Säkerhetspolisen i Almedalen – Här finns inget att se, rotera

Featured Video Play Icon
  • Torsdag 4 Jul 2019 2019-07-04
E-post 510

Tillväxten i extremistmiljöerna har varit omfattande under senare år. Säkerhetspolisen kan se att det i dag finns verksamheter i Sverige där det sker långsiktig och omfattande radikalisering. Det kan handla om till exempel stiftelser, skolor, föreningar och företag, som delvis finansieras av offentliga medel eller från utländska aktörer. På bara några år har till exempel antalet bedömda jihadister ökat från några hundra till 2 000. Men trots de alarmerande höga siffrorna var Säpos inställning till hotet mot demokratin påfallande avvaktande – på gränsen till slappt – under Almedalsveckan.

Det långsiktiga hotet mot demokratin kommer från såväl vit makt-miljön och den autonoma miljön som den våldsbejakande islamistiska miljön.

Vid seminariet den 2 juli gick Säpo igenom hur det såg ut och hur Säpo och NOA, den uniformerade polisen, hanterade detta. Operativa insatser krävs till exempel för att stoppa pengar som går direkt eller indirekt till finansiering av terrorism eller verksamhet som bidrar till radikalisering och rekrytering. Att förebygga och motverka utanförskap som i förlängningen kan leda till radikalisering är ett exempel på förebyggande arbete var ett av grundbudskapen som förmedlades.

Det var med en bitivis uppgiven känsla jag gick från seminariet som även stördes av NMR:s närvaro, något som kan vara värt att återkomma till i slutet av veckan.

– Vi måste också agera brett genom till exempel lagstiftning mot innehav av terrorpropaganda i form av avrättningsfilmer och grova våldsskildringar, förbud mot oregistrerade kontantkort och genom att lagföra individer i extremistmiljöerna för andra brott som de gör sig skyldiga till. Terrorismen måste motverkas oavsett brottsrubricering, säger Klas Friberg, chef för Säpo.

Krav på registrering av kontantkort finns sedan många år i de länder som drabbats av terrorbrott eller terrorattentat och är en förhållande vis enkel åtgärd men som Sverige inte mäktat med. Sverige är idag vida känt för sin urglesade lagstiftning och kontatkortsregistreringen är bara ett exempel på absolut nödvändiga åtgärder. När Marocko infört en sådan ordning sedan mer än tio år – som Sverige anser vara ett u-land i terrorsammanhang, har Sverige först nu börjat fundera på åtgärden. Sedan Casablanca-bombningarna 2003 har det dessutom införts ett tio-årigt straff på att utan legitima skäl, som i egenskap av journalist, åka till områden som domineras av till exempel IS. I Sverige drogs motsvarande lagstiftning tillbaka som dessutom hade skrattretande låga straff på till exempel sex månaders fängelse för motsvarande brott.

De här aktörerna använder dessutom en mängd olika metoder för att nå sina mål. Det handlar inte alltid om grova eller spektakulära brott, utan även om brott som vart och ett inte når särskilt högt på straffskalan, menade bland annat Ahn-Za Hagström, senior analytiker vid Säkerhetspolisen.

De marockanska, och andra länder som infört ett förbud mot medlemskap och resor till organisationens områden, har goda erfarenheter av denna form av förbud. I många fall har terror-turisten hunnit med att under sin resa begå andra brott med väsentligt högre straffvärde. Som den marockanska säkerhetstjänstens företrädare konstaterat för Ledarsidorna.se vid tidigare tillfällen:

“Det ger oss gott om tid att utreda vad för andra hyss han eller hon haft för sig, inom lås och bom har vi alla gott om tid att utreda vidare”.

Överlag ett tandlöst seminarium där panelen var talande för hur lite förståelese för helheten som hotet innebär. Det saknades minst två personer. Kriminalvårdens underrättelsechef samt chefen för MUST.  För även om nu en handfull imamer, som saknar svenskt medborgarskap, nu tagits i förvar inför en förestående eventuell utvisning, tilltar radikaliseringen i bland annat Vivalla. De som står för detta är de femton återvändande IS-krigarna varav en idag avtjänar ett 15 år långt straff för mord. Panelen, inklusive moderatorn, undvek aktivt att svara på den frågan som är intimt förknippad till den kriminalitet de återvändande försörjer sig på. USA har, för att bryta mönster där petty-crime, det vill säga småbrottslighet som finaniserar radikala miljöer, kunna döma till förvisning för kortare eller längre tid från den sociala kontext där en individ ingår. Ett närvaroförbud i vissa områden. Något sådant behov ser inte Säpo alls. Osäkert om de ens förstod frågeställningen eller sammanhanget.

Att mycket av radikaliseringen sker i fängelsemiljö berörde inte Säpo alls. Som om det inte fanns. Inte heller kommunicerades några egentliga behov av skärpt lagstiftning förutom att innehav av filmer på mord och avrättningar skall förbjudas.

Annars verkade allt bra.

Inte heller är Muslimska Brödraskapet eller motsvarande nätverk något som tycks vara prioriterat. På en fråga från publiken om Säpo hade någon bevakning av organisationer eller nätverk som utgör ett demokratiskt hot mot ett eller flera länder men där organisationen inte har vare sig en nationell eller direkt statlig hemvist blev svaret ”vi arbetar väldigt mycket här och nu”.

Trots att även Säpo rimligen borde varit medveten om hur bland annat Munir Awad och Tarif al Sayyed Issa gled över från den globala nätverksorganisationen Muslimska Brödraskapet till det mer våldsbejakande al Qaida eller motsvarande tyder ingenting på att det bekommer Säpo. Personer som glidit över den våldsbejakande gränsen, utan att någon håller emot, för att begå terrorhandlingar i Danmark eller ansluta sig till till exempel al Nusra-fronten i en världsomspännande terrorism. Exakt det som publikfrågan avsåg.

Säpo är bara här och nu. Och Budskapet från Säpo Almedalsveckan 2019? Passivt.Till viss del uppgivet. Utan helhet.

Här finns inget att se – Rotera.

 

Tidigare artiklar om det Muslimska Brödraskapet i Sverige:

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se