Fondbolagret Allra: Insiderinformation läckte från Finansinspektionen

Allra tidigare kontor på Sveavägen i Stockholm. Bild: Wikipedia.
  • Söndag 22 Sep 2019 2019-09-22
E-post 314

Polisen utreder ett misstänkt dataintrång mot en skribent som under lång tid granskat turerna kring fondbolaget Allra. Men ur materialet som låg i datorn och som läckt ut på bland annat nätforumet Flashback finns det en historia till. Eller fler historier i historien om Allra där det inte längre kan uteslutas att fondbolaget Allra mer spelar en biroll än huvudroll. 

Artikeln som ljudfil:

Patrick Siegbahn har under flera år skrivit om fondbolaget Allra på sajten Småspararguiden. Granskningen har pågått parallellt med Svenska Dagbladets granskning av bolaget, och Siegbahn har haft kontakt med både öppna och hemliga källor.

Småspararguiden erbjuder främst oberoende digitala tjänster som till exempel en Pensionsrapport där Småspararguiden hjälper privatpersoner att göra de bästa pensionsvalen. Andra tjänster är de digitala gratistjänsterna Sparguiden och Fondguiden. För den som har mer avancerade frågor erbjuder Småspararguiden oberoende rådgivning. Till företag erbjudes även föreläsningar och diverse konsulttjänster.

Småspararguiden har inte Finansinspektionens tillstånd att bedriva investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument. Småspararguiden får dock ge vägledning om hur man bör fördela sparandet mellan t.ex amortering på lån, räntor, fonder och aktier som oftast är den viktigaste frågan för spararna.

För ungefär ett år sedan märkte  journalisten Patrick Siegbahn att hans mobiltelefon inte fungerade kunde bland annat SVT rapportera. Det visade sig att någon fått teleoperatören att flytta över telefonnumret till en helt annan telefon – som sedan användes för att ta kontroll över hans Google-konto. Brottet som begåtts är allvarligt då Siegbahns verksamhet, Småspararguiden, är en periodisk tidskrift och har utgivningsbevis. Siegbahns arbetsredskap, som telefon och dator, har därmed ett starkare skydd inom ramen för en journalists verksamhet. Siegbahn anmälde dataintrånget när han upptäckte det i augusti 2018.

Ledarsidorna fick under våren via tips tillgång till att en del av detta material fanns tillgängligt, bland annat den kommunikation som Siegbahn fört i sitt privata nätverk på Finansinspektionen och Pensionsmyndigheten. Det visade sig att stora delar av underlaget från Siegbahns dator laddats upp på ett internetforum februari 2019. Långt innan Ledarsidorna.se fick tips om det. Ur kommunikationen framgår att Siegbahns källa på Finansinspektionen diskuterar olika former av personalärenden i form av tillsättningar i de bolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Dessa ärenden är normalt omgärdade med högsta sekretess då de är kurspåverkande och i många fall avgörande för bolagens utveckling. 

Mycket av kommunikationen mellan Siegbahn och hans källor eller samarbetspartners tycks ha skett på Facebooks kommunikationsplattform Messenger. Kommunikationen mellan parterna pekar i flera olika riktningar men att Messenger har varit en viktig del av kommunikationen styrks av de många telefonsamtal som framkommer av loggarna.

Genom att använda sig av telefonfunktionen i Messenger lagras ingen information och kommunikationen ligger därmed utanför även telefonräkningarnas loggade samtal. De enda som kan ha avlyssnat kommunikationen är i detta fall Facebook.

Med källan på Pensionsmyndigheten, som idag har bytt arbetsgivare och arbetar på ett av Sveriges största försäkringsbolag, har Siegbahn en nära relation där besök på restaurang i närheten av Odenplan i Stockholm tycks vara en arena för informationsutbyte.

Bara i det underlag som sedan mer än ett halvår legat ute på på internet pekar händelseutvecklingen runt Allra i en rad olika riktningar. Dels Siegbahns grävande kring Allra och andra bolag men även om det som kan kallas för läckage av insiderinformation från Finansinspektionen om chefstillsättningar som kräver Finansinspektionens godkännande.

Den hackade informationen som nu läckt ut från Patrick Siegbahns dator och telefon leder i en rad olika riktningar där historien om Allra bara är en av flera historier i historien. En historia som vittnar om informationsläckage från Finansinspektionen och där Siegbahn visar sig vara en informationshub även till andra marknadsaktörer och myndigheter som Pensionsmyndigheten med förmedling av information.

Information som mycket väl kan ha varit marknads- och kurspåverkande eller på annat sätt kunnat användas för att gynna enskild part eller intressen.

 

ALLRA

Allra är ett svenskt finansföretag, som grundades 2008 under namnet Svensk Fondservice och erbjuder finansiella tjänster till privatpersoner, bland annat inom pension, försäkring, lån och sparande.

Våren 2017 stoppade Pensionsmyndigheten möjligheten att välja Allras fonder genom premiepensionssystemet. Under hösten 2017 genomförde Ekobrottsmyndigheten efter beslut av åklagare ett tillslag hos bolaget och dess företrädare på grund av misstanke om brott.

Pensionsmyndigheten meddelade senare om avregistrering från premiepensionsmyndighetens fondtorg. Tillslaget kom att leda till att ett flertal av bolagets företrädare häktades misstänkta för bl.a. grov trolöshet mot huvudman. Brottsmisstankarna rör bolagets affärer under åren 2012 - 2016, och har sin grund i att företrädare vid köp av komplicerade derivatinstrument för pensionssparares pengar skall ha berikat sig själva genom användande av onödiga mellanhänder.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se