Frankrike inför skärpta kontroller för “ensamkommande”

  • Onsdag 14 Aug 2019 2019-08-14
E-post 1477

Inför vad som beskrivits som en anstormning av unga ensamkommande i Frankrike har regeringen nu beslutat införa ett nationellt biometriskt register som ska innehålla alla relevanta uppgifter om de som fått uppehållstillstånd inklusive DNA, sociala ersättningar, familjekopplingar, skyddsskäl och tillgångar. Initiativet har väckt stora protester från organisationer som kämpar för barns rättigheter men röstades igenom den 26 juli av det franska författningsrådet.

Det blev klartecken för ett effektivare kontrollsystem som nu kommer att införas i 75 av Frankrikes 101 departement.
Enligt den franska dagstidningen Le Figaro kommer det nya regelverket innebära att alla minderåriga asylsökande, oavsett i vilket departement i Frankrike de bosätter sig, kommer att vara centralt registrerade. Har personen tidigare sökt hjälp i ett annat departement? Finns det andra uppgifter på ålder och eventuellt identitet? Vilka papper har lämnats in av personen i fråga? ID foto, fingeravtryck, civilstånd etcetera ska hädanefter registreras. Man kommer även ta till de i Sverige så kritiserade handleds- och knäröntgenundersökningarna.

I Frankrike är det departementen, närmast motsvarande våra län, som står för huvuddelen av kostnaden för ensamkommande. Den beräknas uppgå till ca 50 000 euros per person och år. Staten ersätter bara 1250 euros vilket innebär att skattebetalarna i respektive departement får bära kostnaden direkt.

Det var efter stämning från 22 hjälporganisationer som verkar för barnens rättigheter eller för hjälp till migranter som Författningsrådet fick avgöra frågan om centraliserade biometriska system. Då rådet ansåg att det nya registreringssystemet överensstämde med författningen innebar det också att det kan tillämpas över hela Frankrike efter att bara ha prövats i tre departement. Isère, ett av de tre, kunde konstatera att det nya regelverket inneburit att ansökningarna från ensamkommande mer än halverats.
Man förväntar sig att antalet departement som tillämpar det nya centraliserade systemet kommer växa till 75 stycken redan det här året.

Medan vi i Sverige mest har diskuterat till exempel multipla identiteter och ålderstester har problemet i Frankrike varit att det just är departementet och inte ett Migrationsverk som handhaft ansökningarna. Därför har man konstaterat att ett nej i ett departement alltför ofta inneburit att man sökt sig till ett annat. Med införandet av centrala register kan man inte bara få en bättre kontroll av varje individ men också förkorta väntetiderna för beslut. De många hjälporganisationerna konstaterar att det nya regelverket lett till en minskning av antalet minderåriga migranter som söker sig även till dem. Men deras tolkning skiljer sig från myndigheternas. Hjälporganisationerna tror att minskningen beror på att man inte längre vågar kontakta någon organisation av rädsla för registrering. De franska samarbetsorganisationen för departementen ADF, närmast att jämföra med SKL, tolkar det som att fusket med falsk åldersuppgivelse har minskat.

Vad är det då som förändrats så hastigt och lett till skärpning?

I departementet Hautes Alpes har antalet unga ensamkommande tjugodubblats mellan 2016 och 2017 enligt Le Figaro.
Enligt en rapport från 2018 så kommer en strid ström unga migranter över departementsgräsen året om. Lika många i kraftigt vinterväder som under augusti månad.Varje år får departementen ta emot 25 000 ansökningar från flyktingar/migranter som uppger sig vara minderåriga. Det är hälften av samtliga asylsökande vilket motsvarar en kostnad på närmare 13 miljarder kronor. Eftersom samordning saknats välkomnas nu det nya biometriska nationella kontrollsystemet. Att så höga kostnader har lagts just på ensamkommande har påverkat hur andra franska barn i behov att socialtjänst har kunnat hjälpas menar ADF.

Frankrike har länge haft en betydligt lägre grad av ensamkommande unga i förhållande till sin befolkning än Sverige. I hög grad har detta berott på de pull-effekter med betydligt högre ersättningar och förbud mot att ställa kritiska frågor som Sverige haft. Men nu kommer strömmarna till Frankrike från två håll. Dels från en rad afrikanska stater, oftast via den organiserade migranttrafiken mellan Libyen och Italien, den som Matteo Salvini nu försöker täppa till. Men man har också fått betydligt fler ensamkommande från Afghanistan/Iran efter det att en del av den smugglingen riktats bort från till exempel Sverige.
Enligt migrationsinfo.se, bakom vilken står den liberala tankesmedjan Fores; så har det skett en radikal förändring i antalet ensamkommande från Afghanistan till Sverige enligt följande:

”Antalet asylsökande ensamkommande barn har minskat kraftigt sedan 2015. Under 2016 fick Migrationsverket sammanlagt in bara 2 199 ansökningar från ensamkommande barn, jämfört med 35 369 under 2015. Under 2017 sökte ännu färre (1 336 stycken) ensamkommande barn asyl i Sverige. 6 Anledningen till minskningen har dels att göra med de inre gränskontrollerna i norra EU, dels med den stärkta bevakningen vid EU:s yttre gränser som möjliggjorts genom EU:s överenskommelse med Turkiet.”

Nedgången i ansökningar för ensamkommande i Sverige och i hög grad Tyskland har de senaste åren motsvarat en del av höjningen i Frankrike. Efter avslag i ett land söker man sig vidare i Europa. Hittills har bristen på samordning i Frankrike utgjort en lockelse. Med det nya centraliserade biometriska systemet antas detta nu förändras radikalt.

Detta leder oss in på vad som behöver göras i framtiden. En central aspekt för att inte migrationen ska fortsätta vara en politisk stöttesten är att dessa register samordnas på EU-nivå. Och ja definitivt med DNA, fingeravtryck och om så behövs iris. Det är en central brist att detta inte ingår som ett krav för Schengen. Det är också något som uppmanar till utnyttjande och fusk. I Sverige ljög tusentals av de ensamkommande om sin ålder. Om vi ska kunna lita på våra institutioner och inte se att våra friheter faktiskt kostar oss för mycket behövs ett europeiskt system för registrering av migranter. Alternativet är dagens situation och den enorma polarisering som det innebär. Det går inte att se detta på något annat sätt än att när ett striktare system införs minskar antalet sökande på grund utav att det blir svårare att bedra.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.