Ledarsidorna.se® granskning av det Muslimska Brödraskapet i Sverige

  • Måndag 22 Jul 2019 2019-07-22
E-post 476

Muslimska Brödraskapet, även i Sverige, försöker och har över tid lyckats med att sätta bilden av att vara en majoritetsrörelse. Att Muslimska Brödraskapet skulle kunna göra anspråk på vara företrädaren och uttolkaren av “ett islam” och företräda en majoritet av muslimer. De försöker över tid sätta bilden av att kritik mot Muslimska Brödraskapet skulle vara kritik mot ett enat islam och ett utslag av islamofobi och i vissa fall rasism. 

Ingenting kan vara mer falskt.

Muslimska Brödraskapets budskap, att de företräder en majoritet av världens muslimer, är falskt och vilar inte på saklig grund.

Efter en genomgång av valresultaten i de länder där Muslimska Brödraskapet har ställt upp i allmänna val själva som politiskt parti eller med associerat politiskt parti ner på enskild valkrets framstår det tydligt att Muslimska Brödraskapet i de flesta fallen är en minoritetsrörelse. Inte en majoritetsrörelse.

Till och med i ursprungslandet Egypten var de religiösa partierna i minoritet i förhållande till en sekulär majoritet men det låga valdeltagandet i presidentvalet 2012 spelade Mursi i händerna och han kom att vinna knappt. Hade valdeltagandet varit högre än de 51 procent som gick till valurnorna kan det inte uteslutas att valsegern hade gått till en sekulär kandidat.

Det enda område som Muslimska Brödraskapets vision är en majoritetsrörelse är på Gaza-remsan samt inom den Palestinska Myndighetens område. Där är Hamas i majoritet på Gaza-remsan och vid universitetsvalen på Västbanken uppvisar Hamas ett knappt 50-procentigt stöd.

Turkiet, med AKP, utgör ett särfall där president Recep Tayyip Erdogan sedan 2013 distanserat sig från Muslimska Brödraskapet trots det tidigare explicita stödet. AKP har sitt starka stöd främst för att de är ett ultranationalistiskt etnocfascistiskt parti. Inte för att AKP är ett islamistiskt parti även om det finns ett överlapp i ideologier. I övriga arabiska länder är stödet väsentligt lägre. De flesta väljare ser ut att vilja gå i en mer sekulär riktning.

Muslimska Brödraskapets närmaste politiska allierade i Marocko, Moroccan Justice and Development Party (PJD), fick i valet 2016 27,88 procent men har sedan 2011 ställt sig bakom den Marockanska konstitutionen och dess sekulära reformer som bland annat garanterar religionsfrihet och stärkta rättigheter för främst kvinnor.

I Jordanien, som annars brukar pekas ut som ett starkt fäste för Muslimska Brödraskapet, håller IAF (MB i Jordanien) tio av det folkvalda representanthusets 130 platser eller gott och väl under tio procent. Vid genomgången av valresultaten ner på enskilda valkretsar i MENA-regionen är det dessutom tydligt att Muslimska Brödraskapet har sitt starkaste stöd på landsbygden där utbildningsnivån är lägre än i storstäderna och industrizonerna.

Muslimska Brödraskapet är, med andra ord, inte representativt för alla muslimer. Inte ens alla sunnimuslimer. De utgör en minoritet men har genom en väl utvecklad organisatorisk förmåga lyckats skapa bilden av att företräda “ett islam”. Och det är det vi granskar och kritiserar. Ledarsidorna granskar och kritiserar Muslimska Brödraskapet och dess etablering i Sverige samt dess religiopolitska, och etnofascistiska, politiska program.

Inte islam. Utan den religiopolitiska rörelse och i allra högsta grad politiska uttolkning av en religion som Muslimska Brödraskapet utgör.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.