Svansen viftar på hunden

Kommunerna. © Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se
  • Fredag 16 Aug 2019 2019-08-16
E-post 1874

Statsministerns utspel om att Sveriges problem bygger på knarkande ungdomar i Danderyd fick avsedd effekt. Reaktionerna, oavsett om de var för eller emot statsministerns problemformulering, blev så kraftiga att de idag skymmer all annan nödvändig debatt för att lotsa Sverige ur en historiskt allvarlig situation. 

Artikeln som ljudfil:

Inför hösten står Sverige inför ett antal historiska vägval. Huvuddelen av dessa kan direkt relateras till det senaste decenniets migrationspolitik. Att det vara skulle vara migrationen som skulle rädda den svenska ekonomin visar sig vara ett påstående utan substans. Migrationen hade kunnat garantera välfärden om den hade varit en arbetsmarknadsmigration där migranter och flyktingar hade haft en arbetsmarknadsadekvat utbildning. Nu är det inte så.

En somalisk migrant i arbetsför ålder beräknas ha mellan 1,7 och 1,9 års skolunderbyggnad när denne anländer till Sverige.  En syrisk motsvarande migrant har 7,2 års skolunderbyggnad. Allt enligt UNDP statistik. Den somaliska siffran är dock med viss reservation, UNDP menar att den mycket väl kan vara ännu lägre då underlaget är bristfälligt. Efter att dessa beviljats permanent uppehållstillstånd har de två år på sig att lära sig svenska och komma upp till en kompetensnivå där de kan konkurrera med den inrikesfödda arbetskraften. Inrikesfödda i arbetsför ålder har drygt tolv års skolunderbyggnad. Dessa migranter skall även ha etablerat sig på bostadsmarknaden under samma tid.

Om dessa inte har lyckats med detta efter två år, och inte kan tas emot av Arbetsförmedlingen som nu kraftigt drar ner sin verksamhet som ett resultat av Centerpartiets förhandlingsframgångar, rullas försörjningsansvaret över på kommunerna. 110 av Sveriges 290 kommuner beräknas i år uppvisa förluster. Redan innan Sverige går in i en lågkonjunktur. Och förutsättningarna är inte de bästa.

Det saknas helt enkelt förutsättningar för att det skall lyckas. Det råder en akut brist på såväl bostäder, lärare som arbetsuppgifter som matchar migranternas kompetensprofiler om två-årsplanen skall hållas.

Samtidigt har våldtäkter och bilbränder normaliserats. Kvinnor är de första att förlora på den feministiska migrationspolitiken där det i vissa åldersgrupper, men även totalt, idag är ett kraftigt mansöverskott. Kvinnor tvingas till anpassning och i vissa kommuner och statsdelar anordnas nu någon form av medborgarinitiativ för att eskortera kvinnor hem om de nu har det dåliga omdömet att röra sig utomhus efter mörkrets inbrott ensamma. Polisbristen har inneburit att flera kommuner nu anlitar ordningsvakter för att stadskärnorna ska vara rimligt säkra att röra sig i. 

Miljö- och klimatrörelsen har utvecklats till en Greta-rörelse med religiösa övertoner där media för tillfället fokuserat på en blå hink som skall användas som latrin under Greta Thunbergs seglats över Atlanten inför hennes deltagande i FN:s Klimatkonferens.

Försvarsberedningen har misslyckats med att finna en bred överenskommelse och Försvarsmaktens finansiering och nivå gör att Sverige säkerhetspoltitiskt svävar i en osäkerhet nu även om försvarsminister Peter Hultqvist gör vad han kan för att hålla Nato på gott humör. Men Natos humör blir allt sämre ju lägre Sveriges bidrag till en gemensam säkerhet blir. Effekterna av regeringens Reinfeldt och dåvarande blocköverskridande överenskommelse att montera ner Försvarsmakten kommer ta decennier att reparera. Om det går. Det finns idag brist på i praktiken allt från uniformer till kasernbefäl för att Sverige ens ska komma i närheten av att vända trenden. Idag finns till exempel i praktiken inga skeppsbyggare kvar i Försvarmakten med kompetens att beställa stridsfartyg – all beställning av nya fartygssystem kommer behöva bygga att konsulter hyrs in.

Sverige har dessutom utvecklats till att vara exportör av radikalisering. Norge ser Sverige som ett säkerhetspoltiiskt problem nu som senast när det kommer till högernationalistiska rörelser. Men sedan minst ett decennium är Sverige en tummelplats för Muslimska Brödraskapet och andra islamistiska rörelser som kunnat exportera minst 300 IS-anhängare som anslutit sig till Islamiska Staten samt ett okänt antal till som engagerat sig i allt från attentatsförsök på Jyllandsposten till att vara deltagande i ett av de förband som var del av den etniska rensningen i Idlib på kristna. Detta är möjligt då Sverige har Europas svagaste terrorlagstiftning och Europas mest generösa system för inkapslande kulturbidrag. Ända tills Ibn Rushd Muslimska familjedagar lades ned 2018 bjöds internationellt kända jihadist-, sharia- och antisemitpredikanter in i stort antal för att sprida sin mission. Finansierat med skattemedel. Malmö töms nu på judar i snabb takt – unga judar ser ingen framtid i staden längre.

Det museum om Förintelsens offer som statsministern utlovat kommer istället bli ett monument över hur Muslimska Brödraskapets anhängare lyckades tömma en hel stad på judar om trenden inte vänds de kommande åren. En etnisk rensning.

Situationen är så pass allvarlig generellt att inte bara Danmark utan även Norge överväger åtgärder för att skärpa gränsövervakningen till Sverige. Kritik mot Sverige har framförts inte bara i ministerrådet i Bryssel utan även i Nordiska rådet. För döva öron.

För att blidka väljarna lanserar nu regeringen Löfven II tesen att det är de narkotikaberoende ungdomarna i Danderyd som utgör huvudorsaken till Sveriges problem. Media och opinionsbildare går på det. Twitter och sociala medier exploderar i reaktioner kring statsministerns och regeringens utspel. För eller emot. Reaktionerna dränker all annan problematiserande debatt och kunskapsutbyte för att Sverige ska finna en väg framåt.

Det är de knarkande ungdomarna i Danderyd. Så måste det vara.

Svansen viftar på hunden. Media och opinion rusar vidare. Och solen har sin gång.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.