How dare you listen to “Greta-rörelsen”

Greta Thunberg. © Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se
  • Onsdag 25 Sep 2019 2019-09-25
E-post 3147

Greta Thunbergs tal i FN har rönt stor uppmärksamhet i svensk media. Ett tal som i sin utformning tål att kritiseras för att polarisera det politiska debattläget i Sverige ytterligare. Ett debattklimat där den goda engagerade vänstern ställs mot en kallhamrad cynisk höger. Talets politiska dimension manade till splittring, inte samling.

Artikeln som ljudfil:

Greta Thunberg, men framför allt hennes anhängare har krävt att hon blir lyssnad på och respekterad som en vuxen och det finns inga sakskäl at inte lyssna på vad hon har att framföra. Desto svårare är det att kritisera Thunberg och rörelsen då hon av bland annat Anna Ardin, Equmeniakyrkan, åsatts profetiska egenskaper. Detta förstärks av att en del av rörelsens anhängare menar att det inte går att kritisera ett barn som dessutom har diagnosen Aspberger, eller högfungerande autism. I sitt tal inför FN kritiserade Greta Thunberg kapitalismen, det ekonomiska system och bortsåg från att de länder som utvinner den största delen av fossila bränslen utgörs av diktaturer av olika slag.

Greta Thunberg, och Greta-rörelsens påståenden, skall i enlighet med hennes egen önskan bemötas som om hon vore vuxen.

De delar av rörelsen som hävdar att Thunberg skall särbehandlas på grund av låg ålder och neuropsykiatrisk diagnos uppvisar tendenser till ett djupt problematiskt synsätt på Greta Thunberg. En maskot som kan tas fram vid väl valda tillfällen för att driva en politisk linje och som därmed inte skall kunna kritiseras vare sig i sak eller hur rörelsen utvecklas. Ett elitistiskt synsätt på människovärdet. 

Att klimatförändringarna världen upplever är framkallade av människan i olika grad bör dock vara ställt utom rimligt tviviel. Om det vittnar en rad experter och i en svensk kontext den stora klimatutredningen från 2007. Trots att klimatförändringarna kunde förutses, med följdverkningar som ökade perioder av torka och kraftiga skogsbränder, har inte någon svensk regering genomfört anpassningar av samhällskydd och beredskap i någon utsträckning. Det blev tydligt under valåret 2018 med de många och okontrollerbara skogsbränderna där Sverige helt visade sig sakna erforderlig släckförmåga. Det var Johanssons personliga ansvar som minister att inte lösa ut den beredskapslagstiftning som redan finns för att förhindra de stora branskadorna. Nu blev 14 500 hektar skog lågornas rov då Johansson dröjde i tretton dygn att ge MSB det samordnande ansvar för dirigering av brandsläckningsresurser som till slut kom att få bränderna under kontroll.

Trots de uppenbara bristerna i beredskap och ledarskap försöker nu bland annat justitieminister Morgan Johansson göra Gretas engagemang till sitt skötebarn. Utan att ens ha i någon märkbar omfattning åtgärdat bristerna inom hans eget ansvarsområde. Det dödliga våldet i Sverige tycks öka konstant under hans ledarskap men han väljer att lägga sitt fokus på Greta Thunberg istället.

Att det finns ett behov att ställa om är känt sedan länge och i de demokratiska länderna går utvecklingen i rätt riktning. I icke-demkratier i fel riktning.  I USA, likt Europa, minskar utsläppen av koldioxid kontinuerligt och strukturerat. Under samma period som Nordamerika och EU minskat sina utsläpp (1,3 procent respektive 3,5 procent) har Mellanöstern ökat sina med 31,1 procent och Afrika med 22,8 procent. Den minskning som EU, OSS och Nordamerika gör äts med råge upp av Mellanöstern, Afrika och länder som Kina. Flera gånger om.

