Terrorlagarna delseger för Muslimska Brödraskapet i Sverige

Terrorfinansiering. © Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se®
  • Lördag 17 Aug 2019 2019-08-17
E-post 1754

Det kraftigt försenade lagförslag mot terrorism som nu regeringen lägger om stöd till terrororganisationer kommer försvåra verksamheten för flera svenska aktörer. Det Muslimska Brödraskapet i Sverige kommer få det svårare att agera tillsammans med mer våldsbejakande element som omfattas av det ideologiska överlapp som finns mellan Brödraskapet och Islamiska Staten. Men helt omöjligt kommer det inte vara.

Lagförslaget är en delseger för den linje som statssekreterare Maria Ferm (MP) och tidigare bostadsminister Mehmet Kaplan har drivit sedan 2011/12.

Artikeln som ljudfil:

Moderaterna är kritiska till att regeringens lagförslag bara förbjuder samröre med en terroristorganisation och inte deltagande. Justitieminister Morgan Johansson (S), säger att han gärna hade infört förbud mot deltagande i en terroristorganisation, men tolkar Lagrådets invändningar som att det strider mot skyddet för föreningsfriheten i grundlagen och att det därför inte kunde genomföras

– Det vi nu går fram med, det är, som vi bedömer det, så långt vi kan gå inom ramen för grundlagen, och det är därför förslaget ser ut som det gör, säger justitieminister Morgan Johansson till SR/P1.

Det lagförslag som nu läggs fram och som ska gälla från första januari nästa år, innebär förbud mot samröre med terroristorganisation. Förbud mot att underlätta en terroristorganisations verksamhet, ordna möten, ta hand om en organisations ekonomi eller sköta transporter.

Den svenske medborgare Tarif al Sayyed Issa, som deltog i Fath-armén som i sin tur ingick i al Nusra-fronten som i allians med al Qaida skulle därmed inte omfattas av lagstiftningen. Detta eftersom al Sayyed Issa enligt sin familj var verksam som biståndsarbetare samtidigt som hans förband deltog i den etniska rensningen på kristna i Idlib.

Biståndsarbetare omfattas inte av förarbetena i lagen. Inte heller medföljande familjer till IS-terrorister.

För Moderaternas vidkommande ligger det något i kritiken de framför. Norge införde sin motsvarande lagstiftning 2013 och nyligen dömdes en norsk kvinna till två år och tre månaders fängelse för att ha deltagit i IS som medföljande. Hade ”Umm Hamza”, IS-terroristen Michael Skråmos svärmor, återvänt till Norge istället för Sverige hade hon med andra ord dömts till fängelse.

Oaktat vad justitieminister Morgan Johansson lägger in i sin tolkning av vad Lagrådet baserade sitt underkännande av det tidigare förslaget skall det ses som en delsseger för Miljöpartiet. Miljöpartiet, och det muslimska civilsamhället i form av Muslimska Brödraskapets nätverksorganisationer, har sedan riksdagsåret 2011/12 varit öppet motståndare till all terrorlagstiftning.

Bakgrunden till regeringens ovilja och senfärdighet att stifta repressiva lagar mot terrorism går att spåra till 2011. I en motion i riksdagen menade Mehmet Kaplan och Maria Ferm, MP, att stöd till organisationer som IS var ett s.k. åsiktsbrott som inte ska straffbeläggas. Något som funnit stöd hos bland annat SSU, Olof Palmes Internationella Center samt Socialdemokrater för Tro och Solidaritet. Samtliga dessa tre sidoorganisationer stödjer öppet bland annat Ship to Gaza och den västsahariska organisationen Polisario och därmed ett indirekt stöd till Hamas och Al Qaida in Mahgrib.

Idag sitter Mehmet Kaplan i ledningen för svenska Muslim Aid som bland sina medlemmar har den ende svensk som dömts i Sverige för rekrytering till IS. Maria Ferm är idag aktuell som statssekreterare i statsministerns samordningskansli, statsrådsberedningen.

Att lagstiftningen är kraftigt försenad bör det inte råda något tvivel om.

Men formuleringarna i lagen är inte ointressanta då det tvingar framför allt UD och Sida att tänka om. Sida och UD baserar mer och mer sitt arbete på ett samarbete med religiösa aktörer i den internationella konflikthanteringen. Peter Weiderud, före detta ordförande i Socialdemokrater för Tro och Solidaritet och den direktör för Svenska Institutet i Alexandria som brådstörtat fick lämna sin post under sommaren 2018 har ett särskilt ansvar för den interreligiösa dialogen på UD. Weiderud har i en av sina rapporter till den politiska ledningen ifrågasatt såväl Tysklands som Hollands säkerhetstjänster, BfV respektive AIVB som han anser vara allt för ”spänt” i relation till islamistiska rörelser.

Lagförslaget är med andra ord dels en delseger för Weideruds mer avslappnade inställning till destabiliserande ideologier men samtidigt måste dessa agera på ett annat sätt än tidigare. Det är inte självklart att Sverige kan ha ett så pass öppet samarbete med delar av Muslimska Brödraskapets mer våldsbejakande delar som Hamas längre då ett alltför generöst umgänge skulle innebära att regeringen bröt mot sin egen lag.

För det Muslimska Brödraskapet i Sverige innebär lagen ändå stora förändringar. Inte heller Sida eller Forum Syds verksamhet kommer vara opåverkat då bland annat Islamic Relief är terrorklassificerat av flera länder i Mellanöstern.

De svenska antiterrolagarna ser nu ut att komma på plats en efter en, om än kraftigt försenade vilket har väckt irritation mot Sverige under en lång tid. Fortfarande återstår ett och annat kryphål att täppa till men i vilken omfattning som det kommer krävas grundlagsändringar återstår att se. Om det visar sig att det kommer krävas grundlagsändringar så är det inte självklart att dessa är av godo. Det kan visa sig vara just de inskränkningar som Muslimska Brödraskapet själva strävar efter men med ett annat syfte.

Morgan Johansson skall ha kraftig kritik för sin senfärdighet i införandet av terrorlagarna, det kommer han inte undan. Men innan lagrådet har sagt sitt är det för tidigt att kritisera utformningen allt för mycket. Och förändring av grundlagar är inte självklara om det skulle krävas. Grundlagar är just grundlagar. Lagar som hela Sveriges konstitution vilar på och skall hanteras på ett varsamt sätt. Sådant kräver tid och eftertanke.

Men att lagförslaget blev någon form av en delseger för det Muslimska Brödraskapet i Sverige, statssekreterare Maria Ferm och Mehmet Kaplan står även det klart. Det Muslimska Brödraskapet i Sverige kommer få det svårare att agera tillsammans med mer våldsbejakande element som omfattas av det ideologiska överlapp som finns mellan Brödraskapet och Islamiska Staten. Men helt omöjligt kommer det inte vara.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se