd samt till Malmös unga muslimer. Abdul Rashid Mohamed är imam vid Göteborgs moské samt studieansvarig för Göteborgs koranläsarförbund. Abdul Rashid Mohamed har tidigare uppmärksammats för att ha avrått en misshandlad kvinna från att anmäla brottet till polisen.
  • År 2015 var Anas al Tikriti inbjuden som föreläsare till Muslimska familjedagarna. Anas Al Tikriti är ordförande för Cordoba Foundation som av David Cameron har beskrivits som en ”political front for the Muslim Brotherhood”. Anas Al Tikriti är Muslimska brödraskapets huvudtalesperson och lobbyist i Storbritannien.Tikriti har själv sagt att brödraskapet stödjer Hamas och uttryckt åsikten att ”om du är ockuperad så behöver du fight back”. Tikriti har även grundat en grupp som heter ”the British Muslim Initiative” med en “senior commander” för Hamas, Mohammed Sawalha, och Hamas speciella sändebud; Azzam Tamimi. Azzam Tamimi var inbjuden till familjedagarna redan 2013.
  • Inför 2018  bjöds Noureddine al-Khademi, även känd som Imam Jihad, in till Muslimska familjedagarna. Al-Khademi har bland annat hetsat mot homosexuella och uppmanat muslimer att resa till Syrien och utkämpa heligt krig (jihad). Noureddine al-Khademi anlitas fortfarande av Ibn Rushd i bland annat Helsingborg vilket bland annat Nyheter Idag rapporterat om.

Mer läsning: Imam Jihad gästar de Muslimska Familjedagarna

Gårdagens seminarium handlade om att förbereda Folkbildningssverige för en mild kritik av studieförbundet Ibn Rushd. När rapporten kommer presenteras har studieförbundet kunnat i lugn och ro raderat alla spår från internet av den verksamhet de under 10 år bedrivit på bland annat de Muslimska Familjedagarna.

Det finns även tecken på att personalrotationen kommer att ta bort ytterligare spår då studieförbundets förbundschef, Omar Mustafa, som är den person som möjliggjort transaktionerna kring Granhedsgården samt byggt upp mycket av verksamheten vid Ibn Rushd lämnar som förbundschef i augusti. I god tid innan rapporten presenteras för Folkbidningsrådets styrelse.

Det vi såg i går av en tillställning där Muslimska Brödraskapet nu räddar det som räddas kan. Med Folkbildnignsrådets indirekta och osynliga hjälpande hand. De har givits utrymme att städa bort så mycket som möjligt samtidigt som om rapporten skulle bli allt för kritisk kan peka på att de har genomfört åtgärder och egentligen ska klara sig utan kritik. Med en utredare, som har det dåliga omdömet att påstå att riktiga myndigheter som har ett granskningsuppdrag, stör Folkbildningsrådet med sina frågor och utredningar kan svenska skattebetalare och väljare sannolikt inte förvänta sig mer än så här.

En riggad tillställning. Och med en sannolikhet gränsande till visshet riggad rapport och räddningsaktion, framtagen i slutna former, av juvelen i Muslimska Brödraskapets krona i Sverige – Studieförbundet Ibn Rushd.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se