Ändå möts svenska nyhetskonsumenter av nyheter som att det är Donald Trump och en illasinnad girig kapitalistisk höger som är den stora klimatskurken. Trots att det är tydligt att det är i fungerande demokratier och utvecklade ekonomier förbättringarna sker. Siffrorna talar sitt tydliga språk och mycket av den forskning som nu krävs baseras på amerikansk men även, apart nog, saudisk och israelisk motsvarande grundforskning om alternativa energikällor.

Den svenska tallbarrsdieseln, som Sverige är så stolt över, är ett exempel. Dieselersättningen är framtagen med saudiarabiska resurser och såväl patent som produktion av denna ägs av Midroc som även äger oljeraffinaderiet i Gullmarsfjorden. Midrocs huvudägare är Mohammed Hussein Al-Amoudi, född i Etiopien men idag saudiarabisk medborgare.

Israel är en av de ledande nationerna i forskning på bland annat vattenförsörjning samt grönsaksodling i torra klimat. Projekt de driver med bland annat Förenade arabemiraten och Marocko.

Den domedagsstämning som Greta-rörelsen nu sprider har fått bland annat Torbjörn Tännsjö, professor i filosofi som anhängare och som förstärker budskapet att med dagens ledarskap är det ”kört” och att det kommer krävas en ekodiktatur i någon form. Tännsjö förmedlar detta behov av en snar revolution på DN Debatt i november 2018. 

”Etablerande av global styrelse får ske genom en kupp, ett slags existentiellt språng, där de suveräna nationalstaterna tvingas upphöra att finnas till. En global regering i form av en global despoti tar över.”

En politiker som ger dessa tankar sitt stöd är EU-parlamentarikern för Miljöpartiet meteorologen Pär Holmgren. Vare sig Tännsjö eller Holmgren tar in de fakta att de länder som är sämst, och till och med förvärrar trenden alla har det statsskick de efterlyser. Att framför allt Tännsjö har en förkärlek till elitistism och odemokratiska styrelseskick är väl känt, lika känt som Greta Thunbergs familjs kopplingar till bland annat AFA-sympatier. Tännsjö gick med i Vänsterpartiet på 1970-talet när partiet hade mer explicita formuleringar om väpnad statskupp och drev frågan om att genom genmanipulation skapa bättre människor.

”Vi bör bejaka möjligheten att förändra människan genom genterapi. Varför inte se till att våra barn har lätt för matematik, är fysiskt starka eller har moraliskt värdefulla egenskaper.”

Tännsjö menar att det inte är någon katastrof om mänskligheten på sikt går under till följd av genterapi, förutsatt att mänskligheten ersätts av en art med bättre förutsättningar att leva ett lyckligt och fredligt liv. Tännsjö fick några år efter hans utspel massiv kritik från genforskare i de ansedda vetenskapliga tidsskrifterna Nature och Science för de förslag i förändrignar i arvsmassan han föreslog. 

Det är idag okänt om Greta Thunberg ens skulle ha fötts om Tännsjös teorier och föreslagna manipulationer hade införts. Om Greta Thunbergs diagnoser hade kunnat passera hans nålsöga i form av att skapa psykiskt ”bättre” människor.

Greta Thunberg sprider idag ett antidemokratiskt domedagsprofetiskt budskap. Hon gör det ivrigt påhejdad av inte bara en okritisk media utan även med hjälp av professorer och opinionsbildare som Torbjörn Tännsjö och Pär Holmgren. Alla har sina syften och bortser från att det mest framgångsrika arbetet för att hejda människans påverkan på klimatet sker i demokratier – inte diktaturer som de mer eller mindre explicit förordar som de som skall rädda framtida generationers barndom. En förstörd barndom som en nästintill gråtande Greta Thunberg anklagar sin vuxengeneration att bära ansvaret för.

Men med hennes, och den skapade Greta-rörelsens politiska vision om diktaturer, så kommer utvecklingen obönhörligen gå mot ett demokratiskt, ekonomiskt och ekologogiskt Harmageddon. Greta Thunberg-rörelsen förstör min och kommande generationers framtid.

How dare you listen to Greta-rörelsen.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se