Sverige gör ett säkerhetspolitiskt vägval – Pragmatikerna vann över idealisterna

Copyright Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se
  • Lördag 20 Jul 2019 2019-07-20
E-post 456

Den svenska regeringen har beslutat att inleda ett samarbete med Storbritannien för att utveckla ett nytt stridsflyg. Försvarsminister Peter Hultqvist (S) välkomnar samarbetet. Hur spelet och turerna i regeringen har gått fram till att avtalet slöts är okänt men det är uppenbart att den klassiska, mer industriellt inriktade, socialdemokratin fått större genomslag. 

– Det kan handla om att vi utvecklar nuvarande plan, det kan handla om ett nytt plan, det kan handla om att vi på olika sätt hjälper varandra med teknologier, säger Hultqvist till SVT Nyheter.

Avtalet som slutits mellan Storbritannien och Sverige gäller inledningsvis i tio år. Hösten 2020 ska ett beslut om nästa steg i processen tas. Enligt försvarsminister Hultqvist satsar den svenska staten ett par hundra miljoner i projektet från start. Det ska finansieras inom de ekonomiska ramar som finns – ytterligare anslag kommer inte att skjutas till i ett första skede, enligt försvarsministern till SR/Ekot.

För Saab är detta en ytterligare vinstlott på senare tid. Saab och Boeings modell Boeing T-X vann 2018 en upphandling av skolflygplan till det amerikanska flygvapnet i en volymaffär som Sverige aldrig haft i modern tid enligt Saab.

För Sveriges vidkommande är bägge affärerna, eller avtalen, av säkerhetspolitisk stor betydelse. Sverige lägger nu tonvikten vid försvarsmaterielutvecklingen utanför EU om nu Storbritannien genomför en Brexit. För svensk utrikespolitik kommer detta vara avgörande. Sverige kommer, med nära samarbete med två permanenta säkerhetsrådsmedlemmar som dessutom bägge är kärnvapennationer inte kunna skriva på resolutionen mot kärnvapen. I holmgången internt regeringen, där den mer historiskt Moskvatrogna politiska ledningen på UD vill ansluta Sverige till ett kärnvapenförbud och den mer pragmatiska ledningen på Försvarsdepartementet vill fördjupa samarbetet med NATO gick Försvarsdepartementet vinnande ur. Sverige kommer omöjligen kunna stanna kvar i något av försvarsmaterielsamarbetena om Sverige ansluter sig till kärnvapenförbudet.

Jobben går före. Sveriges intressen som industrination går före.

För Sveriges vidkommande är vägvalet om samarbetet välkommet ur andra aspekter. Med Storbritannien som utvecklingspartner får Sverige en tryggare exportpartner inför framtiden för även om försäljningen av JAS 39 Gripen målats upp som en stor framgång kantas det avtalet med många problem och risker. Ledarsidorna.se har tidigare beskrivit hur detta riskerar bland annat samarbetet med USA.

Mer läsning: Sverige vid ett vägskäl – Strategisk partner eller nyttig idiot.

Avtalets utformning är även det en återgång till mer klassisk socialdemokratisk funktionsorienterad industripolitik. Utveckingsuppdraget är brett formulerat vilket borgar för sidopatent som även kan utvecklas för den civila sektorn. Likheterna med andra upphandlingar, som av aktivt pansar, 40 mm zonrörsammunition och hjälmsikten fick civila tillämpningsområden som keramer för tandimplantat, sensorer till krockkuddar och kirurgglasögon. Innovationer som skapat arbetstillfällen i form av Autoliv för att namnge ett exempel. Autoliv, eller bilindustrin i allmänhet, hade aldrig kunnat allokera de forskningsresurser som krävdes för att utveckla krockkudden. 

Avtalet liknar även, i sin öppna form, det MOU, Memorandum of Understanding, som regeringen Persson tecknade 2006 och som borgade för en vidareutveckling och export av SAAB EriEye, idag GlobalEye. En vidareutveckling av USA:s AWACS-system där Sverige fick tillgång till unik forskning och i utbyte åtog sig att exportera systemet till marknader som USA genom kongressbeslut inte kunde exportera AWACS-systemet till. Som Saudiarabien. Avtalet var ett direkt resultat av Göran Perssons goda relationer med George W Bush och den amerikanska administrationen.

Sveriges mest gynnsamma och strategiskt viktiga samarbetsavtal har tecknats mellan svenska socialdemokrater och amerikanska republikaner – en teknisk men inte ointressant detalj i sammanhanget. Lika intressant som att det är en svensk socialdemokratisk regering som tecknar samarbetsavtal med en brittisk konservativ försvarsminister. Svenska socialdemokrater har möjligen lättare att samarbeta med politiker från konservativa kretsar internationellt, något som i Sverige skulle anses som politiskt omöjligt. Ett tydligt tecken på att uppgifterna om den pragmatiska socialdemokratins död är felaktiga.

Hur spelet och turerna i regeringen har gått fram till att avtalet slöts är okänt men det är uppenbart att den klassiska, mer industriellt inriktade, socialdemokratin fått ett allt större genomslag. 

Och någonstans skymtar en osynlig men samtidigt vägledande hand i form av den Gamle på Torps närvaro. I varje fall hans ande.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se