Franska hatlagar på internet begränsar universella rättigheter

  • Söndag 21 Jul 2019 2019-07-21
E-post 649

Frankrikes Nationalförsamling har röstat igenom en antihatlag för sociala medier. Den franska lagstiftningen kan komma att få följare i fler länder och utan egentliga förarbeten, och definition om hur hat skiljer sig från legitim kritik, bygger nu Frankrike upp “skyddsvallar” på internet som gör ingrepp i den universella yttrandefriheten.

”Din smutsiga husn*g*r, du skämmer ut dina förfäder”.

Med det exemplet, en tweet riktad till henne själv, illustrerade den franska parlamentsledamoten, Laetitia Avia, vad som inte längre ska tolereras i Frankrike sedan Nationalförsamlingen för en dryg vecka sedan röstade igenom en antihatlag för sociala medier. 

Laetitia Avia, själv jurist, var den ledamot som haft ansvaret för  framtagandet av lagförslaget och som presenterade det i Nationalförsamlingen. Lagen som väntas antas senare i höst av franska senaten riktar sig direkt till Twitter, Facebook, Youtube och Google som företag. Men även mindre aktörer kommer att lyda under den.

Inom 24 timmar och med risk för böter på upp till en och en kvarts miljon euro ska sådant som bedöms som uppmaning till våld, lovordande av terrorhandlingar men också också uppmaning till hat och diskriminering tas bort av de ansvariga för sajten i fråga. Förolämpningar gentemot personer eller grupper på grund av religion, etnicitet, nationalitet, kön, sexuella läggning eller handikapp ska också lyda samma regelverk. Det räcker med att en person anmäler.

Kritiken för lagens flummighet och att åtgärden måste ha genomförts inom 24 timmar har varit omfattande. Liksom att man nu lägger över på privata aktörer vad som borde skötas av rättsvårdande myndigheter.

Solklara fall som att massmordet i Christchurch lades ut på internet har nämnts i sammanhanget men andra pekar på hela gråzonen av självpåtagen upplevelse av vad som anses vara ett grovt hatbrott kommer göra lagen omöjlig att följa i praktiken. Ett problem är också den snabba världsomfattande spridningen som kan ske till exempel via Youtube. Det går inte heller att få  jurister som kan avgöra vad som är ett hatbrott eller kränkning inom 24 timmar. Lagen blir därmed ett vapen mot yttrandefriheten.

Det ska räcka med att trycka på en knapp vid vad man uppfattar som hat för att det ska registreras och ansvaret läggs över på t.ex. Facebook. Det finns redan en tysk hatlagstiftning och i ett vanligen så debattglatt Frankrike röstades lagen, som bedöms som mycket hårdare än den tyska, igenom med 433 parlamentariker för, 33 emot och 69 som lade ner sin röst.

I de diskussioner som förts utanför franska parlamentet har inskränkningen av yttrandefriheten varit det främsta argumentet, men man har också frågat sig om hat och kränkningar går i bägge riktningar och om t.ex. male chauvinist pig skulle kunna ingå….

För motståndare till lagen är detta ett sätt att införa statlig censur just därför att skrivningen är så vag. Folk svär, förolämpar och utmålar varann än för det ena än för det andra på nätet idag. Att de privata företagen ska rensa allt inom 24 timmar inför hotet om gigantiska böter kan mycket väl leda till att företagen blir överdrivet nitiska. Den som missbrukar möjligheten att anmäla ska inte heller gå fri. Det ska kunna leda upp till 1 års fängelse och böter på 15 000 euro.

Grunden till den kontroversiella lagen förklarar dess Laetitia Avia så här:

– Vi måste garantera att de mest utsatta är skyddade och säkra på nätet och tillägger att hon själv är utsatt för dagliga rasistiska kommentarer.

I debatten som föregick omröstningen i Nationalförsamlingen försökte några ledamöter få en definition på vad som sågs som uppenbart rasistiskt. Men försök att inkludera kritik av staten Israel och referenser till antisionism  togs inte in i texten.

Det kommer också krävas av YouTube, Facebook m.fl. att de är transparenta med hur de tillämpar den nya lagen, att de visar på resultat, hur de samarbetar med rättsväsendet och är extra uppmärksamma när det gäller minderåriga.

Det hela är tänkt att övervakas av CSA, Conseil Supérieur de Audiovisuel, som sedan många år bland annat mäter hur fransk media balanserar de olika partiernas mediatider under valkampanjer. Det är uppenbart att ingen idag, vare sig förespråkare av lagen eller motståndare till den, kan bedöma utfallet.

Den franska lagstiftningen kan komma att få följare i fler länder. Den moderate EU-kandidaten Henrik Sundström, som blev näst populärast i sitt parti men ändå inte fick någon plats i parlamentet, drev mycket av sin EU-kampanj runt yttrandefriheten och hur begränsande lagstiftning kan bli ett hot mot demokratin. I en debatt på Alltinget uttryckte Sundström det så här: 

”Vi har fortsatt behov av en stark lagstiftning som skyddar medborgarnas yttrandefrihet och som förbjuder godtycklig censur av politiska skäl. Ur det perspektivet är det att leka med elden att blanda samman lagbrott som hot och våld med fullt lagliga yttranden som “hat och kränkningar”.

I förlängningen leder detta till inskränkt yttrandefrihet, oavsett om det sker genom kriminalisering eller indirekt genom att förmå internetföretagen till censur.

Det är inte den som har makten som ska skyddas mot folkets yttranden. Tvärtom.

 

Chris Forsne

 

Red:s kommentar:

Dessa tankar finns även i Sverige. Kvartal​.se tidigare krönikör Irene Wennemo är en av de opinionsbildare som innan hon blev generaldirektör för Medlingsinstitutet har på Kvartal.se argumenterat för motsvarande skyddsvallar i en text som enligt rubrik i en essä om politikens villkor efter det mediala informationsmonopolets slut.

Citat:

Men någon form av skyddsvallar behöver byggas. Nätet har blivit en arena för beteenden som inte skulle ses som acceptabla i andra sammanhang.

Med essäns uppbyggnad är det ingenting annat än tankar om hur censur skall kunna garantera minst sju partier evig makt över informationsflödet. Hennes alldeles egna tankar hoppas redaktionen på Ledarsidorna.se och inget som smittat av sig på övriga redaktioner och opinionsbildare.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se