Tronskiftet i Socialdemokraterna: I det tysta stärks Tro och Solidaritet

Omar Mustafa, Ardalan Shekarabi och Ulf Bjereld. © Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se
  • Söndag 29 Sep 2019 2019-09-29
E-post 1565

Även om alla inblandade parter förnekar att det pågår förberedelser för partiledarskifte inom Socialdemokraterna så är det mot bättre vetande. Vissa aktörer har arbetat längre och mer metodiskt än andra. Och sedan regeringen Löfven I tillträdde 2014 har spelplanen förändrats i grunden.

Artikeln som ljudfil:

Positioneringarna inför den dag Stefan Löfven lämnar ordförandeskapet för Socialdemokraterna pågår trots påståenden om motsatsen. Mikael Damberg, som inför valet av Stefan Löfven var ett av alternativen har fått se sin position kraftigt försvagad och inte längre ett troligt alternativ. Det är ingen hemlighet att såväl Stockholms Arbetarekommun som leds av Anders Ygeman, och partidistriktet i Skåne som numera även har stöd från Jönköping motsätter sig alla förslag som innebär att Mikael Damberg återigen blir ett alternativ.

Detta förstärks av Dambergs svaga prestation som näringsminister då hela näringsdepartementet i praktiken gjordes om i grunden i samband med regeringsombildningen i februari. Damberg är idag är degraderad från att vara departementschef för Stefan Löfvens hjärtefråga näringspolitiken till att vara andreman bakom justitieminister Morgan Johansson på justitiedepartementet.

Å andra sidan är Dambergs tidigare huvudkonkurrent, Anders Ygeman även han kraftigt försvagad efter att ha tvingats att avgå från regeringen Löfven I efter turerna kring Transportstyrelsen. Turer där ett av de statsråd, just Mikael Damberg som borde haft en tidig insyn eftersom han var departementschef för Näringsdepartementet klarade sig utan granskning och kritik. Anna Johansson kom att offras istället.

Samtidigt har Socialdemokrater för Tro och Solidaritet som även om de dominerar tillsättningarna i de politiska staberna försvagats. Tro och Solidaritets krav på en generösare migrationspolitik har försvagat sidoorganisationen. Sidoorganisationens problembeskrivning och pådrivandet av en generös migrationspolitik har idag orsakat kommunsektorn stor skada över hela landet. Allt fler kommuner med S-styre pekar explicit på den okontrollerade migrationen 2011-2015 men även anhöriginvandringen därefter som den enskilt största orsaken till kommunernas ökande underskott. Tro och Solidaritets trovärdighet som part i de interna diskussionerna är i praktiken utraderat. Men att det innebär sidororganisationen är uträknad är att missta sig grovt.

Den som pekas ut som en trolig efterträdare är finansminister Magdalena Andersson förutsatt att hon går med på att låta sig nomineras under 2020. Men det innebär inte att andra aktörer inte gör sig redo. Om inte annat flyttar nu andra fram sina egna positioner inför nästa mandatperiod.

Civilminister Ardalan Shekarabi skrev tidigare sin Facebooksida där han la stor vikt vid migrationsfrågan. I inlägget radade Ardalan Shekarabi upp nio punkter för Sveriges utveckling i framtiden. Han skrev bland annat att om Sverige ska klara integrationen så ”kan vi inte ha en stor invandring under överskådlig tid.”

Han menade även att den ”extrema segregationen” är ett hot mot sammanhållningen och att han vill skapa en ”inkluderande nationell identitet”. Facebookinlägget kan ses som ett starkott för att Shekarabi gör sig redo att ta över som partiledare efter Stefan Löfven. Även Svenska Dagbladets ledarskribent Göran Eriksson skriver att ”det här är början på striden om S-tronen.” Men Shekarabi tillbakavisade uppgifterna.

”Det är nonsens”, skrev Shekarabi i en kommentar till SvD. 

Men det är inte nonsens. Det mesta tyder på att Stefan Löfven kommer att lämna över ordförandeskapet i Socialdemokraterna på partikongressen 2021 då han valöret 2022 fyller 65 år. Och då krävs färdiga alternativ till ny partiledning redan 2021. Det som möjligtvis kan vara nonsens är nio-punktslistan som skiljer sig avsevärt från vad hans primära maktbas förespråkar i partiet. Shekarabi gör sig nu spelbar för en bredare bas inför framtiden.

