Sverige i en nedåtgående spiral – Regeringen står utan idéer

Stefan Löfven. © Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se
  • Torsdag 19 Sep 2019 2019-09-19
E-post 4015

Samtidigt som budgeten presenterades i riksdagen var flera statsråd ute i landet och talade väl för regeringen. Men när medborgare började ställa sina egna frågor framgår en annan bild än den tillrättalagda. Regeringen är paralyserade av skräck och står utan några idéer för att möta situationen ute i landet samtidigt som Sverige nu rör sig ut på mörka vatten.

Artikeln som ljudfil:

Budgeten blev för många en besvikelse. Regeringen skjuter till fem miljarder i generella statsbidrag till kommuner och landsting. Utöver det skjuter man till ytterligare 500 miljoner kronor till kommuner med särskilt stora socioekonomiska utmaningar. 80 miljoner går till de 44 kommuner som tagit emot flest nyanlända. Men redan på förhand har de fem miljarderna dömts ut som fullständigt otillräckligt även av många socialdemokratiska kommunalråd, och de nya 580 miljonerna lär inte räcka för att göra de lokala S-politikerna glada. Finansminister Magdalena Andersson ställde sig dock kallsinnig till kritiken.

– “Jag har aldrig hört en kommunpolitiker tycka att de får tillräckligt mycket pengar”, säger Magdalena Andersson.

Men redan under onsdagen kom det dystra besked i många delar av landet. En norrlandskommun, Luleå, konstaterade att av de fem miljarderna kommer Luleå få en tilldelning av maximalt 25 miljoner kronor samtidigt som bara de anställdas lönekostnader kommer att öka enligt kollektivavtal med 95 miljoner kronor. Luleå ser dessutom i likhet med de flesta andra kommuner hur omsorgsbudgeten kommer att öka som effekt av överrullningseffekterna som uppstår när statsbidragen till kommunplacerade migranter upphör samtidigt som de inte kan få fotfäste på vare sig arbets- eller bostadsmarknad. 

Jimmy Jansson, Kommunalråd (S) i Eskilstuna, sammanfattar situationen för merparten av Sveriges kommuner även om han pratar om Eskilstua. Eskilstuna kommer få c.a 50 miljoner av statsbidragen medan det beräknade underskottet totalt är på 125 miljoner. Ledarsidorna.se tidigare beräkning, att Sveriges Kommuner och Landstings prognos om att det behövs en fördubbling visar sig stämma. SKL beräkningar visar sig vara i underkant eller mer i linje med Ledarsidorna.se beräkningar. 

– ”Vi har varje år ungefär 1 000 personer som flyttar till Eskilstuna utan någon som helst koppling till arbetsmarknad eller bostadsmarknad. Rakt in bara. Dessutom kommer beslutet om anhöriginvandring göra att det blir ännu fler. Och då har vi noll tomma lägenheter och knökfullt i skolorna nu. Vi bygger bostäder och skolor som aldrig förr men det räcker liksom inte.

För att försöka spara så gott de går ser Eskilstuna just nu över riktlinjerna till försörjningsstöd och kommer skruva åt dem så mycket som det bara går” säger Jimmy Jansson, Eskilstuna.

Att Sveriges kommuner under oktober månad kommer att börja varsla anställda om uppsägning och allt från urglesning av åtaganden till rena nedläggningar står nu bortom allt rimligt tvivel. Helt i enlighet med vad Ledarsidorna prognosticerat tidigare. 

Kommuninvånare kommer få vänja sig vid begränsningar i kultur- och fritidssektorn med kortare öppettider för bibliotek och idrottshallar samtidigt som kommunerna kommer försöka avgiftsbelägga tidigare kostnadsfria tjänster eller höja avgifterna. Urglesning i omsorgen samt att flera kommuner kommer dra ner på till exempel förebyggande åtgärder inom missbrukarvård är andra exempel. Gatu- och fastighetsunderhåll kommer även det minimeras och kommuninvånare kommer uppleva hur deras närmiljö slits ner utan att åtgärdas som tidigare. 

En sliten miljö ger goda förutsättningar för en fortsatt våldsspiral. I tidigare icke drabbade områden kommer våld och kriminalitet få fäste när närmiljön inte underhålls. Det visar all tidigare erfarenhet.

Och regeringen står helt utan idéer för att möta dessa tendenser med ökad kriminalitet. Även om regeringsunderlaget och två av de tre oppositionspartierna är överens om de kortsiktiga åtgärderna för att kunna möta det tilltagande våldet, enligt källor till Ledarsidorna under onsdagen, står regeringen helt utan idéer om hur det mer långsiktiga arbetet skall bedrivas. Den situation som nu råder i Malmö, Göteborg och flera av Stockholm utanförskapsområden har tagit Morgan Johansson och Mikael Damberg med förvåning.

Mikael Damberg bevistade under onsdagen en konferens i Karlstad för ambulans- och akutsjukvårdspersonal, Flisa 2019. I anslutning till sitt anförande bad han konferensdeltagarna om förslag och vitsordade att regeringen inte hade några konkreta förslag att möta det ökade våldet ens på medellång sikt. Under frågestunden, som sköttes med att deltagarna skickade in sin fråga via en app på mobiltelefonen, blev Damberg ytterligare förnedrad genom att luttrade ambulansförare och jouroperatörer från larm- och räddningscentraler skickade in kommentaren

– ”Du svarar inte på frågan”.

Vid ett flertal tillfällen besvarades publikens frågor annars med ”Det där är egentligen Morgan Johanssons ansvar” eller ”Det faller under Lena Hallengrens område, hon borde varit här istället” istället för att stilla det stigande missnöje med regeringen från konferensdeltagarna vid konferensen. Deltagare som utgör själva frontlinjen i samhällets vårdåtagande.

Sverige går nu in i den stora slaktens tid på kommunal nivå samtidigt som regeringen i allmänhet och ansvariga synnerhet står utan idéer om hur den nedåtgående spiralen skall brytas på meddellång och lång sikt. Förutsättningarna för att Sverige ska häva spiralen är mindre tilltalande. Finansministern visar ingen förståelse för kommunernas utsatta läge samtidigt som ministrar från det departement som ansvarar för rikets inre säkerhet, justitiedepartementet helst vill att andra statsråd än de själva skall möta det stigande missnöjet.

Stora delar av regeringen är paralyserade av skräck. Något annat är inte rimligt att sluta sig till längre. Men tiden står inte still – Sverige rör sig ut på mörka vatten.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se