Chefsveckan på UD – Namn, nytt och viktigare personalförändringar

Stefan Löfven och Margot Wallström © Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se
  • Torsdag 29 Aug 2019 2019-08-29
E-post 607

Under en vecka varje år samlas alla chefer, ambassadörer och andra centrala befattningshavare på Utrikesdepartementet för genomgångar av dels den beslutade utrikespolitiska linjen, dels utbyte av information och annat som inte kan ske på annat sätt. Även om veckan avslutas under morgondagen, fredag, sker den egentliga avslutningen under torsdagskvällen med det sedvanliga cocktailpartyt i Stockholm med en kompletterande exklusiv gästlista.

Artikeln som ljudfil:

Årets chefsvecka på Utrikesdeparementet har präglats av en dov underton av missnöje bland flertalet i personalen i allmänhet och den gruppering som går under beteckningen ”Dirty Dozen” i synnerhet. Det råder ett utbrett missnöje med utnämningspolitiken. De stolar, eller befattningar som skulle tjäna som belöningar räcker inte till samtidigt som vissa har blivit omöjliga att befordra av politiska och mediala skäl.

Det är framför allt de som var främst pådrivande av den s.k ”261-listan”, eller aktivistuppropet på UD där opolitiska UD-tjänstemän menade att en borgerlig regering skulle hota departementets värdegrund. Denna värdegrund skulle enligt undertecknarna stå över Regeringsformen. De som var drivande är svåra att placera utan att statsrådsberedningen, statsministerns egen stab, reagerar negativt numera. Listan, eller uppropet, ses numera som en politisk belasting. En politisk belastning som i vissa fall blivit en karriärmässig black om foten.

Mer läsning: UD-personal uppmanar till olydnad – värdegrund sätts över Regeringsformen

En av de främst drivande bakom uppropet var bland annat enhetschefen för FN-enheten Efraim Gomez som även av andra skäl provocerat moderaternas utrikespolitiska talesperson Hans Wallmark. Wallmark ansåg att Gomez agerande i samband med granskningen av regeringens kampanj till FN:s säkerhetsråd var anmärkningsvärd och blev provocerad över att Gomez var aktuell som Utrikesråd för politiska frågor, URP. Den politiska pressen blev till slut så stor att Statsrådsberedningen såg sig tvugna att markera för UD:s politiska ledning att någon sådan utnämning inte kunde komma ifråga.

Nytt utrikesråd blev istället en annan person ur ”Dirty Dozen”, Ellinor Hammarskjöld. Hammarskjöld hade inte ursprungligen sökt tjänsten. Hammarskjöld har tidigare innehaft positionerna som personalchef, rättschef och utrikeschef och kom in som kandidat först efter Wallmark luftat sin kritik mot Gomez offentligt. Som personalchef har Hammarskjöld kunnat placera rätt man på rätt plats på uppdrag av den politiska ledningen.

Ellinor Hammarskjöld och andra chefer som till exempel Jon Åström-Gröndahl och Olof Skoog med maka  Johanna Brissmar Skoog är i varje fall tillbaka från sommarsemestrarna på Österlen respektive Arild. Skoog är för närvarande chef för FN-delegationen i New York men har även tidigare innehaft tjänsten som utrikesråd för politiska frågor. Johanna Brissmar Skoog utsågs i april till ny ambassadör i Brasilia.

Paret Skoog har under sommaren kunnat visa upp sin nya Maserati i skånska patricierorten Arild för vänner och bekanta eftersom denna använts även vid persontransporter understigande 400 meter. Samtidigt har Hammarskjöld och Åström-Gröndahl kunnat vila upp på sina respektive släktgårdar på Österlen. Att en politisk eller semipolitisk elit samlas på en geografiskt avgränsad yta sommartid är inget ovanligt. Fårö, norr om Gotland, är ett annat exempel där familjer som Bodström, Palme och Carlsson har kunnat umgås ostört även utanför tjänsten.

Arild ÖSTERLEN

Arild: Tack vare sitt vackra läge utvecklades Arild, tillsammans med det närliggande Mölle, till turistort. Redan år 1856 etablerades Hotell Mor Cilla, som drevs av "den allbekanta moran i Arild", fru Cecilia Andersson (f. ca 1824, d. 1913). Hotellet gästades av kung Oscar II den 16 augusti år 1894. Detta besök ledde till besök av flera kända gäster och kungligheter.

I Arild samlades en mer aristokratisk publik än i grannorten Mölle. En demografisk sammansättning och tradition som lever kvar. I Arild ägnades tidenåt promenader och sedesamt familjeliv. Det lär ha funnits sommargäster i det enklare Mölle som bad om en post restante-adress i Arild. Detta för att inte förknippas med Mölle som i allt väsentligt ansågs vara av mer folklig och primitiv karaktär.

Österlen: Österlen är en slätt- och skogsbygd i sydöstra Skåne utan entydig avgränsning. Området kännetecknas av naturskönhet, jordbruksbygd, låg urbaniseringsgrad och pittoreska kustsamhällen. Den största tätorten på Österlen är Tomelilla, tätt följd av Simrishamn. Norra delen av Österlen ingår i kulturområdet som kallas för ”Ålakusten”. 

