Det är skillnad på mord och mord

© Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se
  • Onsdag 28 Aug 2019 2019-08-28
E-post 1794

Mordet i Slottsstaden i Malmö benämner många politiker och opinionsbidlare som att en gräns hade passerats. Det är helt riktigt. Det är först när våldet och samhällsförändringarna passerar gränsen till medelklassmiljöer och politikernas egna maktbaser som mördare skall jagas till världens ände.

Mordet i Slottsstaden i Malmö på den 30-åriga kvinnan aktualiserar inte bara den ökade osäkerheten i samhället, hur våldet som tidigare endast var koncentrerat till de utsatta områdena nu sprider sig, utan även hur många städer nu förändrats och förändras demografiskt. 

Artikeln som ljudfil:

Mordet har framkallat kraftiga reaktioner på den politiska nivån. Kraftigare än vid något annat tillfälle. Och det finns sannolikt fler skäl till detta. Dels inträffade mordet i ett av Malmös bättre bostadsområden istället för som tidigare i de mer utsatta områdena – det dödliga våldet närmade sig den välmående medelklass som alla partier vill attrahera. Dels skedde det i detta fall i en för socialdemokraterna viktig valkrets. Malmö.

Malmö är inte bara Sveriges tredje största stad utan även den stad som kan uppvisa ett i praktiken mer än 100 år långt socialdemokratiskt styre. Endast med undantag för perioderna 1986-1988 och 1992-1994 har staden styrts av Socialdemokraterna sedan 1915. Ingen annan stad i det industrialiserade Sverige är heller så förknippat med socialdemokratisk historia som Malmö som både är handelsstad och industristad i ett. Porten mot Europa och den svenska varvsindustrins vagga. 

Malmö som industristad var ett internationellt föredöme. Men är det inte längre.

Men Malmö ligger även i det partidistrikt som justitieminister Morgan Johansson tillhör. Mordet skedde i just det partidistrikt som Morgan Johansson har sin partipolitiska bas. Malmö stad ingår i socialdemokraternas Skåndedistrikt. Det kan inte uteslutas att mordet inte bara kom för nära arbetarrörelsens krona i form av industristaden Malmö samt medelklassväljarna utan även att det kom för nära justitieministerns egen geografiska maktbas. Något som kan bidra till de ovanligt kraftiga politiska reaktionerna.

När oskyldiga dött av attentat eller våld tidigare har inte några sådana reaktioner kunnat spåras som vid detta tillfälle. Den sjunde januari 2018 exploderade en handgranat vid tunnelbanestationen i Vårby Gård i Stockholm och dödade en man i 60-årsåldern. Det blev inte på långa vägar samma reaktioner trots att mannen var en helt vanlig svensk medborgare men som hade oturen att bo i ett slitet utanförskapsområde präglat av låga inkomster, hög kriminalitet och hög arbetslöshet.

Dödsfallet, som inte ens var ett överlagt mord, blev en siffra i statistiken över dödade i utanförskapsområdena. Det var allt.

Det dödliga våldet har fått en klassmarkör. En markör där vissa människoliv är värda mer än andras i den politiska valutan. Kvinnans liv var mer värt av flera skäl – hon befann sig på en ännu mer felaktig plats vid ett ännu mer felaktigt tillfälle. I justitieministerns partidistrikt, i ett välmående och fram tills nu säkert område och representerade ett kön. Samt att mordet inträffade mitt på ljusa dagen med ett flertal vittnen. Då skall mördarna jagas till världens ände.

Inte annars.

Det som nu inträffat, som många varnat för, föranleder att det finns goda skäl att göra ytterligare analyser av hur Sverige förändrats och fortsätter att förändras. Flera av de utanförskapsområden som fram tills nu haft en kraftig överrepresentation i form av dödligt våld går idag igenom en homogenisering som inte uppmärksammats.

Vivalla i Örebro är ett exempel på en förort som nu blir etniskt, kulturellt och religiöst mer homogent. Vivalla är mer och mer att betrakta som en sunni-muslimsk enklav vartefter shia-muslimer och syrisk-ortodoxa motas ut eller fördrivs genom hot och skadegörelse mot deras egendom. Samma utveckling ser Stockholms stad på Järvafältet där orterna Tensta, Rinkeby och Husby blir allt mer homogent sunnimuslimska. En företrädare för ett religiöst samfund som Ledarsidorna.se var i kontakt med, verksam i en av de kristna kyrkorna i dessa orter, fick beskedet för några år sedan av en man från Somalia att ”det är dags att du flyttar nu”. Av religiösa skäl.

 Å andra sidan utvecklas stora delar av Södertälje till att bli mer och mer syrisk-ortodoxt präglat med få eller inga öpppet praktiserande muslimer.

Mordet i Slottsstaden i Malmö borde aktualisera en bredare debatt om Sverige. Hur Sverige förändrats och förändras. Vad mordet definitivt aktualiserar är ett samtal jag hade vintern 2014/15. Ledarsidorna.se hade varit igång i ett år lite drygt. Jag extraknäckte som nattportier på ett hotell i Stockholms västra förorter på det som kallas Järvafältet.  I ett av de områden som idag betecknas som “utsatta” eller “särskilt utsatta” områden.

Hotellet var ett av de där hotellen där ett rum kan hyras för mindre än 400 kronor natten. Och inga frågor. En av mina kollegor bodde granne med hotellet. Hon gick dagpass. Vi kan kalla henne för “D”. Hon själv var född i Iran. Hon berättade för mig om hennes och hennes familjs vardag i ”orten”. En vardag som mer och mer kom att präglas av öppet religiöst förtryck och trakasserier, hot om våld och gängkriminalitet. Hon frågade mig, på fullt allvar:

-“Johan, mina föräldrar flydde med oss barn i mitten på 1980-talet till Sverige för att rädda våra liv och skapa sig en framtid för vår familj.

Nu har jag växt upp, gift mig och fått barn.

Nu vill jag och min man också fly till Sverige för att skapa en framtid för oss och våra barn.

Varför har Sverige övergivit oss? Varför kommer Sverige och svenskarna inte och räddar oss? Är inte vi värda lika mycket trots att vi också är svenskar?”

Jag har fortfarande inget svar på varför Sverige gav upp förorten och de mest utsatta. Kvinnan ”D” bor med stor sannolikhet inte längre kvar då hon är en kristen minoritet i just ett av de områden på Järvafältet där islamisterna agerande blivit allt mer aggresivt mot andra kulturella och religösa grupper.

Mordet i Slottsstaden benämner många politiker och opinionsbidlare som att en gräns har passerats. Det är helt riktigt. Det är först när våldet och samhällsförändringarna passerar gränsen till medelklassmiljöer och politikernas egna maktbaser som mördare skall jagas till världens ände. 

Inte annars.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se