Sverige och ondskans axel

Irans missilsystem
  • Söndag 1 Sep 2019 2019-09-01
E-post 954

Utrikesminister Margot Wallströms förestående medlingsförsök i Jemenkonflikten aktualiserar Sveriges förhållningssätt till en ondskans axel. Den axel som knyter ihop Nordkorea, Syrien och Iran. En axel av ondska som ytterst resulterat i en rad med allvarliga händelser som vare sig utrikesdepartementet eller svensk media rapporterar om trots att det är stora nyheter i övriga Europa.

Artikeln som ljudfil:

Utrikesminister Margot Wallström har aviserat att hon avser åka till Jemen för att försöka få fart på fredssamtalen mellan de stridande parterna. Kriget i Jemen förs mellan huthirebellerna i norr och regeringsstyrkorna i söder. Bakom huthirebellerna står Iran medans regeringsstyrkorna stöds av Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. Konflikten i dag är till stor del ett ombudskrig mellan de regionala fienderna Saudiarabien och Iran.

Under veckan har president Donald Trump publicerat en bild på en förstörd iransk avfyrningsramp för medeldistansrobotar på Twitter. Tidigare har Iran avfyrat testmissiler två veckor innan Nordkorea avfyrade sina.

 

Den norkoreanska testskjutningen fick omfattande publicitet i svensk media men om den iranska var det i praktiken tyst från svensk media och det svenska utrikesdepartementet. I samtliga andra europeiska länder blev annars detta en stor nyhet. Detta eftersom både Iran och Nordkorea länderna tillsammans med Syrien utgör en ondskans axel med omfattande krigsmaterielsamarbete.

Samarbetet går långt tillbaka i tiden. 

En CIA-rapport från 2004 visar att Iran haft ett samarbete med bland annat Nordkorea, Ryssland och Kina. Detta utländska samarbete gjorde det möjligt för Teheran att bli självförsörjande i tillverkning av ballistiska missiler. Iran behöver inte längre utländskt stöd för sina missilprogram även om såväl Irans som Nordkoreas program bygger på den sovjetiska SS-N-6, i andra sammanhang känd under benämningen SCUD. Missilerna och tekniken, som ligger till grund för den iranska, syriska och  nordkoreanska utvecklingen införskaffades under 1980- och främst 1990-talen. I efterdyningarna av Warzawapaktens och Sovjetunionens kollapser.

Kollapserna innebar ett stort antal vapensystem blev tillgängliga även för Iran och Nordkorea direkt eller via mellanhänder.

Förutom materiell hjälp har Pyongyang också gett Teheran teknisk rådgivning för sina ballistiska missilprogram enligt nuvarande och tidigare amerikanska tjänstemän. Till exempel sade en tidigare tjänstemannen vid det amerikenska utrikesdepartementet att Shahab-3 utvecklades med nordkoreansk expertis.

Dessutom kan minst en iransk tjänsteman ha varit i Nordkorea för att bevittna missilproven i juli i år. På samma sätt kan nordkoreanska tjänstemän ha besökt Iran för att hjälpa till med Teherans missilprogram enligt källor i den amerikanska kongressen. Att det finns ett kompetensutbyte mellan länderna styrks av att nordkoreanska ingenjörer dödades när Israel 2007 lät förstöra en iransk upparbetningsanläggning. En FN-rapport, läckt 2018, pekar dessutom på ett fördjupat samarbete mellan Norkorea och Syrien. En del av vapensystemen som utvecklats har varit avsedda för leverans till Hamas och Hezbollah.

Axeln Norkorea-Syrien-Iran ser idag ut att ha ett omfattande krigsmaterielsamarbete. Ett samarbete som inte bara utgör ett hot mot staten Israel. Syrien tycks ha fokuserat på samarbetet kring kemiska stridsmedel med Nordkorea medans Iran, med sitt större avstånd till Israel, kunnat utveckla ett program för missiler med medellång räckvidd.

Det är inte ointressant att samtidigt följa hur Sverige och svenska UD positionerat sig. Sverige är ett av de länder som för den mest regimvänliga politiken i relation till Iran och är en av få länder med representation i Nordkorea. Denna beskickning har dock ett äldre datum då Sverige åt USA agerar kontaktnation för att USA med flera västländer och Nordkorea skall kunna ha någon form av dialog öppen.

Men det som är intressantast är hur tyst det är från UD och svensk media om Irans missilprogram och samarbete med Syrien och Nordkorea. För med detta samarbete följer en annan axel, den islamistiska med bas i Qatar som spänner över Teheran och landar i Ankara och Damaskus. Den axel som domineras av Muslimska Brödraskapet och Irans positiva relation med Turkiets president Recep Tayyip Erdogan. 

Sverige har sedan Margot Wallström tillträdde som utrikesminister 2014 fjärmat sig den ena parten i Jemenkonflikten, Saudiarabien, för att Sverige idag skall ses som löst associerad med den andra parten, Iran och den axel som går från Qatar och landar i Turkiet. Det som idag utgör den ena av ondskans två axlar och som är beroende av den andra axeln. Iran-Syrien-Nordkorea.

Därav tystnaden från såväl UD som media om de iranska missilprogrammen.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se