”Så ovanligt – en person som verkar kunna något”

Utrikesdepartementet. Foto: Utrikesdepartementet
  • Onsdag 11 Sep 2019 2019-09-11
E-post 634

Tisdagens politiska utnämningar ritar i viss mån om den svenska politiska kartan. Två utnämningar sticker ut och en tredje innehåller i sig en hel del annan dramatik. Utnämningen av Ann Linde till ny utrikesminister följde förhandstipsen och även om Linde själv säger sig vilja fortsätta den feministiska utrikespolitiken så innebär det en förändring av maktbalanserna på utrikesdepartementet. 

Artikeln som ljudfil:

Även om Linde en gång i tiden gick med i socialdemokraterna mycket för hennes internationella engagemang, likt Mona Sahlin som främst ”gick med i Olof Palme och inte socialdemokraterna” står Linde för en något mindre aktivistiskt lagd utrikespolitisk linje med åren. Hon är fortfarande vänligt sinnad inför den korruption som omgärdar den Palestinska myndigheten men inte i lika hög grad som hennes företrädare. Linde accepteras av Israel till skilland från Margot Wallström som sannolikt kan se sig som ”persona non grata” för överskådlig tid även efter att hon lämnat som minister.

Linde tillhör ”Ahlin-falangen” i socialdemokraterna och följde under förra mandatperioden med Urban Ahlin på en talmansresa till Israel. Väl i Israel fick hon tråffa ministerkollegor på samma nivå vilket skapade irritation hemma i Sverige hos bland annat Margot Wallström och kabinettssekreterare Annika Söder uppger källor till Ledarsidorna. Signalen som Israel skickade var att Linde inte bara accepterades utan även respekterades. Likt Ahlin är Linde motståndare till Sveriges alltför slappa inställning till Hamas.

Det som kommer fälla avgörandet om utnämningen av Linde innebär en skillnad är om hon låter Margot Wallströms kabinettssekreterare Annika Söder få fortsätta i sin befattning. Likt Wallström är Annika Söder, samt Carin Jämtin, i allra högsta grad arvtagare av Pierre Schoris utrikespolitiska skolning med omfattande aktivism och ett samarbete med öppet antisemitiska aktörer i Mellanöstern. Samt en nära relation med bland annat Algeriets, Kubas och Zimbabwes diktaturer och sydafrikanska ANC:s korruption. På samma sätt som när Pierre Schori jämställer Zimbabwes förre diktator med Nelson Mandela jämställer Sida:s tidning Omvärlden Mahmoud Abbas med Mandela när Abbas bara några månader tidigare hade började fängsla oppositionella journalister. 

Sida är idag, likt personerna som utgör större delen av ”Dirty Dozen” en myndighet som helt och hållet domineras av Pierre Schoris demokratisyn och demokratiarbete. Denna syn slår igenom även på de ambassader där Sida har personal stationerad. 

Det ligger dessutom inte i Annika Söders natur att acceptera att behöva gå tillbaka till sin bottenanställning som varandes ett av många departementsråd. Då Söder under 2020 fyller 65 år är pension ett alternativ då hon som kabinettssekreterare är garanterad två årslöner om hon slutar nu.

Skulle Linde välja att rotera ut Söder öppnas för en ny kabinettssekreterare. Det är sannolikt att Söders efterträdare kommer hämtas ur den krets på UD som går under benämningen Dirty Dozen. Till socialdemokraterna lojala tjänstemän som kan kontrollera och styra UD även om Socialdemokraterna inte skulle sitta vid makten. Själva grundidén med denna gruppering är att den ska kunna kontrollera UD över tid.

Mer läsning: Namn och nytt på utrikesdepartementet

Linde ersätts på posten som handelsminister med Anna Hallberg som kommer senast från Almi Företagspartner. Hallberg är utbildad ekonom och sitter i styrelsen för Mittuniversitetet.

– Anna Hallberg har arbetat nära företag hela vägen från små innovationer till stor export. Hon är en stor tillgång för svensk export med sin bakgrund i företagsvärlden. sade statsminsiter Stefan Löfven om sin andra nya minister.

Utnämningen kan tolkas på två sätt. Dels att socialdemokraterna varit tvugna att gräva djupt i leden för att hitta någon någorlunda lämplig kandidat dels som att exportfrågorna kommer få en tydlig prioritet under de kommande åren. Vilket kommer behövas. Hallberg har dock ett rykte om att lära snabbt. Med en bakgrund inom Corporate Finance som vid sidan av råvaruhandel är den tuffaste sektorn inom finansbranschen kan hon visa sig ha rätt egenskaper trots att hon i grunden inte kan någonting om politik i allmänhet och handelspolitik i synnerhet. En källa på utrikesdepartementet sammanfattar reaktionerna på departementet under tisdagseftermiddagen med:

”Så ovanligt. En person som faktiskt verkar kunna något. Det är rätt ovanligt bland politiker och politiska tjänstemän på den här arbetsplatsen”.

Samtidigt kommer Hallberg behöva vila tungt på de opolitiska tjänstemännen och navigera rätt. Aktivisterna på 261-listan och medlemmarna i Dirty Dozen är idag underrepresenterade på handelsområdet. Handelspolitik kräver generellt en högre yrkeskompetens och upplevs därmed i allmänhet alltför skrämmande för de mer aktivistiskt lagda tjänstemännen. Det kan dock inte uteslutas att några av dessa identifierar en lågt hängande frukt i den oerfarne och politiskt ännu inte tillräckligt insiktfulle Hallberg att kunna påverka händelseförlopp för egen vinning.

Mer läsning: 261 UD-tjänstemän uppmanar till civil olydnad vid regeringsskifte

Tisdagens tredje utnämning var den av Sveriges EU-komissionär. Ylva Johansson kommer ansvara för migration och inrikesfrågor i den nya kommissionen. Vad svenska väljare i allmänhet och socialdemokrater i synnerhet måste vänja sig vid är att Johansson kommer att föra en europeisk, inte svensk, politik. En politik som måste få stöd från så många EU-länder som möjligt och där den svenska linjen, om en i allt väsentligt mer generös migrationspolitik med generösa villkor, är obsolet.  Den svenska linjen saknar stöd inom EU. Johansson kommer inte kunna ta något med sig av den svenska politiken in i komissionsarbetet. 

Det som inte framgått i svensk media är att även om Johansson på pappret har en tung portfölj så är det inte hon som inför EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen ansvarar för den.  Ursula von der Leyen har valt att organisera om EU-komissionen och där rapporterar Johansson till den grekiske komissionären Margaritis Schinas från partiet Ny Demokrati. Margaritis Schinas blir föreslagen som en av fyra vicepresidenter i EU-kommissionen med ansvaret att “skydda vårt sätt att leva” som migration, och därmed Ylva Johansson sorterar under.

EU-komissionen. Källa: Politico.eu

Inom utrikesområdet förändrar Stefan Löfven i toppen men det är tveksamt om det kommer bli någon egentlig förändring. Allt bygger på hur pass medvetna Linde och Hallberg kommer kunna vara om Dirty Dozens inflytande. Samtidigt kommer svenska väljare behöva vänja sig snabbt vid att Ylva Johansson inte kommer föra en svensk undfallande migrationspolitik då hon dels har en underordnad roll i EU-komissionen dels har att förhålla sig till en majoritet av EU-länderna som inte ser eller sett Sverige som ett föredöme utan tvärtom som ett avskräckande exempel.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se