Ardalan Shekarabi har tre primära maktbaser att vila på i partiet. Dels kommer han, trots de tumultartade former som präglade hans avgång som SSU-ordförande ha SSU:s stöd. Sedan har han en stark position i Uppsala vars partidistrikt vars valsedel han toppade i valet till riksdagen 2018. Med 4,76 procent av rösterna avgivna till Socialdemokraterna i valkretsen var han en hårsmån från att bli inkryssad i riksdagen. Shekarabis starkaste stöd finns annars i Socialdemokrater för Tro och Solidaritet och med en tydlig länk till Ibn Rushd-sfären.

Shekarabi har dessutom under förra mandatperioden ägnat mycket tid att knyta goda relationer med arbetarekommuner och partidistrikt ute i landet på ett helt annat sätt än hans manliga eventuella motkandidater. Och även om Jönköpings partidistrikt idag förordar Carin Jämtin som Löfvens efterträdare så bör det bedömas som sannolikt att Shekarabi är partidistriktets andrahandsval.

Jönköpings och Kronobergs partidistrikt är det så kallade ”Bibel-bältet” även inom Socialdemokraterna vilket slår igenom i stödet. Två partidistrikt som utöver Stockholms och Göteborg där Tro och Solidaritet har ett starkt stöd.

Ardalan Shekarabi lät till exempel till tjänsten som politisk rådgivare och sakkunnig under mandatperioden anställa Jonas Bergström. Jonas Bergström har en ren partibakgrund och inte någon uppenbar koppling till Shekarabis sakpolitiska ansvarsområden. 2012 deltog Bergström som representant för Ung Kristen Vänster med stöd från Socialdemokrater för Tro och Solidaritet på ett av fartygen i Ship to Gaza. Bergström har även verksam som flyktingaktivist och publicerad på sidan Hela Pingsten.

De goda relationerna med  den kristna delen av Socialdemokraterna består trots att Jonas Bergström nu lämnat Regeringskansliet. Nu senast uppträder Shekarabi med Jesper Eneroth. Eneroth var valledare för Socialdemokraterna i kyrkovalet och sitter som gruppledare för Socialdemokraterna i Svenska Kyrkans högsta beslutande organ, Kyrkomötet. Jesper Eneroth har aldrig synts i sällskap med Socialdemokrater för Tro och Solidaritet i någon större omfattning men att även han ingår i det nätverk som troende socialdemokrater bör bedömas som sannolikt. Eneroth kommer just från Kronobergs län och sitter även i Socialdemokraternas partistyrelse.

Tillsammans med Ibn Rushdsfären har Ardalan Shekarabi uppträtt tidigare. 2013 på en demonstration på Sergels Torg med bland annat Omar Mustafa som arrangör. I publikhavet kunde bland annat flaggor med den shiamuslimska terrororganisationen Hezbollahs flaggor ses sida vid sida med palestinska. Att den Palestinska Myndigheten, eller PA, står Muslimska Brödraskapet nära är väl känt. Hamas är de facto Brödraskapets väpnade gren i Palestina även om de numera tagit bort detta ur sina stadgar sedan några år tillbaka.

Ardalan Shekarabi har idag tvättat bort det mesta av sina tidigare rekryteringar och relationer med Tro och Solidaritet och Ibn Rushdsfären på internet. Men det finns tillräckligt mycket kvar för att kunna dra slutsatsen att Shekarabi arbetar för att stärka sin position och samtidigt vidmakthålla den bas i form av Tro och Solidaritet som hela tiden utgjort hans primära maktbas om än i det tysta.

Med Shekarabi i en över tid stärkt position, med hans trägna arbete ute i landet och dokumenterat goda relation till gruppledaren i Kyrkomötet Jesper Eneroth kommer Tro och Solidaritet kunna ta tillbaka mycket av det inflytande och moment de tappat sedan 2015 samtidigt som Shekarabi gör sig allt mer spelbar som efterträdare till Stefan Löfven.

Om Magdalena Andersson skulle tacka nej.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se