Mellan Paris och Allah

Hassan II:s moské, Casablanca. Foto via FLikr.
  • Fredag 27 Sep 2019 2019-09-27
E-post 412

Samtidigt som moderniseringen av den marockanska lagstiftningen bromsas av islamiseringen av politiken i Marocko pågår en annan rörelse. En alltmer bildad medelklass reser sig upp och kräver ytterligare reformer av kvinnors rättigheter. Reformer som bär tydliga spår av tiden som franskt protektorat.

Den marockanska medelklassen är tvåspråkig i stort sett i varje mening. När ett par personer pratar med varann vare sig det är med franskan eller arabiskan som bas slinker ord in från det  andra språket så fort detta är mer träffande, praktiskt – eller helt enkelt inte finns i det andra.

På samma sätt är stora delar av  den övre medelklassen utbildad vid universitet och högskolor i Frankrike (överklassen väljer allt oftare numera USA). De som inte har råd väljer ofta franskspråkiga utbildningar i  hemlandet. Det här innebär naturligtvis också kulturkrockar. Frankrike ligger som en fond i det före detta protektoratet, en betydligt mildare och mer respektfull form av europeiskt styre än vad den rena kolonialismen var.

Under senare delen av 1900-talet dominerade konservativa och socialistiska partier politiken i Marocko. Först en bit in på 2000-talet, influerat och stött av av andra muslimska partier, kunde muslimska partier växa till sig och till och med få regeringsmakten. Deras stöd vilar i det stora lågutbildade befolkningslagren. Men medel och överklassen befinner sig i ett schizofrent tillstånd. Marocko har i mångt och mycket moderniserats, landets ekonomi har vuxit snabbt. Turismen är omfattande liksom kontakterna med Frankrike.

Men.

Trots att mycket av familjelagstiftningen moderniserats vad gäller kvinnors rätt till arv och skilsmässa har den växande islamiseringen påverkat kvinnor i klart negativ riktning. Idag alltjämt såväl sexuella relationer utanför äktenskapet som aborter olagliga.

I dagarna har detta lett till ett ramaskri sedan en känd kvinnlig journalist arresterats sedan hon kom ut från en klinik som hjälpt henne med en abort. Även läkaren och övrig sjukvårdspersonal greps. Hajar Raissouni, 28 år, journalist på den arabiskspråkiga tidningen Akhbar al-Yaoum, har blivit en symbol för vad man anser vara förlegade lagar och mäns sätt att göra kvinnor till syndabockar.

Men ett agerande som alltjämt kan förekomma när det gäller fattiga landsbygdskvinnor gick inte obemärkt förbi denna gång. 470 marockanska kvinnor och män, många av dem  kända inom kultur och politik gick ut med en protestlista i den marockanska tidningen Tel Quel och i franska Le Monde.

– “Vi är alla brottslingar” förkunnade de och syftade på föräktenskapliga förbindelser eller genomförda aborter.  Vi lever i en kultur av lögner och hyckleri förkunnade de. Deras aktion har väckt stor uppmärksamhet inte bara i Marocko utan även i Frankrike där en rad tidningar och ledarskribenter lyfter fram vad som hänt.

Och det är så dags. Under 2018 åtalades drygt 14 000 personer för sex utanför äktenskapet. Det uppges att mellan 600 och 800 illegala aborter utförs varje dag i Marocko. Detta samtidigt som det i åratal florerat uppgifter om sexturism i landet. Inte minst mellan högt uppsatta fransmän och unga flickor – eller pojkar. Runt kungens sexualliv har det i åratal spekulerats. Ofta rätt detaljerat – men aldrig i  marockansk media. När ett par franska journalister i bokform gav sig in på ämnet kom det att stå dem dyrt.

Mycket talar för att det nu genomförda protesterna kan komma att förändra lagarna i Marocko på sikt. I fransk media påminner man nu om det var precis efter en liknande aktion som Frankrike upphörde med sina  strikta abortlagar 1971. Den nya  modernare lagstiftningen uppkallades efter dåvarande ansvarig minister Simone Veil.

Men Marocko har bromsat upp efter det att islam blivit en allt viktigare faktor i samhället. Så alltjämt förekommer samma dubbelmoral när det gäller alkohol. Hotellen har inga problem men vanliga marockaner dricker antingen rejält med whisky i skymundan i hemmet – eller desto mer var gång man reser till Paris.

Ett extra element i det nu pågående fallet är att Hajar Raissounis bägge föräldrar är politiskt engagerade och kritiska till regimen. Något som på sikt kanske ändå verkar till hennes fördel. Raissouni greps i sällskap med sin fästman och och togs till ett  sjukhus där man utan hennes medgivande genomförde en gynekologisk undersökning för att kunna bevisa att hon genomgått en abort.

En rad människorättsorganisationer har nu tagit sig upp på barrikaderna för att försöka påverka inte bara Hajars fall men även för att tvinga fram en moderniserad lagstiftning som respekterar kvinnor. Med nuvarande lagstiftning riskerar Hajar mellan 6 månaders och 5 års fängelse.

 

Chris Forsne

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se