Österlen är, vid sidan av Dag Hammarskjölds gård Backåkra, känd för sina många kända personer bland annat från Stockholms finans-, kultur- och konstnärsliv, som har skaffat sommarhus eller hus för permanentboende på Österlen. Få av dem är födda i trakten. Bland dessa märks utöver nämnd UD-personal även Percy Barnevik, Hans Alfredsson och Tage Danielsson från ”Hasse & Tage”, Ulf Lundell och Gudrun Schyman.

Utnämningen av Anna-Karin Eneström, det tidigare utrikesrådet för politiska frågor till nytt sändebud vid FN-delegationen i New York startade dock en rad andra kedjor av utnämningar. Eneströms man, Per Enarsson, kommer flytta med som medföljande med oklara arbetsuppgifter och lämnade då en lucka i Stockholm som chef för UD KH, enheten för konflikt och krishantering.  UD KH är den enhet som för UD:s räkning bevakar och hanterar regeringens migrationspolitik. Bevakar UD:s intressen helt enkelt. Denna chefsposition besätts nu av Carl Skau som flyttar tillbaka till Stockholm efter att ha tjänstgjort i säkerhetsrådet.

Till sin hjälp har Skau fått den nyligen rekryterade medarbetaren Peter Weiderud. Weiderud, som under brådstörtade former fick lämna Alexandria där han tjänstgjorde som direktör har en bakgrund i Svenska Kyrkan som utrikeschef, politisk rådgivare till Carin Jämtin under den senares tid som biståndsminister och som ordförande för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet. Weideruds huvudsakliga ansvarsområde på UD KH kommer att vara interreligiösa dialoger vilket Ledarsidorna.se kunnat rapportera om tidigare. 

Weideruds anställningsavtal är ett av de två som under sommaren signerats av utrikesministern och partikamraten Margot Wallström själv istället för personalchefen vilket även fått direkt genomslag på lönenivån. Weideruds ingångslön, som tillsvidareanställt kansliråd från första dagen, kommer vara 70 700 kronor eller cirka 20 000 mer än vad personer med motsvarande tjänsteställning med 25 års erfarenhet har på utrikesdepartementet.

Biografi PETER WEIDERUD

Peter Weiderud var under perioden 2005-2015 förbundsordförande för Sveriges kristna socialdemokraters förbund och var i egenskap av detta adjungerad i ledamot av Socialdemokraternas verkställande utskott.

Han har tidigare bl.a. tjänstgjort som politisk rådgivare i UD till Carin Jämtin (S) under hennes tid som biståndsminister, varit utrikespolitisk chef vid Kyrkornas Världsråd i Genève, utrikeschef i Svenska kyrkan, chef för enheten för fred, miljö och rättvisa vid Sveriges Kristna Råd samt generalsekreterare för Kristna Fredsrörelsen. 2011 skapade Weiderud viss uppmärksamhet när han menade att muslimska socialdemokrater som uttryckte bland annat hat mot minoritetsgrupper som homosexuella kunde tolereras av Socialdemokraterna då han menade att dessa inte nått lika långt i sin demokratiska mognad.

Weiderud var sedan den 1 april 2015 direktör på Svenska institutet i Alexandria med uppdrag att bredda, fördjupa och utveckla dialogen med ett område som sträcker sig från Marocko till Persiska viken men återvände till Sverige utan egentlig förklaring under sommaren 2018.

Vad Carl Skaus hustru, Lisa Orrenius Skau som jobbat för FN:s utvecklingskontor UNDP och under tiden som Carl Skau suttit i säkerhetsrådet varit chef för Dag Hammarskjöld-stiftelsen i New York (en position som ingår i Dirty Dozens kretslopp) kommer att sysselsättas med efter återkomsten till Stockholm är okänt för närvarande.

Efter chefsveckan, men kanske framför allt under den s.k. ”Högnivåveckan” när FN öppnar för kommande årsmöte kommer ytterligare personalrotationer att falla på plats för att stilla oron och missnöjet på UD. Minst en handfull ur ”Dirty Dozen” har redan signalerat att de kommer att vara eller söka tjänstledighet för tjänstgöring i annan organisation eller myndighet. Dessa har aviserat tjänstgöring inom det biståndsindustriella komplexet då ingen av dessa i nämnvärd omfattning kan placeras på den ordinarie arbetsmaknaden utanför UD:s sfär av påverkan eller inom FN-systemet.

Vilka befattningar som kommer att frigöras eller skapas i FN-systemet med svensk grundfinansiering avgörs först i samband med högnivåveckan. Att höga tjänster för svenska tjänstemän finansieras direkt ur utrikesdepartementets egen budget eller Sidas motvarande är inte ovanligt. Till exempel var det genom att finansiera hela lönen samt omkostnader för boende och stab ur biståndsbudgeten som regeringen Reinfeldt kunde se till att Margot Wallström under åren 2010-2012 kunde inneha tjänsten som FN:s generalsekreterares särskilde representant i frågor som rör sexuellt våld i konflikt. 

Lönenivån sattes dock av FN. En inte ovanlig månadslön på motsvarande nivå ligger på runt 300 000 kronor per månad, exklusive omkostnader, men är hemligstämplade samt även helt skattebefriade.

Personalrotationerna på UD kommer kunna att avrundas i anslutning till nästa stora utrikespolitiska händelse, under högnivåveckan när FN öppnar sin session.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se