Det här är en svensk tiger – Historien om historien

Aron Flam. © Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se®
  • Onsdag 16 Okt 2019 2019-10-16
E-post 1516

Aron Flams bok “Det här är en svensk tiger”visar med all önskvärd tydlighet att den svenska, bitvis grandiost beskrivna historien med nazismen inte alls var så illa som beskrivits fram tills idag. Den var, visar det sig i alla avseenden vara väsentligt värre.  För det här är inte bara en svensk tiger. Det som Flam har funnit och lyckats beskriva är den svenska historien. Lika naken som den är smärtsam gestaltar han den svenska nationalkaraktären.

Aron Flams ”Det här är en svensk tiger” är i huvudsak baserad på hans långa samtal med sig själv i essä-form i podcasten Det här är en svensk tiger. Det är en uppgörelse med en grandios svensk, och inte minst socialdemokratisk, självbild under efterkrigstiden. En uppgörelse som bara kan sluta på ett sätt när Flam genom omfattande arkivdykande kunnat lyfta fram för svenska medborgare nya fakta. Den svenska bilden av att vara en humanitär stormakt får sig inte bara en törn. Hela den svenska självbilden av idag visar sig vila på lösan sand.

Tidigare har det funnits en aning om att allt kanske inte har stått rätt till i den svenska historiebeskrivingen och det som under hela den period fram tills idag kommunicerats i olika dokumentärer, reportage och framför allt lärts ut i grund- och gymnasieskolans historieämne. Ja, vi känner till Engelbrechtdivisionen, den tyska division som med svenskt tillstånd transiterades på järnväg genom det neutrala Sverige till Finland från det ockuperade Norge. Transiteringen ägde rum mellan den 25 juni och 12 juli 1941. En form av eftergiftspolitik som fått omfattande kritik efter andra världskrigets slut. Och ja – visst skaver den svenska regeringens agerande under andra världskriget i relation till Göteborgs Sjöfarts- och Handelstidnings chefredaktör Torgny Segerstedt något. 

1940 kritiserade Segerstedt regeringens undfallenhet gentemot Nazityskland och transiteringstrafiken genom Sverige, något som resulterade i att regeringen beslutade konfiskera tre nummer av tidnjngen. Den 7 oktober 1940, efter kritik mot ÖB Olof Thörnells mottagande av storkorset av Tyska örnens orden ur prinsen av Wieds hand och med ett ordensbrev undertecknat av Adolf Hitler själv och kontrasignerat av Joachim von Ribbentrop kom nästa konfiskation. Men så illa var det väl ändå inte?

Och där någonstans i den frågan; om att så illa var det väl ändå inte, slutar  historikerna, läromedelsförfattarna och Aron Flam vara överens.  Aron Flams ”Det här är en svensk tiger” visar med all önskvärd tydlighet att den svenska historien med nazismen inte alls var så illa som beskrivits fram tills idag. Den var i alla avseenden väsentligt värre. 

Läsaren förstår, efter att ha läst denna omfattande volym där bara källförteckningen utgör ett icke oansenligt antal sidor att Sverige hade en avsevärt större roll i Nazi-Tysklands förberedelser för anfallskrig och inte minst i den efterföljande Förintelsen. Få vet idag till exempel att stämpla bokstaven ”J” i resehandlingar för judar var en svensk innovation för att underlätta för svenska byråkrater och svenska passkontrollanter. Ännu färre vet att Sverige efter andra världskriget tvingades till ett omfattande krigsskadestånd. Och endast ett fåtal visste innan ”Det här är en svensk tiger” gavs ut att Sverige efter kriget försökte tvätta bort detta ur bokföringen genom att försöka döpa om det till ”lån”.

Flam förklarar dessutom för första gången i sitt sammanhang den affärsmodell som låg till grund för affären ”Det Tredje Riket” och Sveriges aktiva roll i affärsutvecklingen. En affär lönsam för bägge parter. I alla fall inledningsvis. Sverige såg dock till för egen del att affären var lönsam tills långt efter krigsslutet.

Flams arkivforskning har behövt röra sig utanför Sveriges gränser. Av 1 800 hyllmeter dokumentation i Sverige från denna period återstår bara 54 hyllmeter. Resten är utgallrat. Och det är i framför allt amerikanska arkiv, där urkunderna finns intakta, som Sveriges historierevisionism blir tydlig.

Bokens styrkor är inte bara de nya fakta som kommer fram utan kanske framför allt när Flam gör nedslag i den svenska samtiden. Det är i samtidsbetraktelserna som effekterna av både det svenska sveket och förnekandet av detta blir smärtsamt uppenbara. Sverige har levt i en lögn i 70 år och har utvecklat ånyo något som präglade Sveriges agerande under 1930- och 1940-talet. Toleransen inför de intoleranta. Toleransen inför nazismen. Idag är svenskarna toleranta inför en annan motsvarande ideologi, islamismen men det är en annan historia även fast det finns kommunicerande kärl dem emellan. Likväl är det genom samtidsbetraktelserna detta svenska nationella särdrag blir tydligt.

En annan styrka är den rika och noggranna källförtecknigen. Flam är fullt medveten om att hans bok kommer att ifrågasättas av de som vill fortsätta hävda att Sverige förhöll sig strikt neutrala under det andra världskriget. En neutralitet som med uppbådande av en viss välvilja numera skulle kunna skrivas om till

”Inledningsvis under kriget var Sverige neutrala på nazisternas sida men ju längre kriget gick, och framför allt från och med 1944 valde Sverige att vara neutrala i huvudsak på de allierades sida. Men fortfarande, när ingen såg på, fortsatt neutrala även på nazisternas sida”.

Denna inställning till sin omvärld kom för övrigt få Sir Winston Churchill, andra världskrigets obestridde hjälte och härförare att förakta allt som Sverige representerade för resten av sitt liv.

Bokens svagheter? Omfånget. För en ovan läsare kan den kännas väl mastig att ta sig an denna eftersom det valda typsnittet kräver läsglasögon för den något äldre publiken. Det går heller inte att stycka upp historien ”Det här är en svensk tiger” Men. I likhet med podden så går det utmärkt att konsumera kapitlen och delkapitlen som fristående avsnitt. För omfånget är svårt, eller hart när omöjligt att inte ta hänsyn till. 

Tvärtom kräver historien om den svenska nationalkaraktären, toleransen inför de intoleranta som sådan att boken samlas i en volym och inte två eller tre eftersom historien måste ha en tydlig början och slut.

 

Du kan beställa ditt exemplar här